Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 309579-2021

Submission deadline has been amended by:  387023-2021
21/06/2021    S118

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések

2021/S 118-309579

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosító szám: 15490335242
Postai cím: Üllői út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert
E-mail: gazdigtitk@heimpalkorhaz.hu
Telefon: +36 12100711
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://heimpalkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://heimpalkorhaz.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000636672021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító szám: 18122600241
Postai cím: Vadász u. 32. I. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nedwed Mária
E-mail: maria.nedwed@drnedwed.hu
Telefon: +36 303438338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://heimpalkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://heimpalkorhaz.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000636672021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eszközbeszerzés EFOP-5.2.6-20-2020-00011projektben

Hivatkozási szám: EKR000636672021
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Eszközbeszerzés az EFOP-5.2.6-20-2020-00011 projektben

Ajánlatkérő az EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében eszközbeszerzést kíván lefolytatni a jelen ajánlati felhívásban foglaltak szerint.

1. rész: Sebészeti CO2 lézer készülék és tartozékai

2. rész: Intraoperatív neuromonitor

3. rész: Fülészeti fúró

4. rész: Fül-orr-gégészeti kezelőegység és tartozékai

5. rész: Sebészeti rádiófrekvenciás készülék és tartozékai fül-orr-gégészeti beavatkozásokhoz

6. rész: Robomes ortopédiai mozgáselemző rendszer

7. rész: ECMO fej, nyak, légúti kezelő berendezés és tartozékai

8. rész: Komplex anyagvizsgáló LAN rendszer

9. rész: Alacsony dózisú 2D/3D képalkotó rendszer

10. rész: Robot asszisztált ortopédiai rehabilitációs eszközrendszer

11. rész: Fül-orr-gégészeti elektromágneses navigáció

12. rész: Sebészeti mikroszkóp

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 12
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sebészeti CO2 lézer készülék és tartozékai

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33169000 Sebészeti műszerek
33169100 Sebészeti lézer
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Sebészeti CO2 lézer készülék és tartozékai beszerzése

Mennyiség:

Frakcionált CO2 lézer 1 db (főbb műszaki paraméterek: zárt rendszerű, színes monitorral, folyamatos, szuperpulzált, ultrapulzált működési módokkal, csuklós karral)

Füstelszívó lézerkészülékhez (min. 1 rétegű szűrőrendszerrel)

Tartozékok:

2 db különböző fókuszú kézidarab

2 db védőszemüveg

1 db páciens szemvédő

1 db lézerkészülék lábkapcsoló

Mikropixeles szkenner

Bőrfelület hűtő roller

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Színes monitor szélessége (előny a nagyobb, értékelés: 9-12 inch között) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A kar kinyúlása (előny a nagyobb, értékelés: 1-1,5 m között) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Füstelszívó min. 1 rétegű szűrőrendszerrel rendelkezik (előny a nagyobb, értékelés: 1-3 réteg között) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Füstelszívó szűrő kapacitása (előny a kisebb, értékelés: 0,3 - 30 μ között) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Füstelszívó légszállító teljesítmény (előny a nagyobb, értékelés: 2,5 - 3 m3/perc között) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Intraoperatív neuromonitor

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33195100 Monitorok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Intraoperativ többcsatornás neuromonitor beszerzése

Mennyiség: 1 db (főbb műszaki paraméterek: intraoperatív EMG-monitor, fékezhető, kerekeken guruló berendezéstartó kocsival, beépített szünetmentes áramforrással, stimulációs lehetőséggel)

Továbbá indulószett biztosítása (2 készlet stimuláló szonda, 2 féle gégetubus és 4 szett subdermális elektród)

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Konzol és betegoldali egység között vezeték nélküli kommunikáció (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A stimuláció áramerőssége min. 0,01-tól legalább 30 mA-ig terjedjen. Felső határérték kerül értékelésre. (Előny a nagyobb, értékelés 0,01-30 mA között) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Lehetőség specifikus otológiás fúróval való összekapcsolásra (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Súgó menü (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással, illetve pontkiosztás.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fülészeti fúró

