Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 318305-2020

08/07/2020    S130

Magyarország-Debrecen: Építési munkák

2020/S 130-318305

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása

Hivatkozási szám: EKR001634822019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Modern Városok Program keretében a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 621 995 063.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4024 Debrecen, Kossuth utca 10. helyrajzi szám: 8499

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Modern Városok Program keretében a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása az alábbiak szerint:

Bruttó beépített terület: 2377 m2

Funkcionális egységek: 1 db műemléki épületbe lévő színház

Nettó alapterület: 6350 m2

Építménymagasság: adottság, nem változik

Liftek: 2 db személy-teher lift

17000 m2 festés, 3500fm lábazatburkolás, 1300 m2 álmennyezet, 6500 m2 padlóburkolás, 4100 m2 falburkolás, 110 db árnyékoló,

Nézőtéri székek, zsöllyeszékek:

Földszint: 333 ülőhely - állandó, 66 ülőhely - ideiglenes

1. emelet: 110 ülőhely, 8 rendezői hely

2. emelet: 110 ülőhely, 8 rendezői hely

3. emelet: 40 állóhely,

553 ülőhely - állandó 40 állóhely,16 rendezői hely, 66 ülőhely - ideiglenes

Σ 609 állandó + 66 ideiglenes férőhely

Épületgépészet: felújítás

Jelentősebb számszerű adatok:

4db légkezelők (elektronikusan szabályozott, nedvestengelyű keringtetőszivattyú, karimás kötés

Q=4,6 m3/ó H=4,0 mvo teljesítményre)

8 db légkezelő (400V, friss levegő és visszatérő oldalon G4 elszívó, F7 finomszűrő) 2100, 18000, 6000, 5000, 5100,3500, 4850, 2100 m3/h

Épületvillamosság:

2db nagyteljesítményű transzformátor csatlakozási ponttal megegyező villamos teljesítmény biztosítása: 1227 kW; 1345,5 kVA (3x1950A)

Elektromos hálózat felújítása

Színháztechnológia (színpad-hang-és fénytechnika):

Fényszabályozó rendszer: fő fényszabályozó pult és back-up pult, virtuális kontroll fényszabályozó, szabályozó egységek 414 áramkörhöz

68 db profil fényvető

62 lencsés fényvető

10 db derítőlámpa

12 db rivaldalámpa

6 készlet fejgéprendszer

98 db mozgófejes fényvezető

Virtuális kontroll konzol fényszabályozó, light szerver

Rádiós DMX rendszer: FHSS biztonsági rendszer, 16 párosítható csat.csoport, 2 dB cserélhető antenna, 12 TRX egység

29 db gépi díszlethúzó, 31 db szinkron ponthúzó, 12 panorámatartó, 3 készlet zenekari süllyedő, 2000 m2 függöny, 270 m2 balettpadló

28 db mikrofon, 1 db USB audio interfész, érintő kijelző, 64 csatornás DANTE kimeneti modul, 8 csatornás analóg kimeneti modul,hangsugárzó rendszer line-array hangsugárzók 180db, 14000 fm kábel

Hangsugárzó rendszer: 10 db mély hangzó, 50 db line-array, 18db szélessávú prémium kiegészítő hangsugárzó, 20 db 4csatornás installációs teljesítményerősítő

Vizuáltechnikai rendszerek és digitális signage rendszerek

Akadálymentesítés nagyothallók részére

3db kültéri LED fal

Ügyelői rendszer: Digitális vezérlésű ügyelői központ 24 végponthoz, háttérhangillesztő modullal, 14 db utasító állomás

Ügyelő video rendszer 6 db csőkamerával

Műemléki szobor és kőrestaurátori munkálatok:

1340 m2 homlokzati díszek tisztítása, 5300 fm homlokzati díszek, tagozatok, ornamentika helyreállítása

Festőrestaurátori munkálatok:

120 m2 mennyezeti festés nézőtéri büfé térben, festésrestaurálás a színpad környezetében (vasfüggöny, függöny feletti rész, csillár környezete)

Akusztika: 198 m2 akusztikus falburkolat, 1050 m2 akusztikus álmennyezet, 397 m2 akusztikus vakolatrendszer

A beruházás célja: A Modern Városok Programban megvalósuló színházfelújítás projekt kivitelezőjének kiválasztása.

Rövid szakmai leírás:

A színház épülete régen élt meg felújítást, műszaki problémák vannak, színháztechnológiailag elavult, kevés néző fogadására alkalmas. A felújítás alkalmával fő cél a befogadóképesség bővítése, külső-belső rekonstrukció, teljes körű színpadtechnikai megújulás történik meg az épület megújítása a műemléki értékek figyelembevételével.

Munkálatok: homlokzat-, tetőszerkezet felújítása, nyílászáró csere, vizesblokkok, öltözők, irodák komplett felújítása, fal- és padlóburkolatok cseréje, festés-mázolás. Belsőépítészetileg: közösségi terek, nézőtér bútorozása, próbatermek akusztikai kialakítása. Elektromos munkálatok: új transzformátor létesítése a megnövekedett energiaigénynek megfelelően, új audiovizuális rendszerek, új ügyeleti hívó és utasító rendszerek, teljes körű akadálymentesítés.

Karakterkorlát miatt folytatás VI.3) További információk című pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő projektvezető szakember műemléki épület felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó gyakorlata projekt darabszámban meghatározva (maximum 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki színháztechnológiai (színpad-hang-és fénytechnikai) munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik igen/nem / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónapokban)(minimum 0 hónap maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 248-611590
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41354135
Postai cím: Simonffy utca 34–36. 8768/1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: +36 309541435
Fax: +36 52507261
Internetcím: http://www.hunep.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 171 513 945.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 621 995 063.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kőszobrász-restaurátor (szobor- és kőrestaurátor) szakirányban műemléki restaurátori szakértői tevékenység, festő-restaurátor szakirányban műemléki restaurátori szakértői tevékenység, színháztechnológiai (színpad-hang-és fénytechnikai) munkák kivitelezésének irányítása, építészeti munkák munkanem részfeladatai, belsőépítészet munkanem részfeladatai Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.2.4) pont folytatása:

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

V.2.5) pont folytatása:

Épületgépészeti munkák munkanem részfeladatai, külső közmű munkanem részfeladatai, elektromos munkák

Munkanem részfeladatai, gyengeáramú munkák munkanem részfeladatai, elektroakusztika munkanem részfeladatai, színpadvilágítás munkanem részfeladatai, színpadtechnológia munkanem részfeladatai, külső kőburkolatok restaurálása munkanem részfeladatai, kert és tájépítészet munkanem részfeladatai

Beérkezett ajánlatok:

1. HUNÉP Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy utca 34–36.) adószám: 12656770-2-09

2. Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Pillangó u. 28.) adószám: 10759358-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2020