Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 298987-2021

Submission deadline has been amended by:  350873-2021
15/06/2021    S114

Polska-Olsztyn: Meble medyczne

2021/S 114-298987

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 78
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-357
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Lis-Nowacka
E-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl
Tel.: +48 895322900
Faks: +48 895322976
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pulmonologia.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, Oddziału Chirurgii oraz izby przyjęć realizowan …

Numer referencyjny: SOZ.383.25.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33192000 Meble medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia został podzielony na pięć pakietów obejmujących:

1. łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe;

2. meble biurowe;

3. meble medyczne;

4. urządzenia do mycia i dezynfekcji;

5. wyposażenie utrzymania czystości.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 – Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120 Łóżka szpitalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78,

10-357 Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres niniejszego pakietu obejmuje:

1. wanna – wózek do mycia leżących pacjentów 2;

2. łóżko wielopozycyjne wersja dla IT z materacem przeciwodleżynowym 10;

3. łóżko z łamanym leżem 19;

4. szafka przyłóżkowa na kółkach 2;

5. szafka przyłóżkowa z dodatkowym ruchomym blatem – „pomocnik” 21;

6. wózek do przewożenia chorych 4;

7. wózek do przewożenia zwłok 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 – Meble biurowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78,

10-357 Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres niniejszego pakietu obejmuje:

1. szafa na sprzęt do sprzątania 4;

2. biurko gabinetowe 1;

3. szafka przyścienna jednokomorowa 11;

4. regał otwarty stojący z regulacją odległości pomiędzy półkami 11;

5. szafa otwarta z półkami 1;

6. szafa ubraniowa 1;

7. szafa zamykana z półkami 3;

8. lada otwarta z blatem 1;

9. szafa dwukomorowa z półkami 6;

10. szafa dwukomorowa zamykana 2;

11. szafka stojąca pod zlewozmywak 5;

12. szafka stojąca 5;

13. szafka stojąca 1;

14. szafka stojąca 4;

15. szafka wisząca 3;

16. szafka wisząca 1;

17. krzesło tapicerowane 20;

18. krzesło tapicerowane 19;

19. fotel tapicerowany 16;

20. wersalka 2;

21. fotel dwuosobowy 4;

22. ława – stolik 10;

23. stół 14;

24. regał otwarty z półkami 7;

25. regał biurowy z przesuwanymi drzwiami 18;

26. krzesło obrotowe 35;

27. ławka do szatni 4;

28. szafa ubraniowa z ławeczką 32;

29. lada recepcyjna 1;

30. lada pielęgniarska z nadstawką 1;

31. pulpit pielęgniarski prosty z nadstawką 1;

32. pulpit pielęgniarski prosty z nadstawką 1;

33. biurko lekarskie 26.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 – Meble medyczne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
33196200 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78,

10-357 Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres niniejszego pakietu obejmuje:

1. umywalka lekarska dwustanowiskowa 2;

2. kozetka lekarska 2;

3. stolik do narzędzi z ruchomą płytą 2;

4. stolik do narzędzi ze stali nierdzewnej 3;

5. stolik zabiegowy 5;

6. szafa przyścienna trzykomorowa 2;

7. szafka przyścienna dwukomorowa 5;

8. wózek zabiegowy 2;

9. szafa opatrunkowo zabiegowa z koszami 2;

10. szafa na leki z koszami 11;

11. szafa lekarska z koszami 5;

12. szafa opatrunkowo zabiegowa z koszami 4;

13. szafa opatrunkowo zabiegowa z koszami i z sejfem 3;

14. szafa dwukomorowa z półkami I szufladami 4;

15. szafa lekarska 1;

16. szafa lekarska z półkami i z szufladami 4;

17. szafa lekarska z przeszkloną górą 7;

18. taboret z regulacją wysokości 4;

19. wózek anestezjologiczny 4;

20. taboret szpitalny 29;

21. taboret obrotowy 8;

22. regał listwowy z koszami sterylizacyjnymi 21;

23. regał na kaczki i baseny ze stali nierdzewnej 5;

24. wózek ze stali nierdzewnej – zamykany 5;

25. wieszak ze stali nierdzewnej do obuwia 2;

26. krzesło tapicerowane, obrotowe ze stali nierdzewnej na kółkach 1;

27. stół roboczy ze stali nierdzewnej 1;

28. stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym 1;

29. szyna profilowa górna /dolna 6;

30. parawan na statywie 4;

31. zasłonka międzyłóżkowa 2;

32. zasłonka wodoodporna 1;

33. pochwyt dla niepełnosprawnego 6;

34. pochwyt dla niepełnosprawnego 5;

35. pochwyt dla niepełnosprawnego 1;

36. pochwyt dla niepełnosprawnego 16;

37. krzesełko pod natrysk dla niepełnosprawnego 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4 – Urządzenia do mycia i dezynfekcji

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39330000 Urządzenia dezynfekujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78,

10-357 Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres niniejszego pakietu obejmuje:

1. urządzenie do mycia pianowego i dezynfekcji powierzchni 1;

2. konsola zasilająca do mycia leżących pacjentów 2;

3. urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych 1;

4. myjnia dezynfektor do kaczek i basenów – urządzenie nieprzelotowe. Do każdej myjni Wykonawca dostarczy po 5 basenów i 5 kaczek damsko-męskich 6;

5. myjka ultradźwiękowa do osprzętu 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 5 – Wyposażenie utrzymania czystości

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78,

10-357 Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres niniejszego pakietu obejmuje:

1. podpora na kosz 1;

2. dozownik z płynem dezynfekcyjnym 66;

3. dozownik z płynem dezynfekcyjnym uruchamiany bezdotykowo 4;

4. dozownik z detergentem 68;

5. dozownik z detergentem uruchamiany bezdotykowo 4;

6. wózek do przewożenia brudnej bielizny – podwójny 2;

7. stelaż do worków na odpady 12;

8. wózek sprzątacza 1;

9. pojemnik na ręczniki 71;

10. wieszak na ubranie ze stali nierdzewnej 65;

11. wieszak na ubranie z płyty wiórowej 5;

12. pojemnik na odpadki 100;

13. pojemnik ze stali nierdzewnej na odpadki pooperacyjne 2;

14. wieszak na papier toaletowy 2;

15. wieszak na papier toaletowy 24;

16. szczotka do mycia WC 26.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę gwarancyjną nie niższą od dwukrotnej wartości oferty, obejmującej odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

J.w.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

4) zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, min. 3 zadania polegające na dostawie i/lub montażu i/lub zabudowie wyposażenia zbliżonego rodzajowo do oferowanego pakietu, przy czym każda z nich na kwotę nie niższą niż:

— dla Pakietu 1 – 400 000,00 PLN,

— dla Pakietu 2 – 150 000,00 PLN,

— dla Pakietu 3 – 250 000,00 PLN,

— dla Pakietu 4 – 250 000,00 PLN,

— dla Pakietu 5 – 50 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

J.w.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane).

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2021
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Agnieszka Lis-Nowacka

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2021