Szolgáltatások - 299232-2018

11/07/2018    S131

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások

2018/S 131-299232

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: AK15794
Postai cím: Diós árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási szerződés alapján műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház vonatkozásában

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

A Projekt megvalósulás helyszínei:

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1., 3/1. hrsz., 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5., 2716. hrsz., 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32., 739. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház: Az osztály számított helyigénye 177 m2, szükséges átalakítási, felújítási munkák belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása), gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe (O2, vákuum), padlóburkolatok cseréje,helyiségek kifestése, kórtermi ajtók beépítése, szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram). A Központi Műtőblokk bővítése a földszintes SBO épület lapostetőjén valósul meg. A bővítés során megvalósítandó munkák: az építészeti kivitelezést, a gépészeti (vízbekötések, szennyvízelvezetések, elektromos rendszer /erős és gyenge áram/, orvosi gáz rendszer, vákuum rendszer, légkezelő rendszer) kivitelezést, a lapos-tetőre telepített jelenlegi légtechnikai berendezések áttelepítését, a műtőblokk jelenlegi légkezelését ellátó berendezések kapacitásának átalakítását, szükség esetén új légkezelő berendezés beépítését, az új épületrész integrálását a jelenlegi tűzjelző és épületfelügyeleti rendszerbe. Az érintett épületrész területe 205 m2

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház: 40 ágyas fektető részleg kialakítása 2 ápolási egységben, és a kapcsolódó műtő és kiszolgáló helyiségeinek felújítása: A felújítás során a jelenleg üresen álló helyiségeket alkalmassá teszik a fektető követelményeinek, kialakítva az ápolási és vizes helyiségeket is. A szükséges átalakítási, felújítási munkák: belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, külső, belső nyílászárók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása), gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe, padlóburkolatok cseréje, helyiségek kifestése, kórtermi ajtók beépítése, szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram) az érintett épületrész területe 330,74 m2. A 10 ágyas egység a 10. műtő közvetlen közelében elhelyezkedő helyiség kapacitásbővítésével kerül kialakításra a műtőblokk épületében. A 10 ágyas egység és a kapcsolódó műtő és kiszolgáló helyiségeinek felújítási munkái: a mai előírásoknak nem megfelelő klímaberendezésének korszerűsítése, szükség szerinti szakipari munkák (burkolatcsere, festési munkák), szükség szerinti gépészeti és elektromos munkák (vizesblokkok felújítása, orvosi gázrendszer felülvizsgálata. A 10 ágyas egység érintett épületrész területe 98,81 m2, a műtő és kiszolgálóhelyiségek érintett épületrész területe 99,56 m2.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: A felújítás során az alábbi munkálatok megvalósulása indokolt: 2. emelet Fül-orr-gégészeti műtőblokk: műtő átalakítás, felújítás. Dél-keleti épületszárny 2. emelet egy része: 4 db 2 ágyas fürdőszobás kórterem +1 db 1 ágyas akadálymentes kórterem +1 db adminisztrációs helyiség átalakítás, felújítás. A jelenlegi 2 műtőből álló Fül-orr-gégészeti műtőből minimális belső átalakítással egy egynapos sebészeti műtőt és egy ébredőt alakítanak ki. A csatlakozó műtői kiszolgálóhelyiségek átalakítás nélkül megmaradnak. A műtőblokk teljes felújításra kerül. Ez a padló és falburkolatok cseréjét, a belső elektromos ajtók cseréjét (műtő, ébredő, előkészítő, bemosakodó), a kiszolgáló helyiségek belső nyílászáróinak felújítását, a gépészeti és villamos rendszerek teljes felújítását jelenti. Az érintett épületrész területe 306 m2

A jelenlegi Fül-orr-gégészeti osztály dél-keleti szárnyában egy 145 m2-es terület belső átalakításával és felújításával 4 db 2 ágyas és 1 db 1 ágyas akadálymentes klimatizált fürdőszobás kórterem és egy adminisztrációs/diszpécser helyiség kerül kialakításra. Ez új belső válaszfalrendszer kialakítását, a fal és padlóburkolatok, valamint a belső nyílászárók felújítását, gépészeti és villamos felújítást jelenti, beleértve a kórtermek klimatizálását.

A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 27
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 038-083293

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés alapján műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház vonatkozásában

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
05/01/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 990 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt.

148.§-ban foglaltak szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Projekt megvalósulás helyszínei:

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1., 3/1. hrsz., 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5., 2716. hrsz., 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32., 739. hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház: Az osztály számított helyigénye 177 m2, szükséges átalakítási, felújítási munkák belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása), gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe (O2, vákuum), padlóburkolatok cseréje,helyiségek kifestése, kórtermi ajtók beépítése, szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram). A Központi Műtőblokk bővítése a földszintes SBO épület lapostetőjén valósul meg. A bővítés során megvalósítandó munkák: az építészeti kivitelezést, a gépészeti (vízbekötések, szennyvízelvezetések, elektromos rendszer /erős és gyenge áram/, orvosi gáz rendszer, vákuum rendszer, légkezelő rendszer) kivitelezést, a lapos-tetőre telepített jelenlegi légtechnikai berendezések áttelepítését, a műtőblokk jelenlegi légkezelését ellátó berendezések kapacitásának átalakítását, szükség esetén új légkezelő berendezés beépítését, az új épületrész integrálását a jelenlegi tűzjelző és épületfelügyeleti rendszerbe. Az érintett épületrész területe 205 m2

