Works - 31568-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bydgoszcz: Roadworks

2022/S 015-031568

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy
Postal address: ul. Fordońska 6
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 85-085
Country: Poland
Contact person: Marta Pankowska
E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

Reference number: GDDKiA.O.BY.D-3.2412.3.2021.25
II.1.2)Main CPV code
45233140 Roadworks
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części:

Część nr 1 Rejon Bydgoszcz

Część nr 2 Rejon Inowrocław

Część nr 3 Rejon Nakło

Część nr 4 Rejon Świecie

Część nr 5 Rejon Toruń

Część nr 6 Rejon Włocławek

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 49 399 737.25 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

Lot No: 1 Rejon Bydgoszcz
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części:

Część nr 1 Rejon Bydgoszcz

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika robót / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Planowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od 01.01.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

Lot No: 2 Rejon Inowrocław
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

województwo kujawsko - pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części:

Część nr 2 Rejon Inowrocław

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika robót / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 170 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Planowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

Lot No: 3 Rejon Nakło
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części:

Część nr 3 Rejon Nakło

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika robót / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 190 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Planowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od 01.01.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części.

Lot No: 4 Rejon Świecie
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części:

Część nr 4 Rejon Świecie

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika robót / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 190 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Planowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od 01.01.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

Lot No: 5 Rejon Toruń
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części:

Część nr 5 Rejon Toruń

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika robót / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 215 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Planowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od 01.01.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

Lot No: 6 Rejon Włocławek
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części:

Część nr 6 Rejon Włocławek

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika robót / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 250 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Planowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od 01.01.2022 r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 176-455554
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1 Rejon Bydgoszcz
Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BADER-DROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - Lider
National registration number: 5761575478
Postal address: Łubowo 25a
Town: Łubowo
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-260
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „BADERA” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera
Postal address: Dalachów 354
Town: Rudniki
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 46-325
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 086 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 133 840.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonawca zastrzega możliwość wykonania przez Podwykonawców wszystkich

części zamówienia określonych w kosztorysach ofertowych z wyłączeniem

koordynowania oraz kierowania usługami i robotami.

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2 Rejon Inowrocław
Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.
Postal address: ul. Budowlana 38
Town: Inowrocław
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Postal code: 88-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 321 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 23 821 369.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

wykonanie chodników, poboczy i odwodnienia

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3 Rejon Nakło
Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4 Rejon Świecie
Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Postal address: kozłowo 8a
Town: Świecie
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 86-105
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 292 450.00 PLN
Total value of the contract/lot: 22 444 528.25 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

roboty drogowe poza robotami bitumicznymi

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5 Rejon Toruń
Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6 Rejon Włocławek
Title:

Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać konto na

platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne. Wymagania

techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;

komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system

operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa

obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; włączona obsługa

JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie.

Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 tomu I SWZ.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z

Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu.

5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w

postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na

ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa,

w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1) i 2) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie

odnoszącym się do pkt 2 lit. a), 4)–10) Pzp.

8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków

dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)–7) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany

jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

11. Planowany termin realizacji zamówienia:

Części: 1,3,4,5,6: 48 miesięcy od 01.01.2022r.

Część 2: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

13. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022