Works - 31842-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Žilina: Construction work

2022/S 015-031842

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 208-543286)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Žilinský samosprávny kraj
National registration number: 37808427
Postal address: Komenského
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 01109
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
E-mail: drahoslorinc@outlook.sk
Telephone: +421 903804008
Fax: +421 415032431
Internet address(es):
Main address: http://www.zilinskazupa.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583.

Reference number: NLZ-C-II/583/2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vozoviek z hľadiska obrusnej vrstvy, v niektorej