Works - 31798-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Cycle path construction work

2022/S 015-031798

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-659020)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 23028966444
Postal address: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1075
Country: Hungary
Contact person: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telephone: +36 704433853
Fax: +36 12351044
Internet address(es):
Main address: http://www.bkk.hu
Address of the buyer profile: http://www.bkk.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Közlekedésbiztonsági fejlesztés a XX. kerületben 2

Reference number: EKR001461572021
II.1.2)Main CPV code
45233162 Cycle path construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái XX. kerületben (újraindított), összesen négy részben (1-4. rész: „A”-„D” részben)

A VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 „Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái Budapest XX. kerületében” című projekt keretében tervezett megoldások egyrészt a hiányzó kerékpáros kapcsolatok pótlására irányulnak, önálló kerékpárút szakaszok, nyitott vagy zárt kerékpársávok kialakításával, másrészt fontos feladat a csomóponti átvezetések megvalósítása, vagy a meglévő átvezetések biztonságosabbá tétele. A kerület kerékpáros baráttá tételének eszköze továbbá az egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, valamint Zóna 30-as forgalomcsillapított övezetek kialakítása.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-659020

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 16:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 18:00
VII.2)Other additional information:

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) b) pontja alapján módosítja a közbeszerzési dokumentumokat, melyre tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. A módosítással érintettel közbeszerzési dokumentumok: műszaki leírás, árazatlan költségvetés