Szolgáltatások - 307154-2018

17/07/2018    S135

Belgium-Brüsszel: Segítségnyújtás a 91/676/EK irányelv szerinti cselekvési programokhoz tartozó megközelítések és intézkedések azonosításához

2018/S 135-307154

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment
Postai cím: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3863
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Segítségnyújtás a 91/676/EK irányelv szerinti cselekvési programokhoz tartozó megközelítések és intézkedések azonosításához

Hivatkozási szám: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés átfogó célkitűzése az Európai Bizottság támogatása a (nitrátokról szóló) 91/676/EGK irányelv keretében az annak való megfelelés érdekében a 28 tagállamban és – adott esetben – regionális szinten végrehajtott intézkedésekre vonatkozó adatok összegyűjtésével, összevetésével és összefoglalásával.

A szerződés a nitrátokról szóló irányelv 5. cikke alapján hozott intézkedésekre és jogi eszközökre fókuszál, melynek értelmében a tagállamoknak olyan cselekvési programokat kell létrehozniuk, melyek a nitrátok mezőgazdasági tevékenység révén történő kioldódásának vagy kifolyásának kockázatának megelőzésére vagy csökkentésére irányuló intézkedéseket tartalmaznak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő az elméleti kutatásban és elemzésben, valamint az elektronikus nyilvántartás létrehozásában veszt részt.

A munka azokra az elérhető információkra épül, amelyeket a nitrátokról szóló irányelv végrehajtására vonatkozóan gyűjtöttek (meglévő tanulmányok, a nitrátokról szóló irányelv végrehajtásáról szóló jelentések, a tagállamok által eseti alapon biztosított információk stb.), valamint amelyeket a nyertes ajánlattevő önállóan gyűjt az elméleti kutatás során, és amelyeket a Bizottság szolgálatai bocsátanak rendelkezésre.

A nyertes ajánlattevő feladatai pontosabban:

1) A nitrátokról szóló irányelv 5. cikke alapján a 28 tagállamban és azok régióiban alkalmazott jogi eszközök és intézkedések elektronikus nyilvántartásának (azaz felhasználóbarát módon frissíthető wiki és adatbázis) létrehozása;

2) A nitrátokról szóló irányelv végrehajtásakor alkalmazott megközelítések és intézkedések fő különbségeinek meghatározása;

3) A nitrátokról szóló irányelv végrehajtásakor alkalmazott legjobb gyakorlatok meghatározása;

4) A nitrátokról szóló irányelv végrehajtásakor alkalmazott megközelítések és intézkedések közötti különbségek határokon átnyúló potenciális hatásainak meghatározása;

5) A nitrátokról szóló irányelvvel kapcsolatos különböző megközelítések és intézkedések nemzeti kibocsátási határértékekkel való összefüggéseinek meghatározása.

A szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelem: felsőfokú végzettség vagy szakmai tapasztalat az agronómia, a tápanyagok okozta diffúz szennyezés, az EU környezetvédelmi politikái, az írott numerikus adatok gyűjtése, a digitális adatkezelés és az adatbázis-fejlesztés terén.

Egyetlen szerződés 12 hónap időtartammal (a teljes költségvetés 200 000 EUR).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ez a hirdetmény korábban a HL S 056-123139-es hivatkozási számú, 21.3.2018 keltezésű előzetes összesített hirdetményben került közzétételre „Nitrátokkal kapcsolatos cselekvési programok: intézkedések értékelése és bevált gyakorlatok” címmel, 200 000 EUR összeggel. A szerződés típusa ETU (tanulmánykészítés) volt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat (a pályázati dokumentáció 1.1. és 1.7. pontjában).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/08/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/09/2018
Helyi idő: 10:30
Hely:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Belgium, Salle D

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontáson minden ajánlattevőtől maximum 2 képviselő lehet jelen (a résztvevők költségeit nem térítik).

A pályázónak szervezési és biztonsági okokból el kell küldenie a képviselő teljes nevét és személyigazolvány-, illetve útlevélszámát legalább 3 munkanappal a pályázatbontást megelőzően a következő címre: env-tenders@ec.europa.eu.

Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű 2015/1929 költségvetési rendelet alkalmazási szabályainak 134. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

A közbeszerzési dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemburg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek egy vagy több benyújtási határidejére vonatkozó részletes információk:

Az odaítélési eljárással kapcsolatos észrevételeit az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított két éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő két hónapon belül nyújtható be a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2018