Supplies - 310757-2022

10/06/2022    S111

Poland-Sanok: Antiseptics and disinfectants

2022/S 111-310757

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
National registration number: NIP 687-16-40-438
Postal address: ul. 800-lecia 26
Town: Sanok
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-500
Country: Poland
Contact person: Krystian Skoczyński
E-mail: zam.pub@zozsanok.pl
Telephone: +48 134656290
Fax: +48 134656290
Internet address(es):
Main address: www.zozsanok.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zozsanok.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

Reference number: SPZOZ/PN/06/2022
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest :zakup o charakterze sukcesywnym środków dezynfekcyjnych wraz z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu Apteki SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na poszczególne pakiety,Zaoferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym załącznik nr 2 i oraz w formularzu „określenie produktów równoważnych do przetargu”zał. nr 8 do SWZ.Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ znaki towarowe, normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakres rozwiązania równoważne.Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności fak VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz niezmienności cen przez okr. obowiązywania umowy

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 490 420.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do odkażania i odtłuszczania pola operacyjnego (bezbarwny) oraz preparatu do odkażania i odtłuszczania pola operacyjnego (barwiony)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do odkażania i odtłuszczania pola operacyjnego (bezbarwny) oraz preparatu do odkażania i odtłuszczania pola operacyjnego (barwiony) w 4 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji powierzchni skażonych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji powierzchni skażonych w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji sprzętów medycznych i powierzchni

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji sprzętów medycznych i powierzchni w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 400.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym chusteczek do dezynfekcji sprzętu medycznego

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym chusteczek do dezynfekcji sprzętu medycznego w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 96 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do mycia i dezynfekcja narzędzi, inkubatorów, dezynfekcja nebulizatorów, endoskopów

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do mycia i dezynfekcja narzędzi, inkubatorów, dezynfekcja nebulizatorów, endoskopów w 3 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 67 200.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu trójenzymatycznego do mycia i dezynfekcji w płynie

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu trójenzymatycznego do mycia i dezynfekcji w płynie w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 99 750.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu alkoholowy do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu alkoholowy do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 62 600.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu myjąco-dezynfekującego do dużych powierzchni i sprzętu medycznego z możliwością stosowania w obecności pacjentów

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu myjąco-dezynfekującego do dużych powierzchni i sprzętu medycznego z możliwością stosowania w obecności pacjentów w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji sprzętów medycznych, odpływów, syfonów

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji sprzętów medycznych, odpływów, syfonów w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 100.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji odpadów komunalnych i kontenerów

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji odpadów komunalnych i kontenerów w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 480.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu myjaco–dezynfekującego do dużych powierzchni i sprzętów medycznych

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu myjaco–dezynfekującego do dużych powierzchni i sprzętów medycznych w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu myjaco–dezynfekującego do powierzchni szpitalnych drobnego sprzętu medycznego

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu myjaco–dezynfekującego do powierzchni szpitalnych drobnego sprzętu medycznego w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 31 900.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu myjący bez mydła do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu myjący bez mydła do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk do dozowników Dermados

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk do dozowników Dermados w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 184 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk do systemów Nexa

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk do systemów Nexa w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 32 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji błon śluzowych i leczenie trudno gojących się ran

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji błon śluzowych i leczenie trudno gojących się ran w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 92 900.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do pielęgnacji wkłuć

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do pielęgnacji wkłuć w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 700.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym zestawów do dezynfekcji skóry

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym zestawów do dezynfekcji skóry w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 250.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparat do szybkiego czyszczenia i płukania ran i oparzeń

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparat do szybkiego czyszczenia i płukania ran i oparzeń w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 400.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparat do dezynfekcji nieuszkodzonej skóry zewnętrznej i błony śluzowej

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparat do dezynfekcji nieuszkodzonej skóry zewnętrznej i błony śluzowej w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 700.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do myjni, dezynfektorów, basenów i kaczek

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do myjni, dezynfektorów, basenów i kaczek w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 575.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do pielęgnacji i toalety jamy ustnej

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do pielęgnacji i toalety jamy ustnej w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do oczyszczania, nawilżania ran

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do oczyszczania, nawilżania ran w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 200.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do wstępnego opracowania instrumentów

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do wstępnego opracowania instrumentów w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji i sterylizacji endoskopów oraz pasków do kontroli

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji i sterylizacji endoskopów oraz pasków do kontroli w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 355.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji endoskopów oraz pasków do kontroli oraz pięcioenzymatycznego preparatu do mycia endoskopów

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym preparatu do dezynfekcji endoskopów oraz pasków do kontroli oraz pięcioenzymatycznego preparatu do mycia endoskopów w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 170.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym chusteczek myjąco-dezynfekujące

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym chusteczek myjąco-dezynfekujące w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 91 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym chusteczek do dezynfekcji

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym chusteczek do dezynfekcji w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 52 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym systemu chusteczek do nasączania środkami dezynfekcyjnymi

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym systemu chusteczek do nasączania środkami dezynfekcyjnymi w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 47 530.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym myjka do mycia ciała pacjenta

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym myjka do mycia ciała pacjenta w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym ściereczki ochronne do toalety pacjenta

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym ściereczki ochronne do toalety pacjenta w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym czepek do mycia głowy bez spłukiwania

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym czepek do mycia głowy bez spłukiwania w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym granaty do dezynfekcji powierzchni

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym granaty do dezynfekcji powierzchni w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 210 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym pianka do mycia skóry

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym pianka do mycia skóry w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 400.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa o charakterze sukcesywnym środki dezynfekcyjne różne do centralnej sterylizatorni

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

dostawa o charakterze sukcesywnym środki dezynfekcyjne różne do centralnej sterylizatorni w 5 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 42 970.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań,natomiast z postępowania

wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi okoliczności, o których mowa

w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022 poz. 835

tj:.

1)będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo

a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o

sporcie

d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępne-go pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego

e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu

popełnienie tego przestępstwa,

f)pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),

g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym

mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.

270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium RP lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego

2)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1

3)wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

albo przed upływem terminu składania ofert do-konał płatności należnych podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłaty tych należności

4)wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi

Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji

[...]

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza li-kwidator lub sąd,

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

-Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeń-stwa narodowego, z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowa-dzonego na podstawie ustawy Pzp

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

- Wykaz dostaw wykonywanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot ma rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

Poleganie na zasobach innych podmiotów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicz-nej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował nie-zbędnymi zasobami tych podmiotów.

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonaw-ca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształce-nia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu pod-stawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował zamówienie polegające na dostawie środków dezynfekcyjnych o wartości co najmniej:

w pakiet nr.1- 45 000,00zł brutto

w pakiet nr.2- 19 000,00zł brutto

w pakiet nr.3- 3 500,00zł brutto

w pakiet nr.4- 100 000,00zł brutto

w pakiet nr.5- 70 000,00zł brutto

w pakiet nr.6- 100 000,00zł brutto

w pakiet nr.7- 60 000,00zł brutto

w pakiet nr.8- 24 000,00zł brutto

w pakiet nr.9- 8 000,00zł brutto

w pakiet nr.10- 35 000,00zł brutto

w pakiet nr.11- 20 000,00zł brutto

w pakiet nr.12- 34 000,00zł brutto

w pakiet nr.13- 35 000,00zł brutto

w pakiet nr.14- 190 000,00zł brutto

w pakiet nr.15- 34 000,00zł brutto

w pakiet nr.16- 100 000,00zł brutto

w pakiet nr.17- 700,00zł brutto

w pakiet nr.18- 13 000,00zł brutto

w pakiet nr.19- 11 000,00zł brutto

w pakiet nr.20- 9 000,00zł brutto

w pakiet nr.21- 39 000,00zł brutto

w pakiet nr.22- 18 000,00zł brutto

w pakiet nr.23- 42 000,00zł brutto

w pakiet nr.24- 250,00zł brutto

w pakiet nr.25- 36 000,00zł brutto

w pakiet nr.26- 17 000,00zł brutto

w pakiet nr.27- 98 000,00zł brutto

w pakiet nr.28- 55 000,00zł brutto

w pakiet nr.29- 50 000,00zł brutto

w pakiet nr.30- 12 000,00zł brutto

w pakiet nr.31- 10 000,00zł brutto

w pakiet nr.32- 9 500,00zł brutto

w pakiet nr.33- 225 900,00zł brutto

w pakiet nr.34- 22 000,00zł brutto

w pakiet nr.35- 45 000,00zł brutto

i potwierdzi ten fakt dowodem tj. Referencją bądź innym dokumentem , ( dokument powinien określać wartość i przedmiot dostaw, podmiot wystawiający dokument, ) lub oświadczeniem wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/07/2022
Local time: 11:00
Place:

Budynek Szpitala SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26, POLSKA - Budynek Administracji, pok. nr 11.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nie jest publiczne.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:,

1.1. formularz cenowy – w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę- wzór za-warty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Euro-pejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wyko-nawczego Komisji(EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednoli-tego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdze-nie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ- ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można zna-leźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

JEDZ- ESPD można wypełnić za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ .

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(ESPD), stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,

1) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ-ów, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III ;

2) w części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o zaistnieniu lub o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

3) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dot. oświadczenia wszystkich kryteriów ( sekcja α ) bez wypełniania poszczególnych sekcji A, B, C i D.

4) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

1.3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana.

1.4. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania

1.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się od-nosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

1.6 próbki przedmiotu zamówienia- do oceny użytkowej- jakościowej wg. wykazu asortymentowo-ilościowego zawartego w Części XX „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” pkt. 10

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2, składa każdy z wykonawców

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu -JEDZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-nia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówie-nia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa¬niu o udziele-nie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

4. Termin wnoszenia odwołania:

• Odwołanie wnosi się w terminie 10dni od dnia przekazania informacji o czynności zama-wiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób

• Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

• Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

• Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie- 30 dni od dnia publikacji w Dzien-niku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu usta-wy z dnia 23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoław-czej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestni¬kom postępowania odwo-ławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¬woławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +048 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/06/2022