Works - 31834-2022

21/01/2022    S15

Poland-Rumia: Construction work

2022/S 015-031834

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 247-651891)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Rumia
National registration number: 5882367750
Postal address: ul. Sobieskiego 7
Town: Rumia
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 84-230
Country: Poland
Contact person: Iwona Miklewska-Szczygieł
E-mail: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl
Telephone: +48 586796574
Fax: +48 586796517
Internet address(es):
Main address: www.bip.rumia.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia
I.1)Name and addresses
Official name: PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
National registration number: 5860104434
Postal address: ul. Witomińska 29
Town: Gdynia
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 81-311
Country: Poland
Contact person: Iwona Miklewska-Szczygieł
E-mail: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl
Telephone: +48 586796574
Fax: +48 586796517
Internet address(es):
Main address: www.bip.rumia.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (RUMIA)”

Reference number: ZP.271.42.2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi w Rumi zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (RUMIA)”.

2) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r. ze zm.).

3) Zakres robót obejmuje m. in.:

a) kompleksową budowę węzła integracyjnego, finansowaną przez Zamawiającego,

b) przebudowę sieci wodociągowej i sieci sanitarnej, finansowaną przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 247-651891

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 20/04/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2022

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Data: 21/01/2022

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

1. Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia.

2. Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Read:

Data: 02/02/2022

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

1. Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia.

2. Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: