Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 312394-2020

06/07/2020    S128

Magyarország-Füzér: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2020/S 128-312394

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Füzéri Várgondnokság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10336614
Postai cím: Petőfi út 3/A.
Város: Füzér
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3996
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tompa-Vida Márta intézményvezető
E-mail: vargondnoksag@fuzer.hu
Telefon: +36 47540048
Fax: +36 47540047
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fuzervara.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Füzér vára II.4 ütem rekonstrukció

Hivatkozási szám: EKR001635612019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Füzér vára II.4 ütem rekonstrukció kivitelezése (deákház, kapitányház, virágoskert külső várfallal)

Vállalkozási szerződés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 249 997 992.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
45451000 Dekorációs munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Füzér község 0161/2 hrsz. ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Füzér vára Felsővár II.4 ütem műemléki rekonstrukciójának kivitelezése:

Nettó 188,29 m2 (bruttó 304,81 m2) alapterület, várfalak statikai megerősítése (504 m3);

A földszinten Deákházban kiállítótér, papírmerítő műhely, előkészítő helyiség, árnyékszék;

Az emeleten Kapitány háza, gyilokjáró, előtér, 2 db árnyékszék; a tetőtérben női és férfi személyzeti öltöző-pihenő, mosdó és előtér;

Virágoskertben várfal loggiával, kőkeretek; Deákház előtti teraszburkolat 71,87 m2

Újjáépül a Deákház és a fölötte lévő Kapitány háza, gyilokjáróval, külső lépcsővel, csatlakozva a Konyha rekonstruált épületéhez. A tetőtérben személyzeti mosdók és öltözők kerülnek kialakításra. Teljes magasságban kiépül a Virágoskert várfala, loggiával, összekötve a gyilokjárót a Palotaszárnnyal. A Virágoskertben az ágyások kőkeretezést kapnak. Építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, építményvillamossági (erős- és gyengeáramú rendszer, tűzjelzés) feladatok megvalósítása szükséges, melyek részletes ismertetését és a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák: ezek között csatoltuk Füzér, REG-ÉLŐ vár; Felsővár rekonstrukciója - II. ütem kiviteli tervdokumentációját, a hatályos, jogerős építési engedélyt és a költségvetés kiírást.

Műemléki törzsszám: 1290.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt jótállási kötelezettség időtartama (hónap) / Súlyszám: 17
Minőségi kritérium - Név: Műszaki vezető szakember az MV-É-M névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli, műemléki épülethez kapcsolódó kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 34
Ár - Súlyszám: 119
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott nettó 1 HUF-os becsült érték megadására technikai okokból, a hirdetmény megjelentethetősége érdekében került sor.

A műemlék rekonstrukció összetettsége, a helyszín megközelítésének, az építőanyagok szállításának és tárolásának, mozgatásának nehézsége és korlátai, műszaki-szakmai szempontból nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 003-002811
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Füzér vára II.4 ütem rekonstrukció kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród útja 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Fax: +36 18142122
Internetcím: http://www.laki.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 910 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 249 997 992.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építési részfeladatok, szakipari munkák, melyek pontos mennyisége és aránya még nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: LAKI Épületszobrász Zrt. adószám: 12764073-2-42.

Ajánlattevők az eljárásban: LAKI Épületszobrász Zrt. cím: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14. adószám: 12764073-2-42.

MASTERS-ÉPSZOLG Építőipari és Szolgáltató Kft. cím: 2072 Zsámbék, Szent István tér 13. adószám: 10694235-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/07/2020