Építési beruházás - 309215-2021

21/06/2021    S118

Magyarország-Debrecen: Magasépítési munka

2021/S 118-309215

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Konténer bölcsőde létesítése

Hivatkozási szám: EKR000826642020
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új, 96 férőhelyes, bruttó 1356 m2 alapterületű bölcsőde épület létesítése, 4 gondozási egységgel, 8 csoportszobával, főzőkonyhával és irodai egységgel.

A bölcsőde épülete jellemzően 20 lábas konténerekből épül fel. A szerkezeti raszter osztás 6070 mm x 2450 mm. A konténerek mérete 6055 mm x 2435 mm. A konténerek szerkezeti összmagassága 3100 mm. A konténerek belmagassága 2700 mm.

A telek nyugati oldalhatárával párhuzamosan telepített 6 épületet egy központi tengelyként is szolgáló folyosó köti össze. A 4 gondozási egység magastetőt kap, melyekben 8 csoportszoba kerül kialakításra azonos területi nagysággal és elrendezéssel. Az egységekben külön-külön kialakításra kerülnek az ellátáshoz szükséges átadó, fürdető gyermeköltöző, gyerekkocsi tároló és egyéb raktárhelyiségek. Az épület hőellátását hőszivattyús fűtési rendszer biztosítja, a nyári komfortérzetet pedig fancoil rendszerű fűtő-hűtő rendszer biztosítja a csoportszobákban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45215200 Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45350000 Gépészeti szerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1–3. hrsz.: 26420/3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A létesítésre kerülő új 96 férőhelyes bölcsőde épülete 22 185 m2 területű telken valósul meg, 4 gondozási egységgel, 8 csoportszobával, főzőkonyhával és irodai egységgel, mely megfelel a szakmai igényeknek, és korszerű ellátást biztosít a 0–3 éves korosztály számára.

Az építési területen együttesen működik általános iskola és óvoda. Itt kerül kialakításra a bruttó 1356 m2 alapterületű bölcsőde épülete, mely jellemzően 20 lábas konténerekből épül fel. A szerkezeti raszter osztás ennek megfelelően 6070 mm x 2450 mm. A konténerek mérete 6055 mm x 2435 mm. A konténerek szerkezeti összmagassága 3100 mm. A konténerek belmagassága 2700 mm.

A telek nyugati oldalhatárával párhuzamosan telepített 6 épületet egy központi tengelyként is szolgáló folyosó köti össze. A 4 gondozási egység magastetőt kap, melyekben 8 csoportszoba kerül kialakításra azonos területi nagysággal és elrendezéssel. Az egységekben külön-külön kialakításra kerülnek az ellátáshoz szükséges átadó, fürdető gyermeköltöző, gyerekkocsi tároló és egyéb raktárhelyiségek. Az épület hőellátását megújuló energiaforrást hasznosító hőszivattyús fűtési rendszer biztosítja, a nyári komfortérzetet pedig fancoil rendszerű fűtő-hűtő rendszer biztosítja a csoportszobákban. A kialakításra kerülő főzőkonyha, illetve a kiszolgáló helyiségek szellőztetése a gépészeti térbe kerülő légkezelő telepítésével megoldott.

Az ingatlanon 21 db parkoló (melyből 1 akadálymentes) és kerékpártároló is létesül.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki építési engedéllyel rendelkező konténerépület építésének és/vagy létesítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki megújuló energiaforrást hasznosító épületgépészeti rendszerek telepítésének és/vagy kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás vállalt időtartama (hónap, min. 36 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Pályázat címe: „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Felsőjózsa városrészen”

Pályázat azonosító száma: TOP-6.2.1-19-DE1-00004

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 179-431249
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Konténer bölcsőde létesítése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló – a bontási jegyzőkönyvben is rögzített – ellenjegyzett beszerzési célokmány szerinti fedezet összege nettó 301 489 809 HUF.

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

b) a – (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Tekintettel arra, hogy valamennyi beérkezett ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás összege jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánította.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/06/2021