Works - 31837-2022

21/01/2022    S15

Poland-Sosnowiec: Construction work

2022/S 015-031837

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 235-615453)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postal address: al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-200
Country: Poland
Contact person: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960835
Fax: +48 322960581
Internet address(es):
Main address: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Address of the buyer profile: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec

Reference number: WZP.271.1.111.2021.MW)
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1.Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części:

a) część 1 – Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sinkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu;

b) część 2 – Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu;

c) część 3 – Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu

d) część 4 – Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu;

e) część 5 – Przebudowa ul. Małachowskiego;

f) część 6 – Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego;

g) część 7 – Budowa Drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) w zakresie części 1 – 3 zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Programy funkcjonalno – użytkowe (PFU) wraz z pełnieniem nadzorów autorskich oraz wykonaniem robót budowlanych;

b) w zakresie części 4 – 7 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowe stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-615453

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 03/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 02/04/2022
Read:
Date: 24/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 03/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: