Supplies - 310584-2022

Submission deadline has been amended by:  339433-2022
10/06/2022    S111

Poland-Lublin: X-ray devices

2022/S 111-310584

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
National registration number: 7122410820
Postal address: Al. Racławickie 23
Town: Lublin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 20-049
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Kucharczyk
E-mail: kkucharczyk@1wszk.elk.pl
Telephone: +48 876219936
Internet address(es):
Main address: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Fili w Ełku

Reference number: DZP/PN/43/2022
II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ oraz tabelami warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 3.1.-3.7 do SWZ, w podziale na 7 zadań:

Zadanie nr 1 Akcesoria do stołu operacyjnego

Zadanie nr 2 Aparat rentgenowski ramię C śródoperacyjny

Zadanie nr 3 Automat karuzelowy do barwienia preparatów

Zadanie nr 4 Biometr optyczny

Zadanie nr 5 Karetka sanitarna

Zadanie nr 6 Myjnia dezynfektor

Zadanie nr 7 Myjnia dwustanowiskowa

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 Akcesoria do stołu operacyjnego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
39330000 Disinfection equipment
33122000 Ophthalmology equipment
34114121 Ambulances
33192230 Operating tables
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie –Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w załącznikach nr 2.1 – 2.7.

II.2.4)Description of the procurement:

zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ oraz tabelami warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 3.1.-3.7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych z dotacji celowej na zakup

aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – PMT 2022.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 Aparat rentgenowski ramię C śródoperacyjny

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
39330000 Disinfection equipment
33122000 Ophthalmology equipment
34114121 Ambulances
33192230 Operating tables
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie –Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w załącznikach nr 2.1 – 2.7.

II.2.4)Description of the procurement:

zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ oraz tabelami warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 3.1.-3.7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 10.00
Quality criterion - Name: Warunki techniczne i eksploatacyjne / Weighting: 30.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych z dotacji celowej na zakup

aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – PMT 2022.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 Automat karuzelowy do barwienia preparatów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
39330000 Disinfection equipment
33122000 Ophthalmology equipment
34114121 Ambulances
33192230 Operating tables
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie –Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w załącznikach nr 2.1 – 2.7.

II.2.4)Description of the procurement:

zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ oraz tabelami warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 3.1.-3.7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych z dotacji celowej na zakup

aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – PMT 2022.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 Biometr optyczny

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
39330000 Disinfection equipment
33122000 Ophthalmology equipment
34114121 Ambulances
33192230 Operating tables
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie –Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w załącznikach nr 2.1 – 2.7.

II.2.4)Description of the procurement:

zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ oraz tabelami warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 3.1.-3.7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych z dotacji celowej na zakup

aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – PMT 2022.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 Karetka sanitarna

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
39330000 Disinfection equipment
33122000 Ophthalmology equipment
34114121 Ambulances
33192230 Operating tables
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie –Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w załącznikach nr 2.1 – 2.7.

II.2.4)Description of the procurement:

zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ oraz tabelami warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 3.1.-3.7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych z dotacji celowej na zakup

aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – PMT 2022.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6 Myjnia dezynfektor

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
39330000 Disinfection equipment
33122000 Ophthalmology equipment
34114121 Ambulances
33192230 Operating tables
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie –Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w załącznikach nr 2.1 – 2.7.

II.2.4)Description of the procurement:

zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ oraz tabelami warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 3.1.-3.7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych z dotacji celowej na zakup

aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – PMT 2022.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7 Myjnia dwustanowiskowa

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
39330000 Disinfection equipment
33122000 Ophthalmology equipment
34114121 Ambulances
33192230 Operating tables
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie –Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w załącznikach nr 2.1 – 2.7.

II.2.4)Description of the procurement:

zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ oraz tabelami warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 3.1.-3.7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych z dotacji celowej na zakup

aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – PMT 2022.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia,w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem dostawę sprzętu lub aparatury medycznej stanowiącego przedmiot zamówienia i / lub innego sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym o podobnym charakterze stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.501.924,00 zł, a w przypadku składnia ofert na wybrane zadania w wysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dla zadań, na które jest składana oferta – zgodnie z wzorem, który zawiera Załącznik nr 7 do SWZ:

Numer zadania Wartość

Zadanie nr 1 154 224 zł

Zadanie nr 2 459 900 zł

Zadanie nr 3 114 446 zł

Zadanie nr 4 97 832 zł

Zadanie nr 5 300 382 zł

Zadanie nr 6 268 448 zł

Zadanie nr 7 106 692 zł

Razem: 1 501 924 zł

Uwaga!

→ Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

→ Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku dostaw i sumowania ich wartości w celu wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

→ Zamawiający dopuszcza natomiast, aby jeden dokument potwierdzający (dowód), że dostawy zostały wykonane należycie, potwierdzał spełnianie warunku udziału jednocześnie dla kilku części zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę, pod warunkiem, że wartość dostawy będzie odpowiadała wartości wymaganej przez Zamawiającego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Projekt umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 138 ust. 1 wyznaczy termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni. Skrócenie terminu składania ofert następuje w wyniku wysłania w dniu 11 lutego 2022 r. wstępnego ogłoszenia informacyjnego i opublikowania go na profilu nabywcy w dniu 15 lutego 2022 r. – nr 2022/S 033-083855.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 033-083855
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2022
Local time: 09:15
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym są: Katarzyna Kucharczyk tel. 87 / 621 99 36 adres poczty mail: kkucharczyk@1wszk.elk.pl, Katarzyna Sienkiewicz tel. 87 / 621 99 36 adres poczty mail: ksienkiewicz@1wszk.elk.pl

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy Zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

ZAMAWIAJĄCY PRZED WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej

lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3,5 i 6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 Pzp -

wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych

w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z Złącznikiem

nr 7 do SWZ.

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt.3 ppkt. 4) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 108 ust. 1 pkt 1 i 2 13 ustawy Pzp. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich

przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 4.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie jest

zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracyi Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

7. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Dokumenty składające się na ofertę (oświadczenia i dokumenty) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej wskazane zostały w rozdz.XIV pkt 7 SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Numer zadania Wartość w zł

Zadanie nr 1 4 080 zł

Zadanie nr 2 12 167 zł

Zadanie nr 3 3 028 zł

Zadanie nr 4 2 588 zł

Zadanie nr 5 7 190 zł

Zadanie nr 6 6 965 zł

Zadanie nr 7 2 784 zł

Razem: 38 801 zł

Wadium należy złożyć zgodnie z rosz. XVI SWZ.

W związku z ograniczeniami technicznymi formularza niniejszego ogłoszenia, jego treść jest niepełna. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie prowadzonego postępowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/06/2022