Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 311696-2019

05/07/2019    S128    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Keretszerződés az Unión kívüli vizek halászatához kapcsolódó tudományos tanácsadás biztosítására

2019/S 128-311696

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Postai cím: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5010
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5010
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés az Unión kívüli vizek halászatához kapcsolódó tudományos tanácsadás biztosítására

Hivatkozási szám: EASME/2019/OP/0014
II.1.2)Fő CPV-kód
73210000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A nyertes ajánlatkérő külön kérésére a nyertes ajánlattevő igény szerint tudományos tanácsadást és támogatást biztosít. A szóban forgó külön kérések többek között az olyan kérdéseket fedik le, mint például a halállományok állapota és produktivitása, a halászatok kezelésére vonatkozó ismeretanyagok, az ökoszisztéma megőrzése, valamint a tengeri biológiaiA hajót főként az Észak-Atlanti térségben és a közeli európai uniós és/vagy harmadik országbeli vizeken a regionális halászati irányítási szervezetek (regional fisheries management organisations, RFMO) illetékességi körébe tartozó területeken fogják üzemeltetni. erőforrások kiaknázásának társadalmi-gazdasági szempontjai és a halászati gazdálkodás a regionális halászati gazdálkodó szervezetek (RFMO-k), fenntartható halászati partnerségi megállapodások (SFPA-k) és egyéb nemzetközi eszközök által lefedett területeken. Kérés esetén a nyertes ajánlattevő feladata meghatározott tanulmányok biztosítása és a releváns értekezleteken való részvétel az Európai Bizottság Tengerügyi és Halászati Főigazgatósága és az ajánlatkérő igényei és az általuk meghatározott prioritások szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatok végrehajtására a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyszínen kerül sor.

A találkozókat az EASME helyszínén vagy az Európai Bizottság brüsszeli helyszínén tartják.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretszerződés célkitűzése rugalmas eszköz biztosítása konkrét és időszerű tudományos tanácsadás igényléséhez az Európai Bizottság Tengerügyi és Halászati Főigazgatósága és az ajánlatkérő számára a tengeri ökoszisztémák és tengeri biológiai erőforrások megőrzésével kapcsolatos kérdésekre, a részben vagy teljes mértékben az Unión kívüli és annak érdekeltségi körébe tartozó halászatok kezelésére vonatkozóan. Emellett az eszköz olyan egyéb szolgáltatásokat is lefed, amelyek a közös halászati politika külső dimenziója kontextusába eső tanácsadáshoz szükségesek, a Jeges-tenger, valamint a Földközi-tenger és a Fekete-tenger kivételével olyan fajokra vonatkozóan, amelyek nem tartoznak az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) hatókörébe. A tanácsadásra és a szolgáltatásokra azért van szükség, hogy támogassák a releváns uniós szolgáltatásokat azok regionális halászati gazdálkodó szervezetekben (RFMO-k), fenntartható halászati partnerségi megállapodásokban (SFPA-k) és kezelési megbízás nélküli regionális halászati szervekben (RFB-k) történő részvétele és azokhoz való hozzájárulása különféle szempontjaiban, vagy olyan a nyílt tengerekhez kapcsolódó szakterületeken, amelyeket semmilyen RFB vagy egyéb releváns nemzetközi eszköz nem fed le, és amelyekhez tudományos tanácsadásra van szükség a releváns közös halászati politikai célkitűzésekkel és rendelkezésekkel összhangban.

A pályázati felhívás célja olyan nyertes ajánlattevők kiválasztása, akik képesek a halászatokkal kapcsolatos tudományok terén magasan képzett szakértők és a legjobb elérhető tudományos tanácsadás biztosítására, amelyet igény szerint konkrét szolgáltatásigénylések alapján használnak majd fel. Az ilyen jellegű igényekre vonatkozó konkrét szerződések megkötése előtt azok részletes technikai dokumentációja és költségvetése meghatározásra kerül. A szolgáltatásigénylések meghatározzák az elvégzendő munka pontos jellegét, azaz az igényelt elemzés és tudományos tanácsadás típusát, az elvégzendő feladatokat, a teljesítendő feladatokat és az elvárt eredményeket, az erőforrások elosztását, a pontos időtartamot és a jelentéskészítési struktúrát.

A nyertes ajánlattevő felkérhető a releváns szervezetekkel történő együttműködésre és kapcsolattartásra (pl. nemzeti intézmények/egyetemi csapatok/kutatócsapatok) a regionális halászati gazdálkodó szervezeteket, harmadik országbeli releváns kutatóintézményeket, ahol az EU rendelkezik vagy rendelkezhet hatályos fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal stb.

A munka nagyrészt tanulmányokból és szolgáltatásokból áll majd, amelyeket esetenként viszonylag szoros határidővel kell végrehajtani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

36 hónap időtartamú keretszerződés, amely 12 hónappal meghosszabbítható, így a teljes időtartam legfeljebb 48 hónap.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A nemzetközi halászati szervezetekre irányuló uniós hozzájárulás finanszírozásáról és a 2019. évi munkaprogram elfogadásáról szóló 13.12.2018 keltezésű bizottsági határozat (2019. évi ETHA-munkaprogram - 1.3.2.3. sz. intézkedés).

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentumok szerinti kiválasztási kritériumok.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentumok szerinti kiválasztási kritériumok.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/09/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/10/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

KKv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16 Room: COV2 10/191 (25P) 1049 Brussels — BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/06/2019