Árubeszerzések - 307979-2019

03/07/2019    S126

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik

2019/S 126-307979

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
E-mail: nagy.barbara@mentok.hu
Telefon: +36 13503737
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mentok.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000326072019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000326072019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

OMSZ mentési tevékenységét támogató gépjármű

Hivatkozási szám: EKR000326072019
II.1.2)Fő CPV-kód
34110000 Személygépkocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

OMSZ mentési tevékenységét támogató személygépjárművek beszerzése

Ajánlatkérő beszerzési igényét 12 darab személygépjármű (5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdése szerinti „M1 járműkategória” szerinti személygépjármű) beszerzése képezi az alábbiak szerinti személygépjármű kategória csoport részajánlat bontásban: Állami normatíva 4. kategória:alsó-közép kategóriás személygépjármű (2 db)

Állami normatíva 7. kategória: Felső-közép kategóriás személygépjármű (8 db) Állami normatíva 8. kategória: Felső-közép kategóriás személygépjármű (2 db)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Alsó-közép (4) kategóriájú egyterű személygépjármű

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Róbert Károly krt. 77. 1134. Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2 db alsó-közép (4.) kategóriájú egyterű – forgalomba és üzembe helyezett, hatósági jelzésekkel ellátott személygépjármű beszerzése. A személygépjárműveknek meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.

Ajánlattevőnek vállalnia kell a személygépjárművek leszállítását követően azok teljes körű szerviz szolgáltatás nyújtását, valamint az ajánlati felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kiegészítő szolgáltatások nyújtását (különösen: Személygépjárművek forgalomba helyezése, hatósági engedélyek beszerzése, kötelező felelősségbiztosítás megkötése)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Típusbizonyítvány szerinti vegyes fogyasztási értékek összege (liter/100 km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 3. Típusbizonyítvány szerinti vegyes CO2 (szén-dioxid) kibocsátás összege (g/ km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. Típusbizonyítvány szerinti nitrogén-oxidok összege (NOx) (mg/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5. Típusbizonyítvány szerinti nem-metán szénhidrogének összege (NMHC) (mg/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 6. Típusbizonyítvány szerinti részecske kibocsátás összege (PM) (mg/km) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatok értékelése: 0 - 10 pont között 1.-6. részszempontok fordított arányosítás módszerével,

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felső-közép (7.) kategóriájú személygépjármű

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Róbert Károly krt. 77. 1134. Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

8 darab felső-közép (7.) kategóriájú - forgalomba és üzembe helyezett, hatósági jelzésekkel ellátott személygépjármű beszerzése. A személygépjárműveknek meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.

Ajánlattevőnek vállalnia kell a személygépjárművek leszállítását követően azok teljes körű szerviz szolgáltatás nyújtását, valamint az ajánlati felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kiegészítő szolgáltatások nyújtását (különösen: Személygépjárművek forgalomba helyezése, hatósági engedélyek beszerzése, kötelező felelősségbiztosítás megkötése)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Típusbizonyítvány szerinti vegyes fogyasztási értékek összege (liter/100 km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 3. 3.Típusbizonyítvány szerinti vegyes CO2 (szén-dioxid) kibocsátás összege (g/ km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. Típusbizonyítvány szerinti nitrogén-oxidok összege (NOx) (mg/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5. Típusbizonyítvány szerinti nem-metán szénhidrogének összege (NMHC) (mg/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 6. Típusbizonyítvány szerinti részecske kibocsátás összege (PM) (mg/km) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelése: 0 - 10 pont között Az 1.-6. részszempontok a fordított arányosítás módszerével.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felső-közép (8.) kategóriájú személygépjármű

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Róbert Károly krt. 77. 1134. Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2 db Felső-közép (8.) kategóriájú - forgalomba és üzembe helyezett, hatósági jelzésekkel ellátott személygépjármű beszerzése. A személygépjárműveknek meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.

