Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 303939-2021

Submission deadline has been amended by:  385141-2021
18/06/2021    S117

Magyarország-Vésztő: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2021/S 117-303939

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15725352204
Postai cím: Kossuth Lajos utca 62.
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karakas Anikó
E-mail: palyazat@veszto.hu
Telefon: +36 66477011
Fax: +36 66477011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://veszto.hu/
A felhasználói oldal címe: https://veszto.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000476182021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000476182021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Önkormányzat

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vésztői uszoda építése

Hivatkozási szám: EKR000476182021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú „Sport- és szabadidős létesítmény kialakítása Vésztőn” című projekt keretében uszoda kivitelezése. Az épület tervezett hasznos alapterülete összesen: 2 548,89 m2. Az uszoda tartalmaz 3 medencét, 2 csúszdát, wellness részleget és további kiegészítő szolgáltatásokat.

Medencék:

— 341,94 m2-es változó vízmélységű (200-220 cm) úszómedence (egyidejű terhelhetősége: 68 fő)

— 231,52 m2-es változó mélységű (75-120 cm) strandmedence (egyidejű terhelhetősége: 116 fő)

— 13,38 m2-es 30 cm-es mélységű babapancsoló medence (egyidejű terhelhetősége: 7 fő)

Csúszdák:

— „turbo” csőcsúszda; 365 cm-es induló magassággal

— családi csúszda; 165 cm-es induló magassággal

Wellness:

— 6 személyes pezsgőmedence

— 6 személyes finn szauna

— 4 személyes infra szauna

— „zuhanyvilág”

Kiegészítő szolgáltatások:

— fallabda terem

— fitneszterem

Az épületben található a fő lépcső és lift, amely az akadálymentes közlekedést is biztosítja. A bejárat előtti recepció kontrollálja a beérkező vendégeket, sportolókat. Innen juthatunk el az öltözőkhöz. Lakossági, sportolói, edzői öltözők kerülnek kialakításra.

Az öltözőkből, a vizesblokkokon keresztül jutunk el a medencetérhez. Az emeleten kapott helyen a fallabdapálya és a fitneszterem, illetve az ezekhez tartozó öltözők, mosdók. Az üzemeltetési irodák szintén az emeleten kerültek kialakításra. A medencetér kiegészül az emeleten húzódó nézőtéri galériával, amelyhez mosdók is csatlakoznak. Az épületgépészeti berendezések a pincében kerülnek elhelyezésre. Az uszodatérben egy 14 000 m3/h légszállítási kapacitású befúvó/elszívó rendszer telepítésére kerül sor.

A létesítmény egyidejű befogadóképessége összesen: 308 fő.

A létesítményhez szükséges parkolóhelyeket az építtető Önkormányzat az érintett ingatlan közelében közterületen kívánja biztosítani.

A beruházások építési engedélyhez kötött, engedély száma: ETDR 202100007732

Ajánlattevőnek a tervezői nyilatkozatban leírtakat is figyelembe kell vennie a kivitelezés ütemezése, megvalósítása szempontjából. Az árazatlan költségvetések a tervezői nyilatkozatban szereplő műszaki ütemezéssel vannak összhangban.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5530 Vésztő, Eötvös Lóránd utca 5. hrsz. 8/3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú „Sport- és szabadidős létesítmény kialakítása Vésztőn” című projekt keretében uszoda kivitelezése. Az épület tervezett hasznos alapterülete összesen: 2 548,89 m2. Az uszoda tartalmaz 3 medencét, 2 csúszdát, wellness részleget és további kiegészítő szolgáltatásokat.

Medencék:

— 341,94 m2-es változó vízmélységű (200-220 cm) úszómedence (egyidejű terhelhetősége: 68 fő)

— 231,52 m2-es változó mélységű (75-120 cm) strandmedence (egyidejű terhelhetősége: 116 fő)

— 13,38 m2-es 30 cm-es mélységű babapancsoló medence (egyidejű terhelhetősége: 7 fő)

Csúszdák:

— „turbo” csőcsúszda; 365 cm-es induló magassággal

— családi csúszda; 165 cm-es induló magassággal

Wellness:

— 6 személyes pezsgőmedence

— 6 személyes finn szauna

— 4 személyes infra szauna

— „zuhanyvilág”

Kiegészítő szolgáltatások:

— fallabda terem

— fitneszterem

Az épületben található a fő lépcső és személylift, amely az akadálymentes közlekedést is biztosítja. A bejárat előtti recepció kontrollálja a beérkező vendégeket, sportolókat. Innen juthatunk el az öltözőkhöz. Lakossági, sportolói, edzői öltözők kerülnek kialakításra.

