Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 311196-2019

04/07/2019    S127

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 127-311196

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Agócs Kiss János
E-mail: agocs-kiss.janos@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 206707313
Fax: +36 14591500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.semmelweis.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hőgyes-Schöpf-Merei összevont tervezés

Hivatkozási szám: EKR000975342018
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „Semmelweis XXI. Fejlesztési projekt” keretében, a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kialakításával kapcsolatos generál tervezési feladatok és az ehhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 748 750 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14., 1097

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervező feladata a 1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 5-9. sz.alatti, 36868 hrsz. jelenlegi Hőgyes Tömb és az 1092 Budapest, Bakáts tér 10. sz.alatti, 36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1 hrsz.volt Schöpf-Merei Kórház ingatlanokon Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum teljes körű tervezése.

A Hőgyes Tömbben az Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 4 intézete tevékenykedik:Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int., Gyógyszerészeti Int., Gyógyszerészi Kémiai Int., és a Szerves Vegytani Int. A Gyógyszerhatástani Int. a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben, a Farmakognóziai Int. a Belső Klinikai Tömb Központi épületében foglal helyet.A megvalósuló létesítmény mind a 6 intézménynek helyet adna.A közelmúltban az Egyetem megkapta a Schöpf-Merei Kórház ingatlanának kezelési jogát.Ugyanezen az ingatlanon található a Fővárosi Önkormányzat jelenleg is működő Nyugdíjas Háza.Folyamatban van az ingatlan Egyetemi kezelésbe történő adása.A Nyugdíjas Ház által elfoglalt épület- és kertrész szintén a tervezési területhez tartozik.

A századfordulón épült Hőgyes Tömbben teljes átfogó felújítási munka nem történt a közelmúltban.A víz- csatorna-, hűtési- és fűtési-, erős és gyengeáramú rendszerek elavultak.A szellőzési és hűtési rendszerek nem központi, hanem egyedi kialakításúak.Az épületszerkezetek kornak megfelelő hagyományos szerkezetek.A volt Schöpf-Merei Kórház állapotát meghatározza a majdnem egyévtizedes lakatlanság, amely során a vagyonkezelő szervezetek a minimális, az állapotfenntartáshoz szükséges javítási munkákat végezték el.

Hőgyes 7-9 udvarszint 2, 7m-el magasabb, mint a hátsó Schöf-Merei zöldterület.A Hőgyes 5 teljes udvartere és A és F épülete részben alá van pincézve.A tégla boltozatú pince jó állapotú.Kb.350-400 m2 alapterületű, kb 3m széles és 2, 5m magas alagútrendszer.

Az intézetek tevékenységeiben az alábbi fő funkciók találhatóak meg:elméleti oktatás, gyakorlati oktatás, kutatás.Külön funkciót lát el az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int., amely biztosítja első sorban a Semmelweis Egyetem klinikáinak, intézményeinek gyógyszer-ellátását.Az épület optimális felhasználása üzemeltetése miatt bizonyos rendeltetésű helyiségek közös használatúra vannak tervezve:aula, büfé, közösségi rekreációs területek, edző terem, nagy előadótermek, szemináriumi termek, nyelvi laborok, számítógépes termek, központi könyvtár-olvasóterem, NMR laboratórium, bioanalitikai laboratórium, fizikai-kémiai-morfológiai laboratórium, irodák, gazdasági irodák, tanulmányi osztály, hallgatói önkormányzat, vizes blokkok, mélygarázs-gépjármű tároló, közös anyag- és eszközraktárak, hulladéktárolók, épületüzemeltetési műszaki és egyéb helyiségek. Intézményenként megtalálhatók egy szemináriumi terem, egy tárgyaló-vizsgáztató-értekezleti helyiség, oktató laboratóriumok, kutató laboratóriumok-kutató szobák, kézi raktárak, mosogató helyiségek, hulladék helyiségek, öltözők, vizesblokkok, igazgatói szobák, egyéb helyiségek.A felszín alatti mélygarázsban találhatóak a telken belüli gépjármű parkolók.Ugyancsak a felszín alatt célszerű az anyagbeszállításhoz és a hulladékkezeléshez szükséges közös helyiségeket elhelyezni.Az anyagbeszállítás, a késztermék, illetve hulladék elszállítás vertikálisan teherlifteken történne.Az intézmények egy csoportban egy szinten kerülnének elhelyezésre.A laboratóriumok későbbi flexibilitásának biztosítása érdekében a helyiségek felett, födém alatt szerelőszintek épülnek meg, amelyekre a közös függőleges strangokból történnek a leágazások.

A területek méretei becsült számok.A koncepcióterv elfogadásáig módosításokat mind a tervező, mind a megrendelő kezdeményezhet.

Gyógyszerhatástani Int.:1 514 m2

Farmakognózia:2 040 m2

Gyógyszerészi Kémiai Int.:1 513 m2

Gyógyszerészeti Int.:2 133 m2

Szerves Vegytani Int.:1 780 m2

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.:2 307 m2

Közös terek:5 735 m2

Mindösszesen:17 022 m2

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tart.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A személyi állomány képzettsége, tapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 247-569580
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

HSM Gyógyszerkut. Centrum-generáltervezési fel.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56858282
Postai cím: Ezerjó út 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LIMA Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11480796
Postai cím: Németvölgyi út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: gergely@limaeurope.hu
Telefon: +36 301955414
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 748 750 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

(Nyertes) Ajánlattevő neve: LIMA Design Kft. - TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. Közös Ajánlattevő

Ajánlattevő címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.; 9011 Győr, Ezerjó út 10.

Adószáma: 25038772-2-43; 24084794-2-08

Ajánlattevő neve: Global Terv Kft.

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69–71.

Adószáma: 14541744-2-41

Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft.

Ajánlattevő címe: 1036 Budapest, Perc utca 2.

Adószáma: 26295464-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/07/2019