Works - 31556-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Belovo: Construction work for water and sewage pipelines

2022/S 015-031556

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA BELOVO
National registration number: 000351558
Postal address: ul. ORFEY No..4A
Town: gr.Belovo
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 4470
Country: Bulgaria
Contact person: KOSTADIN GEORGIEV VAREV
E-mail: kmet@belovo.eu
Telephone: +359 812773
Fax: +359 812770
Internet address(es):
Main address: http://www.belovo.eu/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2422
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово”

Reference number: 00112-2021-0015
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

В проекта е заложена подмяна на старата водопроводна мрежа по цялата дължина на бул. «Освобождение» -  общо 1  74 0 линейни метра. Предвижда се подмяна на съвременните стоманен и отклонения в пресечките с азбестоциментови улични водопроводи, както и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения от поцинковани тръби, с нови. Предвиждат се отклонения /«мустаци»/ към всички пресечки, извън обхвата на главния път, като в пресечките със същ. водопроводи се монтира СК на връзката, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се монтаж на надземни противопожарни хидранти /ПХ/ Ф80 – общо 13 броя през 150м и подмяна на всички СВО с ПЕ тръби Ф32 до имотите, с монтаж на фабрика, комбинирана шахта с тротоарен спирален кран /ТСК/ и водомер, в тротоара до границата пред имота.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 629 218.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

град Белово, бул. Освобождение

II.2.4)Description of the procurement:

В проекта е заложена подмяна на старата водопроводна мрежа по цялата дължина на бул. «Освобождение» -  общо 1  74 0 линейни метра. Предвижда се подмяна на съвременните стоманен и отклонения в пресечките с азбестоциментови улични водопроводи, както и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения от поцинковани тръби, с нови. Предвиждат се отклонения /«мустаци»/ към всички пресечки, извън обхвата на главния път, като в пресечките със същ. водопроводи се монтира СК на връзката, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се монтаж на надземни противопожарни хидранти /ПХ/ Ф80 – общо 13 броя през 150м и подмяна на всички СВО с ПЕ тръби Ф32 до имотите, с монтаж на фабрика, комбинирана шахта с тротоарен спирален кран /ТСК/ и водомер, в тротоара до границата пред имота.

Проектния участък е част републиканската мрежа – път I-8 от Пловдив и Пазарджик, през Белово, за Костенец, Ихтиман и София /старото Цариградско шосе/, като това е участък с изключително натоварен трафик и ограничаване и затрудняване на движението при аварии или нови връзки . АПИ е заложила основен ремонт на републиканския път, в т.ч. и участък в регулацията на град Белово, като в рамките на периода на планирането на бордюрите, фрезирани на актуалната асфалтова настилка и полагане на нов значителен слой, предвиден в проекта, част „Пътна“.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: –Оценка на Техническото предложение / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Необходимо в неотложно възлагане на поръчката поради изключителни

обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4.

Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не се дължат на

възложителя – Община Белово. АПИ започва ремонт на републикански първокласен път

I-8, в община Белово не е представена информация за инвестиционното намрение на

АПИ. В чертите на град Белово републиканската пътна мрежа преминава в урбанизирана

територия – бул,,Освобождение,, , при започване на ремонтните дейности по премахване

на асфалтовата настилка , започват авариите на намиращия под пътната настилка

второстепенен водопроводен клон, т.к същият е от асбестоцимент, положен преди повече

от 50 години и е амортизиран. Тежката техника предизвиква няколко аварии и жителите

в квартала остват без вода. Община Белово веднага информира МРРБ, АПИ и ОПУ с

писмо и докладна / изх номер ЕХП 374/ 19.09.2021год. / като изразява становище че е

нецелесъобразно да се положи новата асфалтова настилка преди да се подмени

амортизирания водопровод. Ремонтните работи по бул Освобождение са преустановени

с писмо на АПИ 08-00-1566/ 22.10.2021год., след съгласуване с МРРБ. Община Белово

своевременно възлага изготвяне на технически проект за ремонта на „Ремонт на

второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово”.

Ремонта на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово

е неотложен и следва да бъде изпълнен до 30.03.2022 год. , с оглед да се изпълнят

след това и асфалтовите работи по булеварда.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28508
Title:

„Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ЕЛВИС ДМ ЕООД
National registration number: 204106476
Postal address: Редута ул."Каймакчалан" №.85 ет.5 ап.17
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1505
Country: Bulgaria
E-mail: elvis_marinov@hotmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 630 517.00 BGN
Total value of the contract/lot: 629 218.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 283 148.00 BGN
Proportion: 45 %

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022