Supplies - 307934-2020

02/07/2020    S126

Belgium-Antwerp: Weather stations

2020/S 126-307934

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universiteit Antwerpen
National registration number: 0257.216.482_23014
Postal address: Prinsstraat 13
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Telephone: +32 32653116

Internet address(es):

Main address: http://www.uantwerpen.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380300

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380300
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=30646
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

20061 - Levering van bestaande sensoren of ontwerp? Productie en levering van sensoren - raamcontract

Reference number: Universiteit Antwerpen-20061-F02_0
II.1.2)Main CPV code
38127000 Weather stations
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Tijdens de zomer van 2021 zal Universiteit Antwerpen een grootschalig burgerwetenschapsproject rond droogte, de impact van de toenemende weersextremen en klimaatadaptatie organiseren. Een belangrijk doel van dit project is een unieke, grote dataset over de bodemtemperatuur en bodemvocht in tuinen verzamelen. De beheerde groenoppervlakte in Vlaanderen (tuinen, parken, ...) is voorlopig namelijk nog een blinde vlek in (micro)klimaatkaarten (inclusief "stedelijke hitte-eilanden" en "stedelijke droogte-eilanden"). Deze tuinen en parken vormen nochtans ongeveer 10 % van de oppervlakte in Vlaanderen, en mogen dus niet onderschat worden qua mogelijkheden die ze kunnen bieden wat betreft klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Om deze grote dataset te bekomen zullen de 5 000 deelnemers van het project hun tuin uitrusten met een apparaat, dat aan de hand van sensoren de bodemvochtigheid, en bodem, oppervlakte- en luchttemperatuur meten gedurende de meetcampagne van zes maanden.

Deze opdracht houdt de levering van de sensoren in. Indien er geen optimale bestaande oplossing aangeboden kan worden, dan is het mogelijk een voorstel tot ontwerp en productie in te dienen. Belangrijk, dit laatste kan niet leiden tot verlenging van de uitvoeringstermijn vermits het uitermate belangrijk is dat de tijdspaden van het onderzoeksproject gerespecteerd worden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Description of the procurement:

Deze opdracht houdt de levering van de sensoren in. Indien er geen optimale bestaande oplossing aangeboden kan worden, dan is het mogelijk een voorstel tot ontwerp en productie in te dienen. Belangrijk, dit laatste kan niet leiden tot verlenging van de uitvoeringstermijn vermits het uitermate belangrijk is dat de tijdspaden van het onderzoeksproject gerespecteerd worden.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Driemaal één jaar.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)Information about negotiation
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/08/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2020