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház: 40 ágyas fektető részleg kialakítása 2 ápolási egységben, és a kapcsolódó műtő és kiszolgáló helyiségeinek felújítása: A felújítás során a jelenleg üresen álló helyiségeket alkalmassá teszik a fektető követelményeinek, kialakítva az ápolási és vizes helyiségeket is. A szükséges átalakítási, felújítási munkák: belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, külső, belső nyílászárók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása), gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe, padlóburkolatok cseréje, helyiségek kifestése, kórtermi ajtók beépítése, szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram)

Az érintett épületrész területe 330,74 m2. A 10 ágyas egység a 10. műtő közvetlen közelében elhelyezkedő helyiség kapacitásbővítésével kerül kialakításra a műtőblokk épületében. A 10 ágyas egység és a kapcsolódó műtő és kiszolgáló helyiségeinek felújítási munkái: a mai előírásoknak nem megfelelő klímaberendezésének korszerűsítése, szükség szerinti szakipari munkák (burkolatcsere, festési munkák), szükség szerinti gépészeti és elektromos munkák (vizesblokkok felújítása, orvosi gázrendszer felülvizsgálata. A 10 ágyas egység érintett épületrész területe 98,81 m2, a műtő és kiszolgálóhelyiségek érintett épületrész területe 99,56 m2.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: A felújítás során az alábbi munkálatok megvalósulása indokolt: 2. emelet Fül-orr-gégészeti műtőblokk: műtő átalakítás, felújítás. Dél-keleti épületszárny 2. emelet egy része: 4 db 2 ágyas fürdőszobás kórterem +1 db 1 ágyas akadálymentes kórterem +1 db adminisztrációs helyiség átalakítás, felújítás. A jelenlegi 2 műtőből álló Fül-orr-gégészeti műtőből minimális belső átalakítással egy egynapos sebészeti műtőt és egy ébredőt alakítanak ki. A csatlakozó műtői kiszolgálóhelyiségek átalakítás nélkül megmaradnak. A műtőblokk teljes felújításra kerül. Ez a padló és falburkolatok cseréjét, a belső elektromos ajtók cseréjét (műtő, ébredő, előkészítő, bemosakodó), a kiszolgáló helyiségek belső nyílászáróinak felújítását, a gépészeti és villamos rendszerek teljes felújítását jelenti. Az érintett épületrész területe 306 m2 A jelenlegi Fül-orr-gégészeti osztály dél-keleti szárnyában egy 145 m2-es terület belső átalakításával és felújításával 4 db 2 ágyas és 1 db 1 ágyas akadálymentes klimatizált fürdőszobás kórterem és egy adminisztrációs/diszpécser helyiség kerül kialakításra. Ez új belső válaszfalrendszer kialakítását, a fal és padlóburkolatok, valamint a belső nyílászárók felújítását, gépészeti és villamos felújítást jelenti, beleértve a kórtermek klimatizálását.

A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 27
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 990 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Felek rögzítik, közöttük az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú, „Aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével” elnevezésű projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatban „Műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában az első közbeszerzési részre 5.2.2018-én, ÁEEK/6788-1/2018 iktatószámon Megbízási Szerződés (továbbiakban Megbízási Szerződés) jött létre.

A Megbízott feladata műszaki ellenőri feladatok elvégzése a műszaki leírásban, a Megbízási Szerződésben, valamint a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban rögzített és részletezett tevékenységek ellátása a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház területén, így a műszaki ellenőr feladata a tervezés időszakában folyamatos részvétel és szakértői véleményezés, javaslatok összeállítása.

2. Felek megállapítják, hogy a jelen Megbízási Szerződés módosítása a Zala Megyei Szent Rafael Kórház (a továbbiakban: Kórház) vonatkozásában az egynapos sebészeti ellátás megvalósításához szükséges felújítási munkákhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában szükségessé vált kismértékű módosítási igény miatt szükséges. A felmérési terv elkészítése, illetve a tervezői egyeztetések során a teljesítési helyszín vonatkozásában megállapításra került, hogy a kijelölt tervezési terület helyett a Kórház másik területén lévő, új helyszínen kerül kialakításra az egynapos sebészeti ellátás A módosuló tervezési feladatokhoz kapcsolódóan, azzal párhuzamosan a műszaki ellenőri feladatok a konkrét teljesítési helyszín vonatkozásában módosulnak. A módosítás a megbízási szerződés mellékletét képező Műszaki leírás 4.1. pontját érinti. Jelen Megbízási Szerződés Módosítás mellékletét képezi a módosított Műszaki leírás változással érintett kivonata.

3. Jelen szerződés módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik, mivel a módosítás nem lényeges, tekintettel arra, hogy a szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. A Megbízási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok. A felmerülő változás

— nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,

— az ellenszolgáltatás nem módosul, így a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,

— a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, kizárólag a teljesítési helyszín változik,

— a teljesítésre meghatározott időtartam nem módosul.

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 27.6.2018.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

2. Felek megállapítják, hogy a jelen Megbízási Szerződés módosítása a Zala Megyei Szent Rafael Kórház (a továbbiakban: Kórház) vonatkozásában az egynapos sebészeti ellátás megvalósításához szükséges felújítási munkákhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában szükségessé vált kismértékű módosítási igény miatt szükséges. A felmérési terv elkészítése, illetve a tervezői egyeztetések során a teljesítési helyszín vonatkozásában megállapításra került, hogy a kijelölt tervezési terület helyett a Kórház másik területén lévő, új helyszínen kerül kialakításra az egynapos sebészeti ellátás A módosuló tervezési feladatokhoz kapcsolódóan, azzal párhuzamosan a műszaki ellenőri feladatok a konkrét teljesítési helyszín vonatkozásában módosulnak. A módosítás a megbízási szerződés mellékletét képező Műszaki leírás 4.1. pontját érinti. Jelen Megbízási Szerződés Módosítás mellékletét képezi a módosított Műszaki leírás változással érintett kivonata.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 990 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 990 000.00 HUF