Works - 31597-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Győr: Road-maintenance works

2022/S 015-031597

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
National registration number: AK21509
Postal address: Kálvária utca 4-10.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9024
Country: Hungary
Contact person: Prédl Antal
E-mail: titkarsag@utkezelogyor.hu
Telephone: +36 96516185
Fax: +36 96516199
Internet address(es):
Main address: http://www.utkezelogyor.hu
Address of the buyer profile: http://www.utkezelogyor.hu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: útkezelő szervezet
I.5)Main activity
Other activity: útfenntartás, útfelújítás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi útjainak folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására illetve átépítésére

II.1.2)Main CPV code
45233141 Road-maintenance works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására illetve átépítésére

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 121 634 555.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Main site or place of performance:

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Az összes önkormányzati tulajdonú/kezelésű - közbeszerzési műszaki leírásban bemutásra kerülő - bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartása, karbantartása, és felújítása illetve átépítése.

A keretmegállapodás alapján, a konkrét munkára vonatkozóan, közvetlenül, vagy - adott esetben - ajánlatkérő kezdeményezésére lefolytatásra kerülő konzultáció eredményeként (VI.3./9. pont), egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra

A keretmegállapodás alapján elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan, kiterjed közterületi utak, járdák, különféle közművek, vízelvezetők és különféle alépítményi munkák (pályaszerkezeti, elektromos és távközlési), épületcsatlakozási megoldások, közúti jelző és forgalomirányítási rendszerek, utcabútorok bármilyen kombinációjával történő fenntartási, karbantartási, felújítási és kapcsolódó munkáinak ellátására. A konkrét munkára vonatkozó egyedi megrendelések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi megrendelések nagyságrendje a beszerzési igény felmerülésétől függ, előzetesen nem meghatározható. Azaz a keretmegállapodásos eljárás megindításakor a Keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó építési beruházásokra vonatkozó további információk még nem állnak rendelkezésre.

Várhatóan megrendelésre kerülő munkák nagyságrendje (a korábbi 4év tényadatai alapján, tájékoztató jelleggel) összesen: 650 db megrendelés keretében, 500 eltérő teljesítés helyszínen, 426 545 m2/db/fm.

- Útfelület 350 000 m2

- Kerékpárút: 4 500 m2

- Járda: 40 000 m2

- Műtárgy: 25 db

- Csapadék csatorna: 7000 fm

- Buszöböl: 20 db

- Kátyúzás 25 000 m2

Az adott évre vonatkozó költségvetés elfogadásakor kerül meghatározásra a rendelkezésre álló keret pontos összege, mely várhatóan évi nettó 1 600 000 000 HUF/év. Ajánlatkérő legfeljebb az adott évben ily módon rendelkezésére álló anyagi fedezetnek megfelelő keretösszeg - illetve, a rendelkezésre álló forrás kiegészítésre esetén ennek opciós jog gyakorlásával megnövelt - mértékéig jogosult megrendelést, illetve konzultációra irányuló felhívást kibocsátani.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata / Weighting: 30
Quality criterion - Name: 2.1 (értékelési szempont megnevezése a VI.4.3) pontban) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 2.2 (értékelési szempont megnevezése a VI.4.3) pontban) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben): beépítendő aszfalt beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték (összesített CO érték) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása / Weighting: 5
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő jogosult - Győr Megyei Jogú Város által a számára biztosított éves költségvetés függvényében - a keretmegállapodás éves keretösszegét, az adott költségvetési évre vonatkozóan, évente legfeljebb három alkalommal, megemelni, oly módon, hogy a teljes futamidő alatt érvényesített opciók összesített mértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének +70 %-t.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 046-100234
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Győr, István király u. páros oldali járda

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 473 028.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Győr, Újváros területén csapadékvíz elvezető rendszerének tisztítási, karbantartási, javítási hordalék elszállítási munkái I. ütem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 430 295.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Győr, Örvényes u. murvás út áthelyezése

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 569 577.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Győr, Kenus. U. padkafelület murvázása trafó mellett

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 487 704.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Győr, Ipar u. 29-33. mögötti terület murvás profilozása

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 402 759.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Győr Útkezelő Szervezet részére csatorna karbantartási munkák

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 133 808.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Győr, Csokonai u. járda aszfalt burkolat javítása

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 475 537.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Győr-Ménfőcsanak, 2021. sürgősségi útburkolat javítások munkái a GYMJV Útkezelő Szervezet által készített 2021.11.11. felmérés alapján

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 105 252.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Győr városi utak 2021. évi téli kátyúzási munkái utcajegyzék szerint

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 23 551 165.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Győr, AUDI kerékpárút javítása (Északi oldal)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 086 777.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Győr, Ikva u. 32. járda I. ütem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 465 119.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Győr, Szigethy Attila u. aszfaltozás (Táncsics u. csp.)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 391 837.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Győr, Rábca híd sürgősségi javítás, aszfaltozás

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 143 595.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Győr, Verseny u. járda felújítás

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 992 049.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Győr, Bálint Mihály u. térkő burkolatjavítás (Beer köz)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 599 952.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Győr, Attila u. csatorna rekonstrukció

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 926 913.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Győr, Kálvária u. játszótér útépítési munkák

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 11 978 136.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Győr, Tarkarét u. sürgősségi kátyúzás

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 735 448.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Győr, Pósdomb - Fazekas vermek sürgősségi útfelújítás

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 775 563.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Győr-Ménfőcsanak, Hegymester u. járda építés - pótmunka

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 328 895.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 21
Title:

Győr, Kálvária u. játszótér környezetrendezési munkái

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Általános Építő Kft.
Postal address: Schwarzenberg u. 8/b.
Town: Győr
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9022
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIFÜ-KAR Zrt.
Postal address: Fő utca 63.
Town: Kápolnásnyék
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 2475
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 581 146.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő megnevezése: S-K GYŐR 2018 Konzorcium

Konzorcium vezető: STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b), adószáma: 11705053-4-44.,

Konzorciumi tag: KIFÜ-KAR Zrt. (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 63.), adószáma: 26257745-2-07.

2) Nyertes ajánlattevők adószáma:

STRABAG Általános Építő Kft. adószáma: 11705053-4-44.

KIFÜ-KAR Zrt. adószáma: 26257745-2-07.

Jelen tájékoztató a 2021.10.01. - 2021.12.31. közötti megrendelésekre vonatkozó információkat tartalmazza.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt.148. §.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022