Ajánlattevőnek vállalnia kell a személygépjárművek leszállítását követően azok teljes körű szerviz szolgáltatás nyújtását, valamint az ajánlati felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kiegészítő szolgáltatások nyújtását (különösen: Személygépjárművek forgalomba helyezése, hatósági engedélyek beszerzése, kötelező felelősségbiztosítás megkötése)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Típusbizonyítvány szerinti vegyes fogyasztási értékek összege (liter/100 km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 3. Típusbizonyítvány szerinti vegyes CO2 (szén-dioxid) kibocsátás összege (g/ km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. Típusbizonyítvány szerinti nitrogén-oxidok összege (NOx) (mg/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5. Típusbizonyítvány szerinti nem-metán szénhidrogének összege (NMHC) (mg/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 6. Típusbizonyítvány szerinti részecske kibocsátás összege (PM) (mg/km) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelése: 0 - 10 pont között Az 1.-6. részszempontok a fordított arányosítás módszerével.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó(ALV),és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő (KAP), aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. AK továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t(közösAT), ALV, KAP, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.[Kbt.74.§(1)bek.b)pont]. Előzetes ig.: ATnek az ajánlatában a 321R .1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. Mo-i letelepedésű ATnek az ajánlatában a 321R.1.§(1) bek.nek megfelelően,a 321R. 4. és 8. § [kivéve ib)pont] foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. A nem Mo-on letelepedett AT esetében AK a 321R.4.és10.§[kivéve gb)pont] szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321R.8.§ib)és10.§gb)pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv.3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni. Közös ATnek mindegyike külön-külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani [321R.3.§(3)bek]. A KAP szervezet/ek vagy személy/ek mindegyike által kitöltött és aláírt - az ajánlat részét képező - külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben előírt kizáró okok hatálya alá [321R.3.§(2)bek]. Utólagos ig.: Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.III. Fejezetében(8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/k, hogy nem tartozik/nak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt .69.§(4)-(7)bek. szerint]. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321R.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt.69.§(11) bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R. előírja. A 321R.III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a 321R.V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321R.VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67 .§(4)bek.]. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, vagyis a fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. AT, ALV, illetve KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyetAK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ekkor a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálatsorán. EKR-ben űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész setében:

Előzetes igazolás: EEKD (EKR űrlap) benyújtása AT részéről Kbt. 67.§(1), ill. Kr.1.§(1) bek. szerint. EEKD-ben AK elfogadja az „alfa” szakasz kitöltését (nyilatkozat a megfelelésről) az azt követő részt (A-D) nem kell kitölteni (Kr. 2.§ (1)bek. c)pont, (5)bek.). Közös AT mindegyikére, és adott esetben a KAP szervezetre vonatkozóan is külön EEKD-t kell feltölteni. Közös AT-k és adott esetben a KAP szervezet EEKD-ját is az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (AT) teszi meg/tölti fel - Kr.3.§ (3a). Az EEKD feltöltését csak a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy végezheti! Utólagos igazolás: AK Kbt. 69. § (4)-(8) szerinti kifejezett felhívására AT-nek Kr. 1. § (2) bek. szerinti dokumentumokat/igazolásokat a Kr. 21. § (1) bekezdés a), valamint 22. § (1)-(2) bek. szerint kell feltölteni (EKR-ben) az alkalmassági követelménynek (alkalmasság) való megfelelés alátámasztására. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK a Kr. VI. Fejezete szerint jár el(Kr.1.§(5)bek.). A dokumentumok előzetes csatolása esetén AK 69.§ (4) szerint jár el és szükség esetén küld hp-t vagy fel.vil. kérést. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§ (1) bek.ib) alpontjára. AK hivatkozik: Kbt. Kbt. 69.§ (11a) -ra. AK a referenciát a KR 21. § (1a) bek. a) pontja és a szerint vizsgálja. AK hivatkozik a Kbt. 65. § (6), (7), (11);ill. 67. § (3) bek.-re. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő AT alkalmasságának megállapításához a (leg)nagyobb referencia csatolása (EKR-ben részenként). AK nem korlátozza referencia igazolások számát, az alkalmassághoz előírt mennyiség egy vagy több szerződéssel is igazolható. AK a Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja szerint a befejezett (eljárás megindítást megelőző utolsó 3 év /36 hónap/), de legfeljebb a felhívás megküldését megelőző 6 éven belül megkezdett szállításokat fogadja el. A referencia elfogadásának feltétele, hogy az tartalmazzon minden az M/1. pontban előírt adatot és nyilatkozatot olyan részletettséggel és szükség szerinti megbontásban (amennyiben a referenciában a teljesítés tárgya bővebb), hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés (a jelen eljárásban releváns és vizsgált beszerzési tárgy mennyisége) az ajánlattevő vonatkozásában egyértelműen megállapítható legyen.