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében fülészeti fúró beszerzése

Mennyiség: kétféle fúróból 1-1 db

Főbb műszaki paraméterek:

Fúró 1: kisméretű, könnyű, ergonomikus kialakítású, fordulatszám előre/vissza módtól függően: min. 200-60 000 fordulat/perc, többféle vágó, illetve gyémánt felületű fúrószárral

Fúró 2: normál méretű, ergonomikus kialakítású, nagy nyomatékú, két forgásirányú kézidarab, többféle vágó, illetve gyémánt felületű fúrószárral

Továbbá indulószett biztosítása (fúrónként 1-1 sor fúrószár, motoronként 2 készlet irrigáció/hűtés szerelék)

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mobilitást elősegítő hordozó fül és állványra való rögzítési lehetőség (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2 db beépített pumpa az öblítéshez és/vagy kézidarab hűtéshez (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: A vezérlő egység képes többféle motor meghajtására is (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Otológiás fúró 1 - Változtatható hegykinyúlású közdarabok is elérhetőek (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Otológiás fúró 2 - Elérhető egyszer használatos stimulációs fúrófejvédő is (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Otológiás fúró 2 - Fordulatszám előre/vissza módtól függően: min. 200-70.000 fordulat/perc. Felső érték kerül értékelésre. (Előny a nagyobb, 70.000 - 200.000 fordulat / perc között kerül értékelésre) - / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 20
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással, illetve pontkiosztás.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fül-orr-gégészeti kezelőegység és tartozékai

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Fül-orr-gégészeti kezelőegység és tartozékai beszerzése

Mennyiség:

Korrózióálló, fémházas gördíthető Fül-orr-gégészeti kezelőegyég beépített fülöblítő modullal 1 db (főbb műszaki paraméterek: kerekeken mozgatható kezelőegység, beépített halk váladékszívó fénysorompós szívócső tartóval, fokozatmentes vákuumszabályzással és manométeres vákuumkijelzéssel, beépített két kimenetes LED fényforrással,

Kezelőegység felett rögzített konzolok által tartott fémpolc 1db (min. 40 cm széles és 25 cm mély, asztali eszközök tárolására)

Laptop, Windows 10 (64bit) operációs rendszerrel 1 db

Képmegjelenítő, képfeldolgozó, archiváló és dokumentáló szoftver 1 db

Páciensszék állítható fejtámlával, karfákkal és lábtartóval 1 db (hidraulikus magasságállítású, körbeforgatható, fixálható, műbőr bevonattal, maximális teherbírás legalább 150 kg-ig)

Orvosi gurulós munkaszék 1 db (gázrugós magasságállítású, min. 30 cm átmérőjű ülőfelülettel)

Egyéb tartozékok

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Automatikus önteszt (hibakeresés bekapcsolásnál, kódolt hibaüzenet) integrált szervizprogram a működési adatok / hibák kiolvasására (Nincs: 0 pont, Önteszt: 5 pont, Önteszt + hibakiolvasás: 10 pont) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Beépített LED fényforrás élettartama (Előny a nagyobb. 50.000 - 75.000 óra kerül értékelésre.) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Orvosi gurulós munkaszék ülőfelület mérete (Előny a nagyobb érték, 30-40 cm között kerül értékelésre) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Naso-Pharyngo fiberoscop felbontása, optikai szálak darabszáma (Előny a nagyobb érték. 8.000 - 16.000 szál között kerül értékelésre) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással, illetve pontkiosztás.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sebészeti rádiófrekvenciás készülék és tartozékai

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Sebészeti rádiófrekvenciás készülék és tartozékai fül-orr-gégészeti beavatkozásokhoz beszerzése

Rádiófrekvenciás sebészeti generátor: 2 db (bipoláris üzemmód, működési frekvencia: min. 4 MHz)

Tartozékai:

