Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 308243-2021

18/06/2021    S117

Magyarország-Budapest: Múzeumi kiállítási szolgáltatások

2021/S 117-308243

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18237010243
Postai cím: Határőr utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kiállítási installációk megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000367802021
II.1.2)Fő CPV-kód
92521100 Múzeumi kiállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Puskás Aréna részeként létrehozandó Puskás Kiállítási Központ megvalósítására irányuló feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 905 202 093.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3–5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Puskás Aréna részeként létrehozandó Puskás Kiállítási Központ megvalósítására irányuló feladatok ellátása a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentáció alapján.

Nyertes Ajánlattevő főbb feladati:

— Egyedi múzeumi installációk gyártása, beépítése 1560 m2 és az ehhez szükséges egyéb esetleges építési munkálatok.

Nyertes ajánlattevő főbb feladata többek között 15 méter magasságban tárgyakat folyamatosan mozgó gépészeti megoldást tartalmazó installáció kivitelezése és legalább 330 m2 hátulról megvilágított, széles formátumú, zöld technológiájú nyomdagéppel nyomtatott poliészter anyag telepítése, legalább 130 folyóméter hosszúságú minimum 2 méter magas alumínium profilból épített világító falak építése és legalább 300 m2 kiállítási installációként műgyanta padló telepítése.

— IT stukturált hálózat kiépítése aktív és passzív eszközök telepítésével kompletten minimum 500 végpont kiépítésével,

— Beltéri LED RGB LED fal telepítése és beüzemelése 150 m2 felületen és egyéb audiovizuális rendszer telepítése. Nyertes ajánlattevő főbb feladata többek között minimum 100 db hangszóróból álló hangosítástechnikai rendszer telepítése és indukciós hurok telepítése és Creston vezérlőrendszer telepítése és 1 db 32”-os képátlójú érintőképernyő telepítése és több monitorból álló digital signage rendszer telepítése.

A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás III.1.4) pont folytatása:

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása:

MSZ1.:

Igazolás módja:

Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bek. szerint előzetesen nyilatkozik az alkalmassági követelményekre vonatkozóan.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód az alábbiak:

A Korm. Rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, a minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről kiállított nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Korm. Rend. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Korm. Rend. 22. § (1) bek. a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal:

a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével);

b) szerződést kötő másik fél neve és székhelye;

c) szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen);

d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a követelményben előírt teljesítés, akkor a nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alk. köv.-re vonatkozó részmennyiségi adatot és műszaki tartalmat.

MSZ2:

Igazolás módja:

Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bek. szerint előzetesen nyilatkozik az alkalmassági követelményekre vonatkozóan.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód az alábbiak:

A Korm. Rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, valamint a szakmai tapasztalatuk ismertetését. ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:

Szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre, valamint oly módon, hogy tartalmazza, hogy a szakember az ajánlattevővel vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel milyen jogviszonyban áll;

— a szakember előírt végzettségét igazoló dokumentum másolata,

— a szakember nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bek.-ben foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.

A szakmai tapasztalati idő tekintetében ajánlatkérő az azonos időszakra eső szakmai tapasztalat megjelölését egyszer veszi figyelembe.

MSZ3:

Igazolás módja:

Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bek. szerint előzetesen nyilatkozik az alkalmassági követelményekre vonatkozóan.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód az alábbiak:

A Korm. Rend 21. § (3) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő audiovizuális rendszerek szervizelésére, telepítésére és kivitelezésére vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítványt – a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított – érvényes minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.

P1:

Igazolás módja:

Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bek. szerint előzetesen nyilatkozik az alkalmassági követelményekre vonatkozóan.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód az alábbiak:

A Korm. Rend. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a pénzügyi intézménytől származó, a felhívásban előírt időtartamra vonatkozó nyilatkozatot; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő az alábbi tartalommal kéri igazolni az alkalmasságot:

— a számla (számlák) megnyitásának időpontja,

— számlaszám(ok) feltüntetése,

— arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 1 évben volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, ha volt, akkor hány alkalommal.

Ajánlattevők kötelesek benyújtani a vizsgált időszakban vezetett, de későbbiekben megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számla tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást is, továbbá kötelesek a vizsgált időszakban a cégkivonatban szereplő és nem szereplő aktív bankszámlákra vonatkozó pénzügyi intézmény nyilatkozatot benyújtani, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a felhívás feladását megelőzően megszüntetett és a cégkivonatban fel nem tüntetett pénzforgalmi számlák esetében is ellenőrzi az alkalmassági követelmények történő megfelelést.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján végzi:

Ár szempont, Súlyszám: 60

1. Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF)

Minőségi szempont:

2.1.MSZ.2.1. pontban előírt szakember kiállítások hangtechnikai rendszerének elkészítésében szerzett speciális tapasztalata (maximum megajánlás:2 db) Súlyszám:10

2.2.MSZ.2.2. pontban előírt szakember kiállításhoz kapcsolódó díszítő festő munkában szerzett speciális tapasztalata (maximum megajánlás: 5 db) Súlyszám: 10

2.3.MSZ.2.3. pontban bemutatott szakemberen felüli az MSZ.2.3. pontban előírt szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (maximum megajánlás: 5 fő) Súlyszám:10

2.4.MSZ.2.4. pontban bemutatott szakemberen felüli az MSZ.2.4. pontban előírt végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (maximum megajánlás: 5 fő) Súlyszám:10

A módszer(ek) meghatározása: A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap.

Pontkiosztás módszere:

1. részszempont (ár): fordított arányosítás

2. részszempont (minőség): egyenes arányosítás

Pontozás: 0–100

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 080-206902
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kiállítási installációk megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Torter e-Design Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13308669243
Postai cím: Fáy utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@torter.hu
Telefon: +36 302518298
Internetcím: http://www.torter.hu
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Visual Europe Project Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12848272210
Postai cím: Gábor Áron utca 22.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: sarolta.odrobina@vegroup.hu
Telefon: +36 14300408
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 905 202 093.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lulich András Gyula, díszítőfestés

Fornax ICT Kft., IT rendszerek kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § -a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/06/2021