Works - 31482-2022

21/01/2022    S15

Finland-Helsinki: Construction work

2022/S 015-031482

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
National registration number: 0201256-6
Postal address: PL 58226 (Käyntiosoite: Työpajankatu 8, Helsinki)
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00099
Country: Finland
E-mail: kymp.tilahankinnat@hel.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KESKEYTYSILMOITUS: Jaettu urakka, Lpk Longinojan korvaava uudisrakennus

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on Longinojan päiväkodin uudisrakennus.

Rakennus on toimintatiloiltaan 2-kerroksinen. Päiväkoti on suunniteltu uuden opetussuunnitelman mukaiseksi, tilat ovat joustavia ja muunneltavia. Rakennuksessa on iltakäyttöä salin ja ruokasalin tiloissa sekä leikkipuiston tiloissa.

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Pääurakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta.

Rakennuttaja pyytää urakkatarjoukset pääurakasta ja seuraavista pääurakkaan alistettavista sivu-urakoista:

- sähkötöiden urakka

- putkitöiden urakka

- ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotöiden urakka

Jokaiseen urakkaan valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

Helsingin kaupunki on vuonna 2020 liittynyt Päästötön työmaa green deal -sopimukseen, jolla pyritään vähentämään työmailla syntyviä päästöjä vaiheittain. Lisäksi urakoitsijoita edellytetään kiinnittämään erityistä huomiota työmaan ympäristöasioiden hallintaan Helsingin kaupungin ympäristöasiakirjan mukaisesti. Ympäristöasiakirja koskee kaikkia urakoitsijoita. Pääurakoitsija vastaa työmaan ympäristöasioiden kokonaisuuden hallinnasta ja tilaajan asettamien ympäristövaatimusten toteutumisesta. Suosituksena on myös, että urakoitsijalla on kolmannen osapuolen todentama sertifioitu ympäristöjärjestelmä (RALA, ISO14001, Ekokompassi tai vastaava). Ympäristöjärjestelmä on tulossa vähimmäisvaatimukseksi kilpailutuksiin myöhemmin.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rakennusurakka (pääurakka)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Rakennusteknisten töiden urakka hankintailmoituksen ja sen liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Rakennusurakkaan kuuluu optio tontin ulkopuolella sijaitsevan varastorakennuksen rakennustöistä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden päättää option mukaisten töiden tilaamisesta.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sähkötöiden urakka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Lpk Longinojan korvaavan uudisrakennuksen sähköurakka hankintailmoituksen ja sen liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sähköurakkaan kuuluu optio tontin ulkopuolella sijaitsevan varastorakennuksen sähköurakasta.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden päättää option mukaisten töiden tilaamisesta.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotöiden urakka

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Lpk Longinojan korvaavan uudisrakennuksen ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotöiden urakka hankintailmoituksen ja sen liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Putkitöiden urakka

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45330000 Plumbing and sanitary works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Lpk Longinojan korvaavan uudisrakennuksen putkitöiden urakka hankintailmoituksen ja sen liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 184-477567
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.3.2020 § 82 Lpk Longinojan ja Lp Filpuksen uudishankkeen 17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman sekä vahvistanut hankkeelle enimmäishinnan.

Kilpailutuksen tulosten perusteella kaikkien urakoiden halvimpien tarjousten yhteenlaskettu summa ylittää merkittävästi edellä mainitussa hankesuunnitelmaa koskevassa päätöksessä urakoille varatun indeksikorjatun enimmäishinnan. Ylityksen johdosta hankkeen määrärahat eivät riitä, jonka vuoksi rakennusteknisten töiden (pääurakka), sähkötöiden, putkitöiden sekä ilmanvaihto-ja automaatiotöiden (IVA) hankinta

joudutaan keskeyttämään.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022