Services - 310667-2017

08/08/2017    S150    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Klaipėda: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2017/S 150-310667

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
Lietuva
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas: LT

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=356596
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=356596&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Ventiliacinės sistemos įrengimo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastate, esančiame S. Daukanto g. 31, Klaipėdoje, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71320000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Ventiliacinės sistemos įrengimo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastate, esančiame S. Daukanto g. 31, Klaipėdoje, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos: dokumentų atnaujinimas (inžinerinių tinklų ir komunikacijų trasų); kadastrinių matavimų bylos atnaujinimas matavimų; techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71248000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

S. Daukanto g. 31, Klaipėda.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Ventiliacinės sistemos įrengimo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastate, esančiame S. Daukanto g. 31, Klaipėdoje, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos: dokumentų atnaujinimas (inžinerinių tinklų ir komunikacijų trasų); kadastrinių matavimų bylos atnaujinimas matavimų; techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas turi būti įvykdęs* bent vieną 1 ypatingo statinio (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) statybos ir (ar) modernizavimo techninio projekto arba techninio projekto ir darbo projekto (tam pačiam objektui) parengimo sutartį**, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 tiekėjo pasiūlymo vertės. Projekto vykdymo priežiūra nėra įskaičiuojama į įvykdytos sutarties laikotarpį.

* Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė per paskutinius 3 metus ne mažesnė kaip 0,7 tiekėjo pasiūlymo vertės.

**Jeigu projektas tam pačiam objektui buvo rengiamas pagal dvi sutartis (techninio projekto parengimo ir darbo projekto parengimo), šių abiejų sutarčių vertė sumuojama.

2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:

1) bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė – negyvenamieji pastatai), kurio darbo patirtis ypatingo statinio projekto vadovo srityje (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) ne mažesnė kaip 3 metai;

2) bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinių grupė – negyvenamieji pastatai), kurio darbo patirtis ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo srityje (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) ne mažesnė kaip 3 metai;

3) bent po vieną kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą šioms projekto dalims:

— konstrukcijų;

— elektrotechnikos;

— vėdinimo ir oro kondicionavimo, turinčius ne mažesnę kaip 2 metų ypatingų statinių projekto dalies vadovo patirtį atliekant projektavimo paslaugas atitinkamoje projekto dalyje.

4) bent vieną kvalifikuotą matininką.

Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Tiekėjas už pavėluotai suteiktas paslaugas (pagal Sutartyje nustatytus terminus ir kalendoriniame įkainotame paslaugų grafike pateiktą vykdymo grafiką, nepateikus Perkančiajai organizacijai pagrįstų įrodymų, pateisinančių paslaugų vėlavimą), moka Perkančiajai organizacijai 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš tiekėjui mokėtinų sumų.

2. Tiekėjui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai Perkančioji organizacija nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų numatyta bauda taikoma pakartotinai.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 11/09/2017
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 11/12/2017
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 11/09/2017
Vietos laikas: 13:45
Vieta:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, 1-ame aukšte, 137 kab., Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, Lietuva.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
Lietuva
Telefonas: +370 390960
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/08/2017