2 db kétpedálos (külön a vágó és koaguláló funkciókhoz) lábkapcsoló

4 db autoklávozható bipoláris kábel

4 db autoklávozható monopoláris kábel és kézidarab min. 2 nyomógombbal

2 db semleges elektróda összekötő kábel

100 db egyszer használatos, öntapadós semleges elektróda

2 db összekötő kábel monopoláris szívó-koagulátorokhoz

4 db bipoláris elektród orrkagylóhoz

10 db monopoláris tűelektród

8 db monopoláris tűelektród

10 db egyenes tűelektród

10 db hurok elektród

10 db monopoláris háromszög-hurok elektród

10 db monopoláris gömb elektród

2 db nem tapadó bipoláris csipesz

2 db monopoláris szívó-koagulátor adenotómiához

2 db monopoláris gégesebészeti elektród szett, egyenes, 450-os és 900-os szögállásokkal

2 db monopoláris gégesebészeti szívó - koagulátor

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2 db rádiófrekvenciás generátor, működési frekvencia: min. 4 MHz (Előny a nagyobb érték, 4-8 MHz között kerül értékelésre.) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Monopoláris vágás, teljesítménye min. 25 W. (Előny a nagyobb érték, 25 W - 100 W között kerül értékelésre.) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Monopoláris koaguláció, teljesítménye min. 15 W. (Előny a nagyobb érték, 15 W - 100 W között kerül értékelésre.) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Monopoláris kevert (vágás/koaguláció), teljesítménye min. 25 W. (Előny a nagyobb érték, 25 W - 100 W között kerül értékelésre.) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Robomes ortopédiai mozgáselemző rendszer

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Robomes ortopédiai mozgáselemző rendszer beszerzése

Mennyiség: 1 db, részei:

Real-Time mozgáselemző, rögzítő hardware, és software. (Futópadon mozgó személy törzsének, végtagjainak dinamikus rögzítése. A rögzítés alapján a törzs / végtagok nevezetes pontjainak automatikus felismerése, rögzítése. A rögzített adathalmazból a törzs / végtagok horizontális, vertikális elmozdulásának, rotációjának objektív mérése, megjelenítése. Vizsgálati eredmények digitális tárolása.)

Végtaghossz különbség mérő-kiegyenlítő adatrögzítő hardware és software. (Legalább a 12 és 120 kg közötti súlyú személy és +- 60 mm végtaghossz kiegyenlítésre alkalmas. Digitálisan tárolja a vizsgált személy azonosító adatait és vizsgálati eredményeit.)

Talpnyomás indikáló, nyomástérkép megjelenítő, rögzítő hardware és software. (A hardware alkalmas legalább a 12 és 120 kg közötti súlyú személy vizsgálatára, és minimálisan 65 000 kiértékelhető nyomáspont megkülönböztethető a tárolt adathalmazban. Kiértékelhetővé teszi az ún. hosszboltozati és bokasüllyedés mértékét. Digitálisan tárolja a vizsgált személy azonosító adatait és vizsgálati eredményeit.)

Mérési eredmények alapján utólagos diagnosztikáját, elemzését megvalósító software. (Alkalmas a Real-Time mozgáselemző, a végtaghossz különbség mérő-kiegyenlítő és a talpnyomás indikáló program adatsorait egy programban azonos időben megjeleníteni. Digitálisan tárolja a vizsgált személy azonosító adatait és homogenizált, összekapcsolt vizsgálati eredményeit.)

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Real-Time mozgáselemző, rögzítő hardware, és software. Teljesítményfelvétel mértéke (Előny a kisebb érték, 35-3000 W között kerül értékelésre) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Végtaghossz különbség mérő-kiegyenlítő adatrögzítő hardware és software. Teljesítményfelvétel mértéke (Előny a kisebb érték, 250-1000 W között kerül értékelésre) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Talpnyomás indikáló, nyomástérkép megjelenítő, rögzítő hardware és software. Teljesítményfelvétel mértéke (Előny a kisebb érték, 10-42 W között kerül értékelésre) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Minimálisan 65.000 kiértékelhető nyomáspont megkülönböztethető a tárolt adathalmazban. (Előny a nagyobb érték, 65.000 - 150.000 nyomáspont között kerül értékelésre) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Mérési eredmények alapján utólagos diagnosztikáját, elemzését megvalósító software. Teljesítményfelvétel mértéke (Előny a kisebb érték, 180-1000 W között kerül értékelésre) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

