Építési beruházás - 305960-2017

04/08/2017    S148

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 148-305960

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobó István
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Staff és külső média parkoló kialakítása. Vállalkozási szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Staff és külső média parkoló kialakítása. Vállalkozási szerződés.”

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIII. 25880/3. hrsz. ingatlan területe. II.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki leírásban részletezett staff és külső média parkoló kialakítását, valamint az árazatlan költségvetésben foglalt valamennyi munka elvégzését a műszaki leírásban és a szerződésben részletezett mennyiségben és minőségben. Építési beruházás, kivitelezés.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 31/05/2017
Befejezés: 06/07/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 109-218995

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Staff és külső média parkoló kialakítása. Vállalkozási szerződés.”

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
31/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SATIS MOBIL Projekt Kft.
Postai cím: Mária u. 13. III./1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: satisbau@gmail.com
Telefon: +36 204118377
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 215 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. ajánlattevő

Az ajánlattevő neve: MOVE EVENT& PROJECT Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 1149 Bp. Angol u. 38.

Adószám: 23886012-2-42.

Mikro vállalkozás.

2. ajánlattevő

Az ajánlattevő neve: HUDÁK Közmű Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 56.

Adószám: 11059709-2-04.

Mikro vállalkozás.

3. ajánlattevő (nyertes ajánlattevő).

Az ajánlattevő neve: Satis Mobil Projekt Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 1085 Bp. Mária u. 85. III./1.

Adószám: 13250573-2-42.

Mikro vállalkozás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45113000 Terepmunkák
45233228 Útburkolat építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIII. 25880/3. hrsz. ingatlan területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki leírásban részletezett staff és külső média parkoló kialakítását, valamint az árazatlan költségvetésben foglalt valamennyi munka elvégzését a műszaki leírásban és a szerződésben részletezett mennyiségben és minőségben. Építési beruházás, kivitelezés.

A szerződésmódosítás aláírásának napja: 6.7.2017.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 31/05/2017
Befejezés: 06/07/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 243 872 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SATIS MOBIL Projekt Kft.
Postai cím: Mária u. 13. III./1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: satisbau@gmail.com
Telefon: +36 204118377
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződésmódosítás tárgya a Megrendelő által elfogadott pótmunkaigényre vonatkozó szerződés megkötése.

A Megrendelő által elfogadott pótmunkák a következők:

— A kialakítandó parkoló területéről a műszaki tartaloban feltüntetett 67 m3 helyett további 902 m3 szennyezett föld elszállítása, köbméterenként az ajánlatban feltüntetett áron.

— A parkoló stabilitásához, a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges feltöltés kialakítása, 1 520 m3 humusszal való feltöltése, tömörítése, anyagköltséggel együtt.

4. / A pótmunka vállalkozói díja:

4.1. A kialakítandó parkoló területéről 902m3 szennyezett föld elszállítása, köbméterenként az ajánlatban feltüntetett 16 000 HUF /m3áron: nettó 14 432 000 HUF, azaz nettó Tizennégymillió-négyszázharminckétezer forint + 27 % ÁFA.

4.2. A parkoló stabilitásához, a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges feltöltés kialakítása, 1 520m3 humusszal való feltöltése, törmörítése, anyagköltséggel együtt a Vállalkozó által megajánlott nettó 9 500,-Ft/m3 vállalkozó díj alapulvételével: nettó 14 440 000 HUF, azaz Tizennégymillió- négy száznegyvenezer forint + 27 % ÁFA.

4.3. A megrendelésre pótmunka vállalkozói díja összesen:

Nettó: 28 872 000 HUF, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázhetvenkétezer forint.

ÁFA: 7 795 440 HUF.

Bruttó: 36 667 440 HUF, azaz Harminchatmillió-hatszázhatvanhétezer-négyszáznegyven forint.

A pótmunka megrendelése az eredeti teljesítési véghatáridőt nem érinti.

Szerződő Felek egyezően állapítják meg, hogy a Vállalkozási Szerződésben rögzített nettó 215 000 000 HUF, azaz Kettő száztizenötmillió forint összegű vállalkozói díjnak az e szerződésben megrendelt pótmunka vállalkozói díja a 15 %-t, illetőleg az uniós értékhatárt nem éri el.

Ennek megfelelően ez a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bek-ben foglalt ún. de minimis módosítás.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A megrendelt pótmunka az alap vállalkozási szerződéssel érintett létesítményre vonatkozóan merült fel, azzal műszaki és gazdasági egységet alkot. A pótmunka szükségességét a Vállalkozó jelezte, azt a műszaki ellenőr szükségesnek ítélte. Más vállalkozó beavatkozása nem csupán súlyosan drágította volna a kivitelezést, de az idő hiánya, a vélelmezhető logisztikai nehézségek, a garanciavállalás problémái összességében kizárták a változás lehetőségét a vállalkozó személyében.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 215 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 243 872 000.00 HUF