Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 300617-2016

31/08/2016    S167

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2016/S 167-300617

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK23596
Postai cím: Ganz utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998334
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://budapest2024.org
A felhasználói oldal címe: http://budapest2024.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79311400 Gazdasági kutatási szolgáltatások
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az ajánlatkérő címe, illetve az olimpiai pályázathoz kapcsolódó események belföldi és külföldi helyszínei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az eljárás tárgya a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/02/2016
Befejezés: 31/10/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 053-088024

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/02/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: M-Intergrated Solution Ltd
Postai cím: Catthorpe Hall Main Street, Catthorpe, Leicestershire
Város: Lutterworth
NUTS-kód: UKF2 Leicestershire
Postai irányítószám: LE17 6DB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Event Knowledge Services SA
Postai cím: Avenue de Rhodanie 54, Maison du Sport international
Város: Lausanne
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Ország: Svájc
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 155 440 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79311400 Gazdasági kutatási szolgáltatások
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az ajánlatkérő címe, illetve az olimpiai pályázathoz kapcsolódó események belföldi és külföldi helyszínei.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárás tárgya a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/02/2016
Befejezés: 31/10/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 155 440 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Event Knowledge Services SA
Postai cím: Avenue de Rhodanie 54, Maison du Sport international
Város: Lausanne
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Ország: Svájc
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: M-Intergrated Solution Ltd.
Postai cím: Catthorpe Hall Main Street, Catthorpe, Leicestershire
Város: Lutterworth
NUTS-kód: UKF2 Leicestershire
Postai irányítószám: LE17 6DB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Felek az 1. sz. szerződésmódosítás útján:

— egyrészről az előre nem látható olimpiai helyszín változásokból fakadó többletfeladatokra tekintettel megemelik az eredeti megbízási díj összegét nettó 607 407 242 HUF-tal,

— másrészről átvezetik a szerződésen, hogy az egyik Megbízott (Event Knowledge Services SA, székhely: CH, Svájc, 1007 Lausanne, Avenue de Rhodanie 54., Maison du sport international), mint beolvadó jogi személy megszűnt és az egyesülésben részt vevő másik jogi személy, a Lagardère Sports Geneva SA(székhely: CH, Svájc, 2–4 Place des Alpes, 1201 Genf), mint általános jogutód jogi személy látja el a továbbiakban a megszűnt jogelőd szerződéses feladatait.

A szerződés időtartamára nincs kihatással a szerződésmódosítás.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. A díjnövelés indoka:

A nemzetközi sportszövetségek, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előre nem látható elvárásai miatt a magyar olimpiai pályázat keretében eredetileg kijelölt olimpiai helyszínek egy része helyett új helyszíneket volt szükséges kijelölni. Erre tekintettel a Megbízottak feladatai (az ellenérték mértékére is kihatóan) megsokszorozódtak.

2. A Megbízottak egyikében bekövetkezett jogutódlás indoka:

Az Event Knowledge Services SA Megbízott 1.7.2016. napján beolvadt a Lagardere Sports Geneva SA-ba (székhely: CH, Svájc, 2–4 Place des Alpes, 1201 Genf). A beolvadással a Lagardère Sports Geneva SA az Event Knowledge Services SA általános cégjogi jogutódja, így a Kbt. 139. § (1) b.) pontja alapján a Megbízási Szerződés alapján megbízott egyik közös ajánlattevő személye megváltozott.

A meghatározott indokok maradéktalanul kielégítik a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában foglalt jogszabályi követelményeket.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 155 440 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 762 847 242.00 HUF