ECMO fej, nyak, légúti kezelő berendezés és tarto

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33157400 Gyógyászati légzőkészülékek
33157800 Oxigénadagoló egység
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében ECMO (Extracorporális Membrán Oxygenizáció) fej, nyak, légúti kezelő berendezés és tartozékai beszerzése

Mennyiség:

Konzol 1 db (főbb műszaki paraméterek: minimum 2 tápegység, gázblenderrel, levegőbuborék detektorral, készülék és a hozzátartozó szettek képesek legyenek az 5 kg feletti gyermekek biztonságos kezelésére)

Melegítő egység 1 db (kb. 200 x 290 x 330 mm, 35 ... 39oC mérési tartománnyal, kb. 5 ... 10 perc felmelegítési időtartammal)

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minimum 1 tartalék pumpameghajtóval felszerelt (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A készülék, valamint a kompatibilis szettek alkalmasak mind felnőtt, mind pedig csecsemő és kisgyermek kezelésére (Igen=10 pont, Nem=0 pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere pontkiosztás.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Komplex anyagvizsgáló LAN rendszer

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38425400 Szerkezetvizsgáló készülék
38900000 Különféle értékelő- vagy vizsgálóeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Komplex anyagvizsgáló LAN rendszer beszerzése

Mennyiség: 1-1 db

Szorongás/Stressz vizsgáló (Klinikailag validált inger (Feladat megoldás, Fizikai: hang, fény stb.) hatására kiváltott válasz fiziológiás paramétereinek {Mioelektrikus zsigeri hullámok (EGG), EKG, Test felszíni hőmérséklet (TH) és Galvanikus bőrválasz (GSR)} által nyert adatok előértékelése után statisztikailag korreláltatva létrehozott pontszám jellemzi a vizsgált paciens állapotát.)

Perifériás szenzoros idegpályák ingerületvezetését mérő/értékelő (Rendszer a perifériás idegpályák állapotának kvantitatív vizsgálatához alkalmazható. A vizsgálat a test felszínre helyezett elektródákkal non invaziv módon történik. A rendszer alkalmas valamennyi szenzoros rost vizsgálatára a kibocsájtott szinusz lefutású áram impulzusok alkalmazásával.)

Kardiovaszkuláris - Kardioneuropátiás vizsgáló rendszer (Vizsgálati metodológia: A rendszer négy modulból (4, 12 elvezetéses nyugalmi EKG, Kardiális-Neurópátia modul (CAN), Non invaziv nyugalmi vérnyomás-mérő (NIPB), EKG/NIBP lokális őrző modul) épül fel. A modulok a szoftveren belül érhetők el és irányítják a hozzájuk tartozó mérő eszközöket. Modulok a diagnosztikai eljárás sajátosságát figyelembe vevő kapcsolódásokkal önmagukban is működtethetők, és ennek megfelelő kiépítésben rendelhetők.)

Telemetriás kardiális terheléses rendszer futópaddal (Rendszer a mechanikai egységek kialakításától függően (pl. futópad, kerékpár) alkalmazható gyermek (6 - 15 év) és felnőtt paciensek vizsgálatára. A rendszer által mért primer görbék (EKG I-II-III,. aVR, aVL, aVF, V1 - V6, NIBP szisztolé/diasztolé,) telemetriás átvitellel kerülnek a megjelenítő tároló és kiértékelő központi egységbe. Intenzív mozgás alatt, a szenzorok által leképzett biopotenciálok stabil átvitelét a jelátalakító erősítőkbe a vállalkozás által kidolgozott rögzítési megoldások (pl. szenzor-rögzítő mellény, vérnyomásmérő szenzor kézfej pánt stb.) biztosítják.)