M.1/ Valamennyi rész setében:: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr 21. § (1) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával), - a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím) - a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen), - a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is), - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2/ Valamennyi rész setében:: Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján rendelkeznie kell gépjármű gyártáshoz és/vagy kereskedelemhez és/vagy forgalmazáshoz vagy azzal egyenértékű tárgykörben ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Kr t 24.§ (3) bekezdése szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1Valamennyi rész setében:: /Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával összességben legalább 1 db 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bek szerinti „M1 járműkategória” szerinti személygépjármű értékesítésére és/vagy szállítására vonatkozóan.

M.2/ Valamennyi rész setében:: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik gépjármű gyártására és/vagy kereskedelemére és/vagy forgalmazására vagy azzal egyenértékű tárgykörben érvényes ISO 9001 szerint kiépített és tanúsított minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Az ellenérték megfizetése az adott ütem szerinti gépjárművek teljes körű leszállítását követően a kiállított teljesítésigazolás alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdés alapján, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.

A jótállás időtartama legalább 60 hónap vagy legalább 200 000 km (amely eset korábban bekövetkezik) Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/08/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/08/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §. tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. AK Kbt.41.§(3)bek.alapján eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, 424R. rendelet szabályai szerint. EKR (https:// ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/ 2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi(http://nekszt.hu).

2. AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e) pontot. AK alkalmazza Kbt.81.§(4)-(5)bek.t.

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell: Kbt.66.§(2)és(5)-(6),67.§(1)és(3)(4),65.§(7) esetén nemleges tartalommal is, továbbá a KKD szerinti nyilatkozatok.

4. Ajánlathoz csatolni kell AT./ALV./KAP. esetében ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását .

5. 321R.13.§ szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6. Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK 35.§(8)bek.alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill.(9)bek.szerinti projekttársaság létrehozását.

7. Ha AT ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban,így szétválási,kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

8. AK 321R.V. Fejezetben (minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg Alk.feltételeit .

9. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

10. IV.2.6) pont: AK 2 hón 60 napot ért Kbt.81.§(11) bek.ben foglaltak alapján,foly.-ba épített ell.

11. Irányadó: Kbt.47.§(2) bek.

12. Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.

13. Nyertes AT 2011.évi CXCV. törvény (Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ezek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés szerződéstől való visszalépésnek minősül.

14. IV.2.4) pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

15.Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében átszámítást tartalmazó iratot csatolni kell.

16. AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6) bek.alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

17. FAKSZ: Derzsényi Attila 00197

18. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy részajánlaton belül csak azonos gyártmányú személygépjárművek ajánlhatóak meg.

19. AK elvárása, hogy a megajánlott vételár tartalmazza a jótállási idő időtartamára a gyári technológia szerinti kötelező szervizek díját. (alkatrészárak, munkadíj), forgalomba helyezési költségeit, hatósági díjak összegét a teljes mennyiségre vonatkozóan.

20. Ajánlattevőnek csatolnia kell a szgjmű kategória csoport vonatkozásában a 2. – 6. részszempontokra megadott értékek (alátámasztásaként a nemzetközi típus-jóváhagyási okmány releváns oldalainak másolatát (magyar nyelven is)., melyen egyértelműen jelölni szükséges a megajánlott jármű gyártmányának és típusának megfelelő változat és verzió jelölését.

21. Az ajánlat részeként csatolni szükséges a "Kereskedelmi szakmai ajánlat OMSZ szgjmű" excel és "Besoroló tábla" excel táblázatokat kitöltve.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-nak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/07/2019