Szolgáltatások - 299121-2018

11/07/2018    S131

Magyarország-Budapest: Kertészeti szolgáltatások

2018/S 131-299121

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23106
Postai cím: Baross utca 63–67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hajdu Zoltán (Hajdu Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 3.)
E-mail: info@jogilag.hu
Telefon: +36 17838364
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jgk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.jogilag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll.i keretsz. Józsefv. közig.i határain belül a Józsefv.i önk. tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása,fenntartása tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
77300000 Kertészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása, fenntartása tárgyában

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 59 809 448.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, VIII. kerület közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Műszaki tartalom:

Összesen 133 197 m2 zöldterület, ebből pázsitfelület: 71 028 m2,

— 133 197 m2 zöldterület, évi 10 alkalommal történő 71 028 m2 pázsit fűnyírásával,

— 12 000 db egynyári és 6000 db kétnyári és/vagy hagymás virág ültetése, fenntartása,

— virágágyás: 450 m2 meglévő virágágyások előkészítése, beültetése, fenntartása (öntözés, gyomlálás, kapálás, elvirágzott részek leszedése, tápanyagutánpótlás szükség szerint),

— Évelők: 2 500 m2 összterületen évelőágyások fenntartása, hiányzó növények szükség szerinti pótlása,

— Gyöngykavicsos felület: 26 243 m2 területen burkolat gyommentes állapotban tartása vegyszeres, illetve mechanikai módszerrel,

— Egyéb burkolat felület: 11 995 m2 területen burkolat gyommentes állapotban tartása vegyszeres, illetve mechanikai módszerrel,

— 133 db szemétkosár ürítése hetente szükség szerint,

— Utcai fák, sorfák fenntartása: 4000 db fa állapotának figyelemmel kísérése, illetve észrevételek alapján szükség szerinti beavatkozások elvégzése,

— Kutyafuttatók fenntartása 2644 m2 felületen takarítás havonta kétszer, gyommentesítés szükség szerint mechanikai módszerrel,

— Kandeláberekre kihelyezett növények: 950 db, öntözés lajtkocsival évente 25 alkalommal,

— Utcai fák és sorfák öntözése lajtkocsival 600 db, évi 10 alkalommal,

— Közterületen kihelyezett planténerek öntözése 40 db időjárás függvényében vegetációs időszakban minimum 12 alkalommal,

— Utcai fák és sorfák gallyazása, ifjítása: 600 db fa tervezett szükséges ápolási munkái havi egyeztetés alapján a szerződés időtartama alatt folyamatosan,

— Játszóterek zöld felületeinek és homokozóinak, sétányainak fenntartása: 11 db. Homokozók felásása havonta, homok pótlása szükség szerint, sétányfelületek heti takarítása, gyommentes állapot fenntartása mechanikai módszerrel,

— Cserjefelület: 16 222 m2 területen cserjék folyamatos gyommentes állapotban tartása, vegetációs időszakban metszés, vegetációs időszakon kívül ifjítás elvégzése szükséges felületen,

— Talajtakaró felület: 2 252 m2 területen talajtakaró cserjék folyamatos gyommentes állapotban tartása, vegetációs időszakban metszés, vegetációs időszakon kívül ifjítás elvégzése szükséges felületen,

— Sövényfelület: 1 232 fm területen sövények folyamatos gyommentes állapotban tartása, vegetációs időszakban nyírás 3 alkalommal, vegetációs időszakon kívül ifjítás elvégzése szükséges felületen,

— Rózsa felület 250 m2 területen rózsák folyamatos gyommentes állapotban tartása, vegetációs időszakban metszés, vegetációs időszakon kívül ifjítás elvégzése szükséges felületen,

— Automata öntözőhálózat: 20 db tavaszi megnyitása, havonkénti ellenőrzése vízórák leolvasásával, szükség szerinti javítása, téli lezárása,

— Kommunális és kertészeti hulladék szállítás: éves szinten 80 m3, szükség szerint a tereken és parkokban az illegálisan kihelyezett hulladék elszállítása.

A szerződés teljesítése alatt ellátandó feladatok részletesen az ajánlati dokumentáció részét képező tételes egységár gyűjteményben kerülnek feltüntetésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Éves erőforrás-felhasználási terv szakmai színvonala / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Lakossági panasz-kezelési rendszer kidolgozottsága / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 076-169519
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Váll.i keretsz. Józsefv. közig.i határain belül a Józsefv.i önk. tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek,fák és fasorok ápolása,fenntartása tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
Postai cím: Thán Károly u. 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 12063138
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59 809 448.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 59 809 448.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Pázsit+cserjeágy gondozás,szoliter cserje+sövény+virágágyak gondozása,muskátli,bidens,petúnia+más ámpolnanövények kihelyezése+fenntartása,sétányfelület,homokozó+kutyafuttató gondozás,planténer,kőedény,pergola fennt.,takarítási munkák,parkber.i tárgyak karbant.a,játszóeszk.k szabványossági ell.e,aut. öntőzőhálózatok karbant.a,hóeltakarítás+síkosságmentesítés,fakivágás,faápolás,alpinista munkák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a szerint az ajánlattevő(k) neve: ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft., címe: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3–5., adószáma: 14759996-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/07/2018