Komplex LAN szerver adattároló és adatbázis kezelő szoftverrel. Központi adatbázis kezelő rendszerhez csatlakoztatással (Az összehangolt hardver/szoftver szerver rendszer célja, hogy a vizsgálóhelyen már rendeltetésszerűen működő mérő rendszerek (Terhelés, Kardiális/Kardioneuropátiás, Szorongás/Stressz és a beszerzendő Neurális) primer görbe ciklusokat tárolja, és e ciklusok a centrális tárolásból kiértékelhető legyenek, és a kiértékelt adatok archiválásra kerüljenek. Kiemelt funkciója, hogy lehetőséget biztosítson az egyes sport tevékenységek szempontjából történő tovább értékeléshez a már alkalmazott orvos diagnosztikai „Guideline score” értékek figyelembevételével.)

Gyermek futópad biztonsági kiegészítőkkel

Légzésfunkciós mérő/értékelő rendszer futópadra

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szorongás/Stressz vizsgáló THB bőrhőmérséklet mérő mérési tartomány: min. 20 C0, maximum értékelésre kerül (20-50 C0 között kerül értékelésre). / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Szorongás/Stressz vizsgáló GSR bőr galván mérő mérési tartomány: min. 2μS, maximum értékelésre kerül (2μS - 100μS között kerül értékelésre) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Perifériás szenzoros idegpályák ingerületvezetését mérő/értékelő inger impulzusok erőssége, min. 0,01 mA, a maximum értékelésre kerül (0,01 - 10 mA között kerül értékelésre) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Alacsony dózisú 2D/3D képalkotó rendszer

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
33110000 Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Alacsony dózisú 2D/3D képalkotó rendszer beszerzése

Mennyiség: 1 db

A rendszer részei: 2D/3D képalkotás, Detektorok, Röntgencsövek, Képalkotó szoftver, Kiegészítők (Dobogó fellépővel, Páciens stabilizáló, Lézer pozícionáló rendszer, Minőség kontroll kiegészítők).

Főbb műszaki paraméterek:

2D képalkotás:

Két egyidejű frontális és laterális képalkotás.

A kezelő által meghatározott képalkotási zóna vonatkozhat a teljes testre vagy egy jellemző területre (gerinc, alsó végtagok stb.) minimum 50 cm szélességig és 189 cm magasságig

Kép fájl méret: 2 MB és 70 MB között

Átlagos képalkotási idő maximum 8 másodperc a gerincnél.

3D képalkotás:

Integrált sztereoradiografikus térbeli rekonstrukciós funkcionalitás a kétirányú, frontális és laterális digitális képek alapján

A gerinc háti és ágyéki szakaszának valamint a medence felszíni térbeli rekonstrukciójának elkészítése és megjelenítése

Az alsó végtagi csontok (femur, tibia) valamint a medence felszíni térbeli rekonstrukciójának elkészítése és megjelenítése

Elkészített térbeli rekonstrukciók elmentése és tárolása szabványos DICOM 3.0 formátumban

Integrált 3D rekonstrukciós munkafolyamat, választható félautomatikus vagy kézi rekonstrukciós módszer

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— beépítés (telepítés egy megfelelő sugárvédett helyiségbe)

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Átlagos képalkotási idő maximum 25 másodperc a teljes testre (előny a kisebb, 15-25 mp között kerül értékelésre) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Pixel méret: maximum 128 μm (0-128 μm került értékelésre, előny a kisebb) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: AD konverzió: minimum 16 bit (16-32 bit között kerül értékelésre, előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere pontkiosztás.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Robot asszisztált ortopédiai rehabilitációs eszköz

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Robot asszisztált ortopédiai rehabilitációs eszközrendszer beszerzése

Felső végtag funkcionális terápia-támogató eszköz 1 db (Felső végtagi exoskeleton rugós mechanizmussal és 3D-s munkaterületen belül állítható kar súlyát támogató eszköz. Célja funkcionális terápia-támogatás olyan betegeknél, akik agy-, neurogén-, gerinc-, izom- vagy csontbetegség miatt elvesztették a felső végtagok funkcióit, vagy azok csak korlátozottan működtek.)

Egyensúly és járáselemző rendszer 1 db (Készülékekkel felszerelt futópad, elülső kijelzővel, egyedi számítógéppel, elülső és oldalsó videokamerával, esésgátló korlátok és hevederekkel)

Felső és alsó végtagokra fókuszos rezgést alkalmazó eszköz 1 db (Legalább 1 db újratölthető, vezeték nélküli stimulációs egységgel, elektromosan állítható applikációs pozicionáló karosszék)

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Elektromos emelőoszlop (tartományt kérjük megadni, előny a nagyobb felső érték, 0-500 mm között kerül értékelésre) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Súlykompenzációt szolgáló, rugós mechanizmussal felszerelt mérethez igazítható exoskeleton (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Felkar súlyának kompenzálása (kg) (alsó érték: 0 kg, felső érték értékelésre kerül, előny a nagyobb érték, 1-4 kg között kerül értékelésre) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Szögérzékelők száma (előny a nagyobb, 1-8 db között kerül értékelésre) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Motivációs játékok és gyakorlatok száma (előny a több, 0-30 db között kerül értékelésre) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Páciens maximális testsúlya (előny a nagyobb érték, 80-140 kg között kerül értékelésre) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Futópad sebességfokozatának legalacsonyabb értéke (előny a kisebb érték, 0,1 km/h - 1,5 km/h között kerül értékelésre) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Mérési felület (cm * cm) (előny a nagyobb érték, szorzat kerül összehasonlításra, 3.000 - 30.000 cm2 között kerül értékelésre) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Elülső kijelző mérete (előny a nagyobb érték, 0-75“ között kerül értékelésre) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Újratölthető, vezeték nélküli stimulációs egységek száma (előny a nagyobb érték, 1-12 db között kerül értékelésre) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Felső és alsó végtagi terápiás módok száma (előny a nagyobb érték, 1-10 db között kerül értékelésre) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Vibrátorrögzítő applikációs kötések száma (előny a nagyobb érték, 1-10 db között kerül értékelésre) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással, illetve pontkiosztás.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fül-orr-gégészeti elektromágneses navigáció

Rész száma: 11
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38110000 Navigációs műszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Fül-orr-gégészeti elektromágneses navigáció beszerzése

Mennyiség: 1 db

Továbbá 1 db indulószett biztosítása (6 db páciens és 6 db eszköz követő, 1 db hajlítható szívó)

Főbb műszaki paraméterek:

A navigációs rendszer - más néven képvezérelt rendszer (Image Guided System, IGS) - egy kereken guruló platformból, egy klinikai szoftverből, sebészeti műszerekből és egy hivatkozási rendszerből álljon (utóbbi páciens- és műszerkövetőket tartalmaz). Az IGS a műszerek pozícióját a műtéti anatómiai területhez viszonyítva kövesse, majd ezt a pozíciót azonosítsa a páciens preoperatív vagy intraoperatív felvételein.

A szoftver segítséget nyújtson a sebészeknek a fül-orr-gégészeti eljárások, például funkcionális endoszkópos arcüregműtét (FESS) és endoszkópos koponyaalap-eljárások során. Az ENT szoftverrel a páciensek felvételei megjeleníthetők legyenek többféle perspektívából (axiális, szagittális, koronális, ferde), valamint a páciens anatómiai struktúrái 3 dimenziós (3D) megjelenítésben is megtekinthetők legyenek.

A navigáció során a rendszer a felhasználó által kiválasztott képen vagy modellen határozhassa meg a nyomon követett eszköz hegyét, valamint pályáját. A műtét előtt a sebész létrehozhasson és menthessen egy vagy több útvonalat a sebészeti tervhez - ez intra-opeative módosítható is legyen - és elvégezhesse az útvonalon történő haladás szimulációját. A műtét során a szoftver mutassa meg a műszer hegyének tényleges pozícióját a tervhez viszonyítva, és segítse, hogy a sebész a tervezett útvonal szerint tudjon haladni.

