The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 31832-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Jönköping: Diverse ytbehandling

2022/S 015-031832

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 251-665573)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0530
Postadress: Stadskontoret
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Strandsäter
E-post: peter.strandsater@jonkoping.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Asfaltsbeläggningar

Referensnummer: 21/189
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233200 Diverse ytbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Jönköpings kommun handlar upp ramavtal med entreprenör för asfaltsbeläggningsarbete.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 251-665573

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 21/01/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/01/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 22/01/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 27/01/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: