Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 305960-2017

04/08/2017    S148

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 148-305960

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobó István
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Staff és külső média parkoló kialakítása. Vállalkozási szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Staff és külső média parkoló kialakítása. Vállalkozási szerződés.”

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIII. 25880/3. hrsz. ingatlan területe. II.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki leírásban részletezett staff és külső média parkoló kialakítását, valamint az árazatlan költségvetésben foglalt valamennyi munka elvégzését a műszaki leírásban és a szerződésben részletezett mennyiségben és minőségben. Építési beruházás, kivitelezés.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 31/05/2017
Befejezés: 06/07/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 109-218995

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Staff és külső média parkoló kialakítása. Vállalkozási szerződés.”

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
31/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SATIS MOBIL Projekt Kft.
Postai cím: Mária u. 13. III./1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: satisbau@gmail.com
Telefon: +36 204118377
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 215 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. ajánlattevő

Az ajánlattevő neve: MOVE EVENT& PROJECT Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 1149 Bp. Angol u. 38.

Adószám: 23886012-2-42.

Mikro vállalkozás.

2. ajánlattevő

Az ajánlattevő neve: HUDÁK Közmű Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 56.

Adószám: 11059709-2-04.

Mikro vállalkozás.

3. ajánlattevő (nyertes ajánlattevő).

Az ajánlattevő neve: Satis Mobil Projekt Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 1085 Bp. Mária u. 85. III./1.

Adószám: 13250573-2-42.

Mikro vállalkozás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45113000 Terepmunkák
45233228 Útburkolat építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIII. 25880/3. hrsz. ingatlan területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki leírásban részletezett staff és külső média parkoló kialakítását, valamint az árazatlan költségvetésben foglalt valamennyi munka elvégzését a műszaki leírásban és a szerződésben részletezett mennyiségben és minőségben. Építési beruházás, kivitelezés.

A szerződésmódosítás aláírásának napja: 6.7.2017.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 31/05/2017
Befejezés: 06/07/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 243 872 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SATIS MOBIL Projekt Kft.
Postai cím: Mária u. 13. III./1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: satisbau@gmail.com
Telefon: +36 204118377
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződésmódosítás tárgya a Megrendelő által elfogadott pótmunkaigényre vonatkozó szerződés megkötése.

A Megrendelő által elfogadott pótmunkák a következők:

— A kialakítandó parkoló területéről a műszaki tartaloban feltüntetett 67 m3 helyett további 902 m3 szennyezett föld elszállítása, köbméterenként az ajánlatban feltüntetett áron.

— A parkoló stabilitásához, a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges feltöltés kialakítása, 1 520 m3 humusszal való feltöltése, tömörítése, anyagköltséggel együtt.

4. / A pótmunka vállalkozói díja:

4.1. A kialakítandó parkoló területéről 902m3 szennyezett föld elszállítása, köbméterenként az ajánlatban feltüntetett 16 000 HUF /m3áron: nettó 14 432 000 HUF, azaz nettó Tizennégymillió-négyszázharminckétezer forint + 27 % ÁFA.

4.2. A parkoló stabilitásához, a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges feltöltés kialakítása, 1 520m3 humusszal való feltöltése, törmörítése, anyagköltséggel együtt a Vállalkozó által megajánlott nettó 9 500,-Ft/m3 vállalkozó díj alapulvételével: nettó 14 440 000 HUF, azaz Tizennégymillió- négy száznegyvenezer forint + 27 % ÁFA.

4.3. A megrendelésre pótmunka vállalkozói díja összesen:

Nettó: 28 872 000 HUF, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázhetvenkétezer forint.

ÁFA: 7 795 440 HUF.

Bruttó: 36 667 440 HUF, azaz Harminchatmillió-hatszázhatvanhétezer-négyszáznegyven forint.

A pótmunka megrendelése az eredeti teljesítési véghatáridőt nem érinti.

Szerződő Felek egyezően állapítják meg, hogy a Vállalkozási Szerződésben rögzített nettó 215 000 000 HUF, azaz Kettő száztizenötmillió forint összegű vállalkozói díjnak az e szerződésben megrendelt pótmunka vállalkozói díja a 15 %-t, illetőleg az uniós értékhatárt nem éri el.

Ennek megfelelően ez a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bek-ben foglalt ún. de minimis módosítás.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A megrendelt pótmunka az alap vállalkozási szerződéssel érintett létesítményre vonatkozóan merült fel, azzal műszaki és gazdasági egységet alkot. A pótmunka szükségességét a Vállalkozó jelezte, azt a műszaki ellenőr szükségesnek ítélte. Más vállalkozó beavatkozása nem csupán súlyosan drágította volna a kivitelezést, de az idő hiánya, a vélelmezhető logisztikai nehézségek, a garanciavállalás problémái összességében kizárták a változás lehetőségét a vállalkozó személyében.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 215 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 243 872 000.00 HUF