Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 299783-2017

01/08/2017    S145

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2017/S 145-299783

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bardócz Endre
E-mail: endre.bardocz@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eszközök és alkalmazások,- valamint üzemeltetési és támogatási szolgáltatások beszerzése a vizes VB szervezői, akkreditáltjai és önkéntesei részére.

II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A vizes VB szervezőinek, a rendezvényre akkreditált valamennyi személynek, az önkénteseknek a rendezvény időtartamára – azaz 14.7.2017-től – 25.8.2017-ig korlátozás nélkül használható informatikai rendszer kiépítése, a hozzá kapcsolódó CallCenter és HelpDesk kiépítése és üzemeltetése. Az üzemeltetési és támogatási szolgáltatást a Műszaki leírásban felsorolt valamennyi helyszínen biztosítani kell.

Az üzemeltetési és támogatási szolgáltatás keretében az azok igénybevételéhez szükséges eszközöket a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani az eljárást lezáró vállalkozási szerződés mellékletét képező végső ajánlatában foglaltaknak megfelelően.

Az ajánlatkérői műszaki elvárások, teljes mennyiségek a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki Leírásban találhatók.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 782 900 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
30000000 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
32250000 Mobiltelefonok
30232110 Lézernyomtatók
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
79511000 Telefonkezelői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

A Műszaki leírásban felsorolt valamennyi helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vizes VB szervezőinek, a rendezvényre akkreditált valamennyi személynek, az önkénteseknek a rendezvény időtartamára – azaz 14.7.2017-től – 25.8.2017-ig korlátozás nélkül használható informatikai rendszer kiépítése, a hozzá kapcsolódó CallCenter és HelpDesk kiépítése és üzemeltetése. Az üzemeltetési és támogatási szolgáltatást a Műszaki leírásban felsorolt valamennyi helyszínen biztosítani kell.

Az üzemeltetési és támogatási szolgáltatás keretében az azok igénybevételéhez szükséges eszközöket a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani az eljárást lezáró vállalkozási szerződés mellékletét képező végső ajánlatában foglaltaknak megfelelően.

Az ajánlatkérői műszaki elvárások, teljes mennyiségek a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki Leírásban találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A választott közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során olyan építési beruházást kíván

beszerezni, amelynek eredményeként létrejövő szerződések megkötésére a Budapesten megrendezésre kerülő Úszó,

Vízilabda,

Műugró,

Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. §a

alapján

kerül sor. Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi XXXIII. törvény; 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Eszközök és alkalmazások,- valamint üzemeltetési és támogatási szolgáltatások beszerzése a vizes VB szervezői, akkreditáltjai és önkéntesei részére”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Antenna Hungária Zrt.
Postai cím: Petzvál József utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: barsonyk@ahrt.hu
Telefon: +36 204122402
Fax: +36 14642578
Internetcím: http://www.ahrt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 783 283 916.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 782 900 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. ajánlattevő.

Az ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zrt.

Az ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Adószám: 12928099-2-44.

2. ajánlattevő Az ajánlattevő neve: ATOS Magyarosrszág Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.

Adószám: 10378144-2-41.

3. ajánlattevő (nyertes ajánlattevő).

Az ajánlattevő neve: Antenna Hungária Zrt.

Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33

Adószám: 10834730-2-44.

A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó:

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

A teljesítés azon része, amelybe az alvállalkozó bevonásra kerül: IT üzemeltetés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2017