The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 31812-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Eskilstuna: Byggnation av lägenheter

2022/S 015-031812

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 228-599053)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556499-5909
Postadress: Box 5035
Ort: ESKILSTUNA
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 63005
Land: Sverige
Kontaktperson: Jan Thor
E-post: Jan.Thor@kfast.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eskilstuna-kfast.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Jäder-Sundby 2:3 Eskilstuna. LSS Boende

Referensnummer: 21/54
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45211341 Byggnation av lägenheter
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden Jäders-Sundby utgör en egen huvuddel, huvuddel 1.

Optioner avseende 3 st tillkommande gruppboenden utgör egna huvuddelar,

huvuddel 2, 3 och 4.

Objektet avser nybyggnad av gruppboende beståenda av

- Huvudbyggnad med 6 lgh och gemensamma utrymmen för personal.

- 2 st byggnader för singelboende.

- Förrådsbyggnad.

BTA huvudbyggnad: ca 540 m²

BTA byggnader för singelboende: ca 40 m²/byggnad

BTA förrådsbyggnad: ca 30 m²

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 228-599053

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/01/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 27/01/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/01/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 28/01/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: