Supplies - 304220-2022

07/06/2022    S108

Romania-Focșani: Disposable gloves

2022/S 108-304220

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI
National registration number: 4350505
Postal address: Strada: Cuza Vodă, nr. 50-52
Town: Focsani
NUTS code: RO226 Vrancea
Postal code: 620034
Country: Romania
Contact person: Anca Olaru
E-mail: achizitii@spitalvn.ro
Telephone: +40 237622257
Fax: +40 237622257
Internet address(es):
Main address: www.spitalvn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100146337
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACORD CADRU MANUSI CHIRURGICALE SI EXAMINARE

Reference number: 10125/43505/24.05.2022
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru de furnizare medicamente Manusi Chirurgicale si Examinare, conform caietului de sarcini.

AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 553 850.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi Chirurgicale LATEX LOT 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Description of the procurement:

MANUSI CHIRURGICALE DIN LATEX CU PUDRA NR 6 Per 2000 3000 8000 12000

MANUSI CHIRURGICALE DIN LATEX CU PUDRA NR 6.5 Per 5000 7500 20000 30000

MANUSI CHIRURGICALE DIN LATEX CU PUDRA NR 7 Per 7500 12500 30000 50000

MANUSI CHIRURGICALE DIN LATEX CU PUDRA NR 7.5 Per 10000 12500 40000 50000

MANUSI CHIRURGICALE DIN LATEX CU PUDRA NR 8 Per 7000 8000 28000 32000

MANUSI CHIRURGICALE DIN LATEX CU PUDRA NR 8,5 Per 3500 6000 14000 24000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 297 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv la 297000ei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi Chirurgicale Fara Pudra LOT 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Description of the procurement:

MANUSI CHIRURGICALE FARA PUDRA NR. 6 Per 150 300 600 1200

MANUSI CHIRURGICALE FARA PUDRA NR. 6,5 Per 1500 2500 6000 10000

MANUSI CHIRURGICALE FARA PUDRA NR.7 Per 1500 2500 6000 10000

MANUSI CHIRURGICALE FARA PUDRA NR.7,5 Per 2000 3000 8000 12000

MANUSI CHIRURGICALE FARA PUDRA NR. 8 Per 1000 1500 4000 6000

MANUSI CHIRURGICALE FARA PUDRA NR.8,5 Per 100 125 400 500

MANUSI CHIR. NEPUDRATE din POLIIZOPREN NR.6,5 Per 150 300 600 1200

MANUSI CHIR. NEPUDRATE din POLIIZOPREN NR.7 Per 1000 2000 4000 8000

MANUSI CHIR. NEPUDRATE din POLIIZOPREN NR. 7,5 per 200 600 800 2400

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 168 850.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv la 168850lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi Examinare NITRIL LOT 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Description of the procurement:

MANUSI EXAMINARE NITRIL ,,L” buc 40000 65000 160000 260000

MANUSI EXAMINARE NITRIL ,,M” buc 150000 225000 600000 900000

MANUSI EXAMINARE NITRIL mar.L buc 6500 7500 26000 30000

MANUSI EXAMINARE NITRIL mar M buc 20000 22500 80000 90000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 944 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv la 944000 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi Examinare LATEX

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Description of the procurement:

MANUSI EXAMINARE LATEX mar.L buc 20000 25000 80000 100000

MANUSI EXAMINARE LATEX mar.M buc 62500 75000 250000 300000

MANUSI EXAMINARE LATEX mar S buc 10000 12500 40000 50000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv la 144000 lei.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta 1 Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE OFERTANTILOR CLASATI PE LOCURILE I,II si III ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.

Aceste documente pot fi:

1.Certificate de atestare fiscala, certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)Certificatele fiscale trebuie sa ateste VALABILITATEA SI LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII/PREZENTARII ACESTORA.

2.Cazierul judiciar al operatorului economic si ale membrilor organului de adminsitrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de repezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.Alte documente edificatoare,dupa caz;

5, Atat importatorul cat si distribuitorul sa detina ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001.

Persoanele care detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Manager : Jr. Mindrila Constantin, Director financiar contabil: Apetrei Oana Roxana, Director medical: Dr.Dumitrescu Mihai

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta 1 Persoane juridice/fizice romane Certificat constatator emis de oficiul national al registrului comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la MOMENTUL DEPUNERII ACESTUIA. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Persoane juridice/fizice straine Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta. Posibilitatea prezentarii de catre persoanele juridice straine, la data depunerii ofertelor, de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii reciproce), de a raporta valabilitatea LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE

Cerinta 2 -Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii in conformitate cu prevederile legii 95/2006; Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE .Documentul justificativ, respectiv avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii,sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermadiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiAtat importatorul cat si distribuitorul sa detina ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Prin depunere la momentul solicitarii de catre autoritatea contractanta

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Toate documentele ofertei vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Ac Cadru se va incheia cu maxim 3 op economici ceea ce inseamna ca in cazul in care nr op ec care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat nr indicat acordul cadru se va putea incheia numai cu acestia, fara insa a depasi nr maxim de 3 op ec. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe acelasi loc au preturi egale, in vederea departajarii pentru a nu fi depasit nr maxim de 3 op ec, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor în cauza o noua oferta de pret,precizand totodata in solicitare pragul pana la care noul pret poate fi imbunatatit.Noul pret nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior in clasament. Solicitarea de reofertare se va transmite in SEAP,la Rubrica INTREBARI, la care operatorii economici vor raspunde online, in SICAP. Termenul de plata solicitat: 60 de zile de la data primirii facturarii.Plata se face prin OP.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral Acordul Cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia la nivel national in baza OUG nr 71/2012 si a ordinului nr 1292/2012 aferent acorduri cadru avand ca obiect produse similare cu cele din prezenta procedura

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareTermenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 alin 1 din Legea 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/06/2022