Supplies - 307288-2022

08/06/2022    S109

Czechia-Ústí nad Labem: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2022/S 109-307288

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajská zdravotní, a.s.
National registration number: 25488627
Postal address: Sociální péče 3316/12A
Town: Ústí nad Labem
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 40113
Country: Czechia
Contact person: Ing. Hana Panznerová
E-mail: hana.panznerova@kzcr.eu
Telephone: +420 477114055
Internet address(es):
Main address: http://www.kzcr.eu/
Address of the buyer profile: https://zakazky.kzcr.eu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002963
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002963
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Akciová společnost
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Obnova přístrojového vybavení na oddělení CS II včetně stavebních úprav

II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

dodání kompletního přístrojového vybavení na oddělení centrální sterilizace II odštěpného závodu zadavatele Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a to 3 ks prokládacích parních sterilizátorů, 3 ks velkokapacitních mycích a desinfekčních automatů, 1 ks mycího a dezinfekčního automatu na operační obuv, a 1 ks svářečky obalů průběžné, s kompletním příslušenstvím, včetně veškerých stavebních úprav (stavební připravenost)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 18 700 068.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

dodání kompletního přístrojového vybavení na oddělení centrální sterilizace II odštěpného závodu zadavatele Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a to 3 ks prokládacích parních sterilizátorů, 3 ks velkokapacitních mycích a desinfekčních automatů, 1 ks mycího a dezinfekčního automatu na operační obuv, a 1 ks svářečky obalů průběžné, s kompletním příslušenstvím, včetně veškerých stavebních úprav (stavební připravenost)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 700 068.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/07/2022
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/07/2022
Local time: 17:00
Place:

sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci účastníků.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/06/2022