Supplies - 314928-2022

13/06/2022    S112

Lithuania-Vilnius: Analysers

2022/S 112-314928

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
National registration number: 195551983
Postal address: Žolyno g. 36
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 10210
Country: Lithuania
Contact person: Lena Bubinė
E-mail: lena.bubine@nvspl.lt
Telephone: +370 52105762
Internet address(es):
Main address: http://www.nvspl.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5589
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=644199
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=644199&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS (AK-17/2022)

II.1.2)Main CPV code
38434000 Analysers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkama laboratorinė įranga. Pirkimo objektas skaidomas į 3 dalis.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Daugiaparametrinis greitų testų atlikimo analizatorius

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Ūmių infekcinių kvėpavimo takų ligų laboratorinės diagnostikos efektyvumo gerinimas ir galimybių plėtra ligų protrūkių valdymui užtikrinti (projekto kodas: J02-CPVA-V-11-0001)

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nukenksminimo autoklavas

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Ūmių infekcinių kvėpavimo takų ligų laboratorinės diagnostikos efektyvumo gerinimas ir galimybių plėtra ligų protrūkių valdymui užtikrinti (projekto kodas: J02-CPVA-V-11-0001)

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Peristaltinė automatinė pompa terpių pilstymui

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42122500 Laboratory pumps and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Ūmių infekcinių kvėpavimo takų ligų laboratorinės diagnostikos efektyvumo gerinimas ir galimybių plėtra ligų protrūkių valdymui užtikrinti (projekto kodas: J02-CPVA-V-11-0001)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins dalyvių pateiktus EBVPD, pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas su polisu, kuris turi būti savarankiškas reikalavimas (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis – 3 proc. (trys procentai) nuo pradinės Sutarties kainos su PVM.

2. Detalesnė informacija apie pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus ir atsiskaitymo su tiekėju tvarką nurodyta pirkimo dokumentuose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/07/2022
Local time: 10:45
Place:

Žolyno g. 36, I korpusas, 406 kabinetas, Vilnius

Information about authorised persons and opening procedure:

Pasiūlymai teikiami elektroninėmis priemonėmis, todėl tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacija apie peržiūros procedūrų terminus nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2022