Az öltözőkből, a vizesblokkokon keresztül jutunk el a medencetérhez. Az emeleten kapott helyen a fallabdapálya és a fitneszterem, illetve az ezekhez tartozó öltözők, mosdók. Az üzemeltetési irodák szintén az emeleten kerültek kialakításra. A medencetér kiegészül az emeleten húzódó nézőtéri galériával, amelyhez mosdók is csatlakoznak. Az épületgépészeti berendezések a pincében kerülnek elhelyezésre. Az uszodatérben egy 14 000 m3/h légszállítási kapacitású befúvó/elszívó rendszer telepítésére kerül sor.

A létesítmény egyidejű befogadóképessége összesen: 308 fő.

A létesítményhez szükséges parkolóhelyeket az építtető Önkormányzat az érintett ingatlan közelében közterületen kívánja biztosítani.

A beruházások építési engedélyhez kötött, engedély száma: ETDR 202100007732

Ajánlattevőnek a tervezői nyilatkozatban leírtakat is figyelembe kell vennie a kivitelezés ütemezése, megvalósítása szempontjából. Az árazatlan költségvetések a tervezői nyilatkozatban szereplő műszaki ütemezéssel vannak összhangban.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember uszoda és/vagy fürdőmedence építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalata 0-36 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember uszoda és/vagy fürdőmedence építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalata 0-18 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember uszoda és/vagy fürdőmedence építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalata 0-18 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00004

II.2.14)További információk

A kivitelezési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott bármely kizáró ok.

A 322/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 26. § (1) a) pontja alapján ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4)bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kivitelezési névjegyzékkel összefüggésben 321/2015. (X.30.) Korm. r. 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások: P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (épületek és ehhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó, általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás napját megelőző 3 mérlegfordulóval lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épületek és ehhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó nettó árbevétele nem érte el összesen az 1 300 millió forintot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben ajánlattevő a P1) pontban meghatározott vizsgált időtartamnál később jött létre, úgy ezen ajánlattevő az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a közbeszerzés tárgya (épületek és ehhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) szerinti tevékenységből származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételnek el kell érnie az 1 300 millió HUF-ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a P1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására.

M.1. AT-nek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-ban foglaltak szerint kell igazolni, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

(Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét {kezdő időpontját és a műszaki átadás-átvétel időpontját év/hó/nap pontossággal} és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből.

Az építési beruházás megrendelése esetén, ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban részesült.

AK elfogadja annak igazolását is, hogy a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. AT csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatásához csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat bemutatását év/hó pontossággal. A minőségi értékelési szempont kapcsán vizsgálat szakember esetében be kell mutatni a minimumkövetelményt teljesítő szakmai gyakorlat (tapasztalat) időtartamát és amennyiben az ajánlattevő többlet-tapasztalatra tesz ajánlatot a felolvasólapon, akkor ezzel összhangban az önéletrajzban is be kell mutatni ezt a többlet-tapasztalatot. A végzettséget az erre vonatkozó diploma, oklevél, bizonyítvány, stb. csatolásával kell igazolni. Az előírt jogosultságot ajánlatkérő az elektronikusan elérhető kamarai névjegyzékben vizsgálja, az ajánlatban elegendő erre utalni. Ha az alkalmassági követelmény körében előírt szakember az ajánlattételkor már rendelkezik az elvárt jogosultsággal, az önéletrajzban a jogosultság megszerzésének pontos dátumát is szükséges feltüntetni. Valamennyi szakember esetében csatolni kell a rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatot.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 600 m2 hasznos alapterület épület építésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelynek tartalmaznia kell pince építést és/vagy felújítást, valamint lift beépítést.

A minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával együttesen is igazolható. AK akkor tekinti a referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontja a vizsgált referencia időszakban volt, de az építési beruházás legfeljebb nyolc éven belül kezdődött el a 321/ 2015. (X.30.) Korm rend. 21.§ (2a) szerint.

M.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, 1 db uszodai és/vagy fürdőmedencei térben 10 000 m3/h légszállítási kapacitású befúvó/elszívó rendszer telepítésére vonatkozó referenciával.

A minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával együttesen is igazolható. AK akkor tekinti a referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontja a vizsgált referencia időszakban volt, de az építési beruházás legfeljebb nyolc éven belül kezdődött el a 321/ 2015. (X.30.) Korm rend. 21.§ (2a) szerint.

M.2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

— M.2.1. Egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik,

— M.2.2. Egy fő építőmester szakmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik minimum 12 hónap magasépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal,

— M.2.3 Egy fő minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik minimum 12 hónap magasépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal.

Ajánlatkérő a meghatározottakkal egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad.

A szakemberek között (végzettség és szakmai tapasztalat vonatkozásában) átfedés lehetséges, azonban a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe ajánlatkérő.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell magasépítésre vonatkozó, érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű OHSAS 18001, vagy MEBIR 14001) munkahelyi egészségvédelemi és biztonság irányítási rendszerrel, és azt a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási intézkedések leírását alkalmazni.

Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, a teljes ellenszolgáltatás nettó 20 %-ának megfelelő összegben azzal a feltétellel, hogy az előlegigénylés során a nettó ellenszolgáltatás 5 %-át meghaladó mértékű előlegrészre, előleg visszafizetési biztosítékot ír elő a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint. Az előleg elszámolása fele-fele arányban az utolsó rész-számlában és a végszámlában történik.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. § (3) bekezdése alapján hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. A rész-számlák benyújtására 10-20-40-60-80 %-os készültségnél van lehetőség.

A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására. Ajánlatkérő az TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00004 alapján nyújtott támogatás terhére kívánja elszámolni az ellenértéket. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A finanszírozás utófinanszírozás. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. A. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.).

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § -a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A-32/B. §-ai szerint történik meg átutalással.

Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ai szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.

A beruházás engedélyhez kötött az építési tevékenységet tartalmaz, így az ún. fordított ÁFA szabályok érvényesek.

Az ajánlatkérő tartalékkeretet felállításáról nem rendelkezett.

Kifizetés pénzneme: HUF (forint)

A jótállási időtartam 36 hónap. A nyertes ajánlattevőt jótállási biztosíték nyújtási kötelezettség terheli. Ennek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerinti bármely módon teljesíthető.

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összegű napi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér maximum a nettó vállalkozói díj késedelemmel érintett részének 10 %-ig, azaz 20 napig kerül felszámításra.

Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ennek összege a vállalkozói díj 15 %-a.

Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/07/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/07/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (1) bek szerint az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket

Tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68.§ (1b) szerint: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke Ajánlati biztosíték: 10 000 000 Ft

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő megjelölt fizetési számlájára történő átutalásával (befizetésével), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Befizetéskor vagy átutaláskor a közleményben meg kell jelölni, hogy „Vésztői uszoda építése – ajánlati biztosíték”. Befizetés vagy átutalás esetén a befizetésnek/átutalásnak legkésőbb az ajánlatok benyújtási határidejének időpontjáig meg kell történnie. Befizetés esetén a pénztárbizonylat másolatát kell csatolni az ajánlatban. Átutalás esetén a banki átutalási bizonylat másolatát kell csatolni az ajánlatban.

2. A felhívás IV.2.6) pontjában foglalt időtartam a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 nap.

3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos. Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában, 2020.3.25. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. aa) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor. Az 1. 2. és 3. minőségi szempont esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A Kbt. 77. § (1) alapján a bírálati módszernél megjelölt maximumra és az annál kedvezőbb megajánlásokra is a maximum pontszámot kapják az ajánlattevők és a képletbe akkor is a maximum kerül behelyettesítésre, ha ennél kedvezőbb ajánlat érkezik.

4. Ajánlatkérő nevében eljárnak: Beleznai Róbert FAKSZ 5700 Gyula, Klapka u. 23., telefon: +36 205034063, e-mail cím: alltender2@gmail.com Lajstromszáma 00501

Dr. Szathmáry Péter FAKSZ 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/fax: +36 66444568 E-mail: drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432

5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles – a szerződés teljes időtartamára – teljes körű felelősségbiztosítást (Építés-szerelési felelősségbiztosítás vagy ezzel egyenértékű biztosítás) kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni.

Az elvárt minimális kártérítési összegek:

150 000 000 HUF/káresemény, 300 000 000 HUF/év.

7. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől).

8. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján, ha a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra, vagy adott származásra, vagy gyártási folyamatra hivatkozik, akkor ez csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében történik. Az ilyen megnevezésekhez hozzá kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést, akkor is, ha adott esetben a műszaki leírásban az adott helyen nem szerepelne.

10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

11. Amennyiben nincs más konkrét fájlformátum nincs előírva, akkor minden dokumentumot pdf formátumban kell becsatolni.

12. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a projekttársaság útján történő teljesítésre.

13. 1. Feltételes eljárással kapcsolatos információk: A Kbt. 53. § (6) alapján ajánlatkérő többlet támogatási igényt nyújt be és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) alapján a feltétel a megkötendő szerződés hatálybalépésének is felfüggesztő feltétele. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően már benyújtotta a többlet forrásigényt. Amennyiben nem biztosított a beruházás megvalósításához szükséges teljes forrást, illetve ha egyéb forrás bevonása nem megoldható, úgy Ajánlatkérő részéről a tervezett beruházás megvalósítása fedezethiány miatt nem lehetséges. Ezért ebben az esetben – tekintettel arra, hogy feltételes eljárást indított – Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírástól számított fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből, amennyiben a hatálybalépés nem történt meg.

14. A részajánlat tétel kizárásának indokai:

Az építési beruházás egy helyszínen, egy építési engedély alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény kulcsrakész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. Sem az építési engedélyezési tervdokumentációt, sem a kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2021