Szolgáltatások - 317719-2016

14/09/2016    S177    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés

2016/S 177-317719

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: AK18269
Postai cím: József nádor tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Juhász Nikolett
E-mail: nikolett.juhasz@ngm.gov.hu
Telefon: +361 795-7615
Fax: +36 13180295

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés komplex tervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés alapján.

II.1.2)Fő CPV-kód
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés komplex tervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 189 900 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne Budapest (Magyarország) és Asztana (Kazahsztán).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2017. évi Asztanai Világkiállításon való magyar megjelenés komplex tervezése, előkészítése.

A Szakvilágkiállításon való magyar részvétel (a továbbiakban: projekt) előkészítéséhez kapcsolódóan az alábbi dokumentumok elkészítése szükséges:

— stratégiai terv,

— programterv (tervezett műsorhálóval),

— költségterv,

— piackutatás és annak eredményeként a szükséges dokumentumok összeállítása,

— kiállító tér terveinek benyújtása (legalább három darab),

— az Ajánlatkérő által kiválasztott terv alapján a kiállító térhez kapcsolódó dokumentumok (részletes kivitelezési terv, üzemeltetési terv, költségterv).

A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlattételi dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő helyen: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=210#!DocumentBrowse

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Olyan szakember bevonása, aki rendelkezik világkiállításon szerzett rendezvényszervezői gyakorlattal (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Olyan szakember bevonása, aki rendelkezik kazah gazdasági és/vagy kulturális programok szervezésében szerzett, legalább egyéves gyakorlattal (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Olyan szakember bevonása, aki rendelkezik kazah üzleti területen szerzett, legalább egyéves üzletfejlesztési tapasztalattal (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 5
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 106-188494
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: NGM/SZERZ/283/2016
Elnevezés:

A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés komplex tervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés alapján

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: L.A.C. Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Könyves Kálmán körút 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: astana@boevent.hu
Telefon: +36 14763460
Fax: +36 14763466
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BO Event Kft.
Postai cím: Dayka Gábor utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: astana@boevent.hu
Telefon: +36 17004070
Fax: +36 17004071
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stern Com Kft.
Postai cím: Dayka Gábor utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: astana@boevent.hu
Telefon: +36 17001621
Fax: +36 17001626
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 195 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 189 900 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az Ajánlatkérő az alábbiak szerint közli a nyertes ajánlattevők adószámát a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) pontja alapján:

— L.A.C. Holding Zrt.: 12176278-2-43,

— BO Event Kft.: 13801894-2-43,

— Stern Com Kft.: 14160066-2-43.

A teljesítés során alvállalkozók igénybevételére kerülhet sor a pavilontervezés, a programtervezés és a stratégiai tervezés egyes feladatai vonatkozásában.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati eljárás megindításának határidejére a Kbt. 148. § rendelkezései az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/09/2016