Works - 31838-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Castle construction work

2022/S 015-031838

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 225-588725)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenské národné múzeum
National registration number: 00164721
Postal address: Vajanského nábrežie
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81006
Country: Slovakia
Contact person: Róbert Janík
E-mail: tender@p-m.sk
Telephone: +421 254653904
Internet address(es):
Main address: www.snm.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Reference number: SNM-BET-NDL-2021/68
II.1.2)Main CPV code
45212354 Castle construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela "Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia

hradu" podľa nasledovného členenia:

- Časť A - I. Etapa - Realizácia 13 stavebných objektov a 6 prevádzkových súborov

- Časť B - II. Etapa - SO 01 Hrad Krásna Hôrka

- Časť C - Trvalé krovy a strechy - zmena stavby pred dokončením

Hrad Krásna hôrka s bezprostredným okolím je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaný

pod číslom 518/1-22, realizačné práce budú vykonávané pod štátnym pamiatkovým dohľadom podľa zákona

č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (Pamiatkový zákon).

Podrobné informácie sú obsahom projektovej dokumentácie a ďalšej sprievodnej dokumentácie, ktorá tvorí

prílohy k Zväzku 3 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 225-588725

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: