Építési beruházás - 31333-2022

Submission deadline has been amended by:  151086-2022
21/01/2022    S15

Magyarország-Pécs: Magasépítési munka

2022/S 015-031333

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hotel Palatinus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22940296202
Postai cím: Megyeri Út 26.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró Zita
E-mail: biro.zita@hotelker.hu
Telefon: +36 709406688
Fax: +36 72511403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.palatinusgrandhotel.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001752632021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001752632021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (2) bekezdés szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Saját tul.-ú,bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltet.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Palatinus Hotel bővítése, átépítése és felújítása

Hivatkozási szám: EKR001752632021
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hotel Palatinus Kft, a Pécs, Király u. 5. szám, 17539 hrsz. alatti ingatlanon lévő szálloda épület bővítése, átépítése”

Feladat a Hotel Palatinus Kft. tulajdonában álló, Pécs, Király u. 5. szám, 17539 hrsz. alatti ingatlanon lévő Palatinus Hotel épületének bővítése, átépítése, és felújítása. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges építészeti, és szakági kiviteli tervek elkészítése is. Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a meglévő létesítmény részleges üzemelése alatt köteles elvégezni.

Önálló rendeltetési egységeinek száma és rendeltetése: 1 szálloda (85 szobával, étteremmel és főzőkonyhával, rendezvénytermekkel, irodákkal, wellness részleggel, bárral, meglevő mélygarázzsal). A főzőkonyha megvalósítása tartalmazza a konyhatechnológiai kivitelezést, kialakítást is.

Az épületegyüttes teljes hasznos alapterülete (m2) 14 195 m2

Átépítéssel érintett meglevő hasznos alapterület (m2) 7 829 m2

Új építésű hasznos alapterület (m2) 1 772 m2

Átépített és új hasznos alapterület összesen (m2) 9 601 m2

Szintek száma 1 pinceszint + földszint+ 7 emelet

Tervezett épületmagasság 16,19 m

A beruházás tartalmaz építészeti, építőmesteri, konyhatechnológiai, statikai, épületgépészeti, erős és gyengeáramú, épületfelügyeleti, tűzvédelmi, felvonó (lift), belsőépítészeti, és tájépítészeti munkarészeket.

A részletes és tételes mennyiségek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Az épületek országosan egyedileg nem védettek, de a településkép védelmi rendelet „fenntartandó” megjelöléssel helyi védelem alá helyezte. Az ingatlan területileg műemléki környezetbe tartozik és műemléki jelentőségű területen áll. Az 1915-ben átadott Palatinus Hotel épületének nem csak homlokzata, de reprezentatív belső terei is jelentős értéket képviselnek, melyek megőrzése, és rekonstruálása a beruházás egyik fontos célja.

Palatinus épülete

- A jelenlegi üzemi lépcsőház átalakítása füstmentes vendég lépcsőháznak, 2 db felvonó cseréje és kapcsolatainak átalakítása. A liftaknához tartozó gépészeti strang kiváltása. A lépcsőház meglévő acél-üveg homlokzati szerkezetének elbontása és új szerkezet építése.

- A meglévő vendéglépcsőház átalakítása üzemi lépcsőháznak, 1 db felvonó cseréje, és meghosszabbítása a -1, és a +7 szintre, továbbá füstmentesítése.

- -1. szinten új korszerű 600 adagos konyha és háttér, valamint személyzeti terület kialakítása.

- 0 szinten a reprezentatív terek megőrzése, részleges átalakítása, az akadálymentes megközelítés biztosítása.

- 0 szinti étterem befejezőkonyhai hátterének megújítása, 1 db üzemi, és 1 db kisteher felvonó építése.

- Új vendégforgalmi kapcsolat kialakítása a teremgarázzsal.

- +1. szinten a személyzeti és raktár területek átrendezése, racionalizálása, 2 db üzemi felvonó építése.

- +2. szinten a Bartók terem kapcsolatainak átalakítása, új hall, teraszkapcsolattal. Kapcsolat kialakítása a tálalókonyhával.

- +2., +3., +4. szinteken a szállodai szobák újjáépítése, alaprajzi átrendezés, szoba alapterületek növelése.

- +3. szinten családbarát funkciók, tetőkert kapcsolat és irodakapacitás kialakítása.

- +4., +5., +6. szinteken az északi szárnyban a szobaegységek átépítése, alapterületük növelése a szobaszám csökkentésével.

- +4. szinten az északi szárny nyugati szobáihoz tetőterasz kialakítás a meglévő lapostetőn.

- +5. szinten a tetőterasz részbeni beépítésével a wellness funkció átalakítása és bővítése, valamint új sky bár létesítése.

- +7. szinten a gépészeti terek átalakítása, teljes gépészeti rekonstrukció.

- Tetők felújítása és hőszigetelése, homlokzatok felújítása és részbeni hőszigetelése.

- Új - a terveken ábrázolt - üzemi liftek építése a -1 és +2 szintek között.

Folytatás a II.2.4.) pontban

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45317300 Villamos elosztóberendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45453100 Felújítás
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

H-7621 Pécs, Király u. 5., valamit Pécs, Széchenyi tér 15. szám, 17539 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A II.2.1) folytatása:

Hotel Palatinus Kft, a Pécs, Király u. 5. szám, 17539 hrsz. alatti ingatlanon lévő szálloda épület bővítése, átépítése”

Vállalkozó fKirály utca 3. udvar (17540/2), illetve a hőközpont szerkezeti egysége

- A terek átalakítása, gépészeti és villamos funkciók átrendezése, légtechnikai alközpont elhelyezése.

- A teremgarázs és a Palatinus foyer között új vendégkapcsolat kialakításához szükséges átalakítások, két szinten, új menekülő útvonalakkal és udvari kapcsolatokkal.

- Az alsó garázsszinthez kapcsolódóan új akadálymentes parkolóállás létesítése.

- +2 szinten a Palatinus és a Nádor konferencia területeihez kapcsolódó terasz építése.

- A gépészeti szellőzés és kémény számára ”torony” építése a Mecsek Cukrászda tűzfala mellett.

Teremgarázs szerkezeti egysége

- A meglevő garázs félszintjeinek összekötésére korábban kialakított liftaknák és a garázsszintek közötti lépcső átalakítása, új kapcsolatok kialakítása.

- +2. szinten konferenciaterület, központi mosdó blokk, és tálalókonyha építése.

- +3. szinten tetőkert kialakítása, és a Palatinushoz kapcsolódó irodai szárny létesítése.

- +3 szinten a keleti nyúlványban gépészeti terek és felépítmények építése.

Nádor Széchenyi téri szárnya

- A létesítmény konferencia bejáratának kiépítése a Széchenyi tér felől, ruhatár kialakítása.

Az átjáró kialakításához szükséges szerkezeti megerősítések (födém, pillérek) és kiváltások megépítése.

A részletes és tételes mennyiségek a közbesz. dokumentumokban találhatók. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. III.1.3./M2/a szakember (személyi állomány) az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal szálláshely funkciójú építmény kivitelezése során (hónap); Legkedvezőbb szint 60; Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. III.1.3./M2/b szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal legalább 50 adagos főzőkonyha konyhatechnológiai kivitelezése során (hónap); Legkedvezőbb szint 48; Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 III.1.3./M2/c szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik engedélyezési terv elkészítés és/vagy kiviteli terv elkészítése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal vezető építész tervezői szakterületen (hónap); -Legkedvezőbb szint 60; Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1000
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) és (1a) és (1b) valamint (3)-(7) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. §-16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan az ajánlattevő:

SZT1) amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZT2) amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZT1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a Kr. 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerintinyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerűmásolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

SZT2) A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban Ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érdekelt gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pont szerinti nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján:

P1) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi (beleértve a vizsgált időszak alatt megszüntetett számlákat is) számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata, mely legalább a következő adatokat tartalmazza:

-az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 12 hónapban fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett-e, azaz a vizsgált időszakban volt-e egynél több alkalommal 15 napot meghaladó sorba állított tétele; attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározottakat érti.

A pénzügyi intézményi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzforgalmi számla vagy számlák számát és a számla vagy számlák megnyitásának időpontját is, megszüntetett számla esetén a számla megszüntetésének dátumát. A vizsgálati időszak alatt megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében Ajánlatkérő bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolást elfogad a minimumkövetelmény alátámasztására.

P2) A Kr. 19. § (1) bekezdés b) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, lezárt üzleti év vonatkozásában az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának -vagy annak meghatározott részének -benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét);ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabálynak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.

Ha az ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A P1) és a P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.

A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a P1) és P2) gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,

P1) ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett, bármely számláján (beleértve a vizsgált időszak alatt megszüntetett pénzforgalmi számlá(ka)t is) az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző 12 hónapban egynél több alkalommal előfordult 15 napot meghaladó időtartamban sorba állított tétel;

P2) ha az Ajánlattevő letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, saját vagy jogelődje utolsó három (az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző) lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján adózott eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a nettó 3 800 millió forint összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján csatolandó iratok:

M1) Referencia igazolás csatolása az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont hó/naptól számított megelőző 60. hónap /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb munkákról.

A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a figyelembevételével 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- szerződést kötő másik fél megnevezését;

- az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét (négyzetméterben)

- műemléki törzsszám megjelölése (ahol releváns)

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap-ban) és helyét;

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

- a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

A Kr. 22.§ (5) bekezdése alapján a Kr.21. § (2) bekezdés a) pontja, szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és négyzetmétereket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. 22. § (4) bekezdésében előírtakra is.

M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz (M2/a-c szakember esetében már az ajánlatban csatolni szükséges) a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. A párhuzamos szakmai tapasztalatokat (a 2.1.-2.3. ért. szempont esetében is) Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban/névjegyzékben a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. Amennyiben a bemutatott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy elegendő csupán a jogosultság meglétének igazolása.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Ajánlatkérő a megteendő nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.-re és a 424/2017. (XII.19.) Kr. előírásaira is, valamint Kbt. 69. § (11a) bekezdésére előírtakra.

Az M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.

A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a M1-M2) műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M1)

az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) összesen legalább az alábbi referenciával vagy referenciákkal:

a) legalább 1 darab, minimum 63 db önálló szálláshely funkciót magában foglaló, legalább 7 200 négyzetméter összes hasznos alapterületű épület üzemelése és/vagy részleges üzemelése alatt végzett bővítésre és/vagy átépítésre és/vagy felújításra vonatkozó, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) kivitelezési referenciával, amely tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket:

- statikai munkák;

- belső építészeti munkarész;

- erős és gyengeáramú munkák

b) legalább egy darab olyan referenciával, amely minimum 450 adagos főzőkonyha konyhatechnológiai megvalósítására vonatkozott;

c) legalább egy darab minimum 7 200 négyzetméter összes hasznos alapterületű épület engedélyes tervének és/vagy kiviteli tervének elkészítésre vonatkozó referenciával;

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. (2a) bekezdés a) pontjának megfelelően Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI. Felelős Műszaki Vezetés 1. rész/2. pontjában] szerinti „MV-É” Építési szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);

b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI. Felelős Műszaki Vezetés 2. rész/3. pontjában] szerinti „MV-ÉG” Építménygépészeti szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);

c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 30. pontjában] szerinti „T” Tartószerkezeti tervezési szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);

A szakemberek között átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér (véghatáridőre): a tervezési díjra vonatkozó ellenszolgáltatás 1,0 %-a/nap a tervezési rész esetén, kivitelezésre vonatkozó ellenszolgáltatás 0,05 %-a/nap kivitelezési rész esetén; (összesen maximális 150 naptári nap).,

Meghiúsulási kötbér, a teljes (összes) nettó ellenszolgáltatás 20 %-a,

Jótállás (Ptk. 6:171. §) 36 hónap,

Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,1 %-késedelmes naptári naponként, de maximum a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj nettó értékének 20 %-a

Szerződésszegési kötbér: 200 000 Ft összegű kötbért megfizetni minden olyan naptári nap után, amikor a szálloda működése nem biztosítható

Teljesítési és jótállási biztosíték: a szerződés teljes nettó -tartalékkeret és ÁFA nélkül számított-kivitelezési vállalkozási díj 2 %-a,

Előleg visszafizetési biztosíték a szerződésben előírtak szerint.

Előleg: a kivitelezési munkák nettó ellenértékének 30%-a.

Vállalkozó a Tervezési feladat elvégzéséről a kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását követő 8 naptári napon belül kiállított teljesítési igazolás alapján jogosult 1 db részszámlát benyújtani.

A kivitelezési munkák során Vállalkozó a teljesítésigazolási jegyzőkönyv aláírásátt követően, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben előírtak szerint havi rendszerességgel, de minimum 7 darab részszámlát és 1 darab végszámlát jogosult benyújtani azzal, hogy az első részszámla kiállítására legkésőbb a forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén jogosult, míg a végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-ánál. Tart.keret: 10%

A teljesítésre a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) (alvállalkozó esetén:322/2015 (X.30.) Kr.) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

A szerződést biztosító mellékköt.-kel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződés tervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel. Az M2/a szakembert Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti szakembernek tekinti.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/03/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/03/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása elektronikusan az EKR-ben történik

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.A bontásra a Kbt. 68. § is irányadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy műszaki és gazdaságossági szempontok alapján a feladatok nem szétválaszthatók egymástól tekintettel arra, hogy az építési beruházás megvalósítása alatt a működő hotel területén mind turisztikai szervezési (hotel területén tartózkodásának biztonsága érdekében), üzemeltetési és üzembiztonsági, valamint organizációs szempontokat (a hotel nyitvatartása semmilyen módon nem korlátozható, a hotel területén egy időben ezért több vállalkozó munkavégzése nem megengedett) is figyelembe véve műszakilag elengedhetetlen, hogy egy Vállalkozó végezze a tevékenységet.

Továbbá a nagyobb építési volumenből adódóan a közpénz ésszerű és hatékony felhasználásának elvét erősítve nagyobb építési kedvezmények érhetők el, amely a részekre bontás esetén eloszlanának a projektelemek között, ekként nem érvényesíthetők. Az engedélyes terv alapján elkészítendő kiviteli terv által felölelt munka olyan komplex, több szakágra kiterjedő és nagy tapasztalatot igénylő, elválaszthatatlanul egymásra épülő tevékenységet tartalmaz, hogy Ajánlatkérő elemi érdeke, egy Vállalkozó által a munkafolyamatok komplex átlátása és szervezése.

2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, melyhez Ajánlatkérő elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.

3. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja) b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a Kbt. 66.§ (6) bek. b) pontja) A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

4.Faksz: Bokor Gergő 00220

5.Kbt.71.§ (6) bek. második mondata alapján AK nem rendel el újabb hp-t.

6.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.

7.Ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap.

8.AT-nek az ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot (AB) kell benyújtani a Kbt.54.§-a alapján, melynek összege 5 000 000 Ft.Az AB a Kbt.54.§(2) bek. szerint teljesíthető. Az AB-t AT választása alapján átutalás esetén AK Raiffeisen Banknálnál vezetett 12072507-01306028-00100003 számú fizetési számlájára kell teljesíteni. Átutalás/befizetés esetén csatolandó: pl. utalást alátámasztó „bizonylat”/ befizetést igazoló dokumentum. Az AB-nek érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség (60 nap) időtartama alatt, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24.00óráig. További részletezés az AD-ben található.

9. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 11.) Kr. és a Kbt. tartalmazza. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://ujvilag.gov.hu/

10. II.2.5. ponthoz: adható pontszám 0-10 pont. Módszer: 1.ért.sz.ford.arányos, 2. ért. szempont egy.arányos a legkedvezőbb szint figyelembevételével.

11. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

12. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/ kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Részletesen AD-ben.

13. Amennyiben AT az ajánlatában - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

14. AK a Kbt.47.§ (2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2a) bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban is benyújthatók. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.

15. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).

16. Elektronikus nyilvántartások: amennyiben AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben AT, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

17. Nyertes ATnek az alábbiaknak megfelelően biztosítást kell kötnie/meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni:

- a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 30 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervezői felelősségbiztosítással;

- a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 200 millió forint/ év és 50 millió forint/káresemény limit összegű érvényes C.A.R. típusú építés- szerelési felelősségbiztosítással;

18.AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdéseire.

19. Jelen eljárás pénzügyi finanszírozására a „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - Nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” pályázat keretében biztosított hazai költségvetési forrás (projekt azonosító: KSZK-NKSZ:017/2019) terhére kerül sor.

Folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.1.3)További információk folyt:

20. A 2.1.-2.3. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajzát oly módon kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy amennyiben:

- a szakember rendelkezik ez előírt szakterületen már jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen meg kell jelölni, hogy azon szakmai tapasztalatot, amelyet az adott szakember bemutat az a jogosultság megszerzéséhez szükséges volt-e vagy sem (figyelemmel arra, hogy az alkalmassági feltételeken felüli többlet megajánlást értékelési szempontként Ajánlatkérő)

- a szakember nem rendelkezik az előírt szakterületen még jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen el kell különíteni, hogy mely szakmai tapasztalattal felel meg a szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatnak és mely szakmai tapasztalatot mutatja be az értékelési szempontra az alkalmassági előíráson felüli többlet megajánlásként.

21. II.2.5) Értékelési szempontok teljes szövege:

1. Teljes Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF);

2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata;

2.1. III.1.3./M2/a szakember (személyi állomány) az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal szálláshely funkciójú építmény kivitelezése során (hónap); Legkedvezőbb szint 60; Legkedvezőtlenebb 0 hónap -Súlyszám: 10;

2.2. III.1.3./M2/b szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal legalább 50 adagos főzőkonyha konyhatechnológiai kivitelezése során (hónap); Legkedvezőbb szint 48; Legkedvezőtlenebb 0 hónap-Súlyszám:10;

2.3 III.1.3./M2/c szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik engedélyezési terv elkészítés és/vagy kiviteli terv elkészítése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal vezető építész tervezői szakterületen (hónap); -Legkedvezőbb szint 60; Legkedvezőtlenebb 0 hónap Súlyszám:10;

22. Tartalékkeret: 10%

23. II.2.7. pontban megadott 1000 munkanapos teljesítési határidő esetében a véghatáridő nem lehet későbbi, mint 2024.12.31.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2022