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Különálló billentyűzet és egér (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Lábkapcsoló (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Vezetékes és vezeték nélküli (WI-FI) integrálási lehetőség a kórházi IT rendszerrel (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Egyidőben a rendszerhez kapcsolható elektromágneses páciens és műszer követő eszközök száma. (Előny a nagyobb érték, 0-10 db között kerül értékelésre) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A szoftver automatikusan felismeri a bőrre helyezhető referenciamarkereket a felvételeken, és érintéses regisztrációs referenciapontokként tárolja azokat. (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A regisztráció után a szoftver kijelzi a becsült pontossági értékeket. (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Virtuális endoszpia biztosított, azaz a szoftver megjelenít egy virtuális endoszkópot úgy, hogy annak betekintési helyzete 105°-os nézőpont a célkeresztnél. (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Egyszer használatos szívók száma. (Legalább 3 féle, Small-medium-Large méretben) (Előny a nagyobb érték, 3-10 db között kerül értékelésre) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással, illetve pontkiosztás.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sebészeti mikroszkóp

Rész száma: 12
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38510000 Mikroszkópok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1089 Budapest, Üllői út 86.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat keretében Sebészeti mikroszkóp beszerzése

Fluoreszcenciás beavatkozásokra alkalmas, nagy-tudású sebészeti mikroszkóp kamerával és dokumentációs rendszerrel, monitorral - 1db.

Főbb műszaki paraméterek:

Sebészeti operációs mikroszkóp, nagy stabilitású mobil állvánnyal, motorikus zoom állítási lehetőségekkel.

Vízszintesen elforgatható csuklók vízszintes forgatási lehetősége mindkét irányba min. ± 150o, max. 270o

Folyamatosan állítható dőlésszögű mozgatható kar kinyúlás min. 1400 mm, max. 2000 mm

Elektromágneses fékek min. 6 db.

A megvilágítás erőssége automatikusan igazodjon a munkatávolsághoz.

Min. 27”-es érintőképernyős medikai kivitelű monitor megléte a mikroszkópra szerelve.

Nyertes ajánlattevő további kötelezettségei:

— betanítás (max. 3 fő részére 1 alkalommal, max. 4 óra időtartamban)

— karbantartás a szállítást követő 5 év időtartamig

A megajánlott berendezésnek CE minősítéssel kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell. A CE-minősítés csatolása az érvényes ajánlattételhez nem szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mikroszkóp fejbe beépített fényerő mérő a fényforrás által ténylegesen leadott fényerő mérésére (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: A redundáns fényforrás a fő fényforrástól független, saját alaplappal és tápellátással rendelkezik (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: A teljes mikroszkóp test antibakteriális festékkel, vagy ezzel ekvivalens megoldással kezelt (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosító számú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. pályázat

II.2.14)További információk

1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere pontkiosztás.

2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítással.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására:

— A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § a)-o) pontjai, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek pedig a 10. § (1) a)-l) pontjai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolási módjánál irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) és 13-16. § -ai is, azzal, hogy a nyilatkozatot a hatályos 2017. évi LIII. tv. szerint kell megtenni,

— Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésbekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozattétel az ajánlatban:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend.15.§ (1)-(2) bekezdése alapján az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. (Kbt. 64. §, öntisztázás)

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1.) Valamennyi résznél:

Igazolás módja az ajánlatban

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése.

Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:

Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített és hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon. Ajánlatkérő előírja, hogy a nyilatkozatnak, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Rendelet 22. § (2) bekezdésében előírt adatokon (azaz a teljesítés kezdési és befejezési ideje év / hónap / nap részletességgel, a szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartója, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túlmenően tartalmaznia kell az elvégzett szállítás olyan részletességgel történő leírását, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe

Venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdések szerint kell eljárni. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Referencia:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább

1. rész esetén legalább 1 db egészségügyi területen alkalmazott lézerkészülék,

2. rész esetén legalább 1 db egészségügyi területen alkalmazott monitor,

3. rész esetén legalább 1 db fülészeti fúró,

4. rész esetén legalább 1 db fül-orr-gégészeti kezelőegység vagy szék vagy berendezés,

5. rész esetén legalább 1 db fül-orr-gégészeti beavatkozásokhoz alkalmazott sebészeti rádiófrekvenciás készülék,

6. rész esetén legalább 1 db mozgáselemző rendszer és / vagy szoftver,

7. rész esetén legalább 1 db bármilyen technológiájú ECMO, vagy orvosi lélegeztető készülék,

8. rész esetén legalább 1 db egészségügyi területen alkalmazott vizsgálórendszer,

9. rész esetén legalább 1 db egészségügyi területen alkalmazott képalkotó rendszer,

10. rész esetén legalább 1 db robot asszisztált rendszer,

11. rész esetén legalább 1 db egészségügyi területen alkalmazott navigációs rendszer,

12. rész esetén legalább 1 db egészségügyi területen alkalmazott mikroszkóp

Szállítása tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (5) - (7) bekezdései. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindegyik rész esetén:

Ajánlatkérő 30 % előleget biztosít. Végszámla benyújtására a szerződésszerű teljesítést (beépítést, beüzemelést, betanítást) követően van lehetőség, melyből az igényelt előleg összege levonásra kerül.

Az ellenszolgáltatás ellenértékének megfizetése teljesítésigazolás és a benyújtott számla alapján átutalással, a számla kézhezvételét követő 60 napon belül történik, figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1); (2); (3) bekezdés, az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§-a és a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bekezdés vonatkozó előírásait. Ha a Vevő a számla végösszegének kifizetésével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

Finanszírozás módja EFOP-5.2.6-20-2020-00011 azonosítószámú „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” c. projektből, utófinanszírozással. A támogatási intenzitás 100 %.

A karbantartási kötelezettségek teljesítését az ellenszolgáltatás tartalmazza, azért külön díjazás nem igényelhető.

Ajánlatkérő 30 % előleget biztosít, előlegvisszafizetési biztosítékot nem kér. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/07/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/07/2021
Helyi idő: 16:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (5) szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Az értékelés módszere valamennyi rész esetén a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont]. Pontozás: 0-10 pont között.

2.) Az ajánlathoz szakmai ajánlat csatolandó, mely részletesen bemutatja a szállítandó eszközök típusát, műszaki paramétereit, gyártóját, származási helyét. A szakmai ajánlat komplett hiánya a hiánypótlás során nem orvosolható, olyan részletesnek kell lennie, hogy abból a műszaki leírásban foglaltak, valamint az értékelésre kerülő szempontok ellenőrizhetők legyenek. Szakmai ajánlat hiánypótlására csak a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség. A szakmai ajánlatot javasoljuk a kiadott műszaki leírás és szakmai ajánlat minta alapján kidolgozni és benyújtani cégszerűen aláírt formátumban és szerkeszthető változatban is. Kérjük termék adatlap, termékismertető, brossúra (szükség esetén magyar fordítással) benyújtását is.

3.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

4.) Ajánlattevőnek, az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozójának és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek - amennyiben gazdálkodó szervezet - csatolnia kell a nyilatkozatokat aláíró cégképviselő aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját, illetve folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.

5.) Az idegen nyelvű iratokat szöveghű magyar fordításban is csatolni kell.

6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.

7.) Az ajánlattétel során felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő az ajánlattételt egyik rész esetén sem köti biztosíték adáshoz.

8.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szerint biztosítja.

9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

10.) A felhívásban szereplő alkalmassági előírás és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

11.) Irányadó idő: magyarországi helyi idő.

12.) Az alább meghatározott kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, illetve a megrendelésekben meghatározottakat.

Késedelmi kötbér: a késedelmesen szállított eszköz nettó ajánlati ára után számított 0,25 %/nap. A kötbér maximuma 60 napra jutó összeg.

Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén ajánlattevő a hibás eszköz kijavítására, cseréjére köteles. Ennek megtörténtéig kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke, maximuma és alapja a késedelmi kötbérrel egyezik.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ajánlati ár után számított 15 %.

Jótállás: 24 hónap.

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.

13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját és 81. § (4) és (5) bekezdéseit nem alkalmazza.

14.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság alapítását a közös ajánlattevők részére.

15.) A közbeszerzési eljárásban eljáró FAKSZ: Dr. Nedwed Mária (00103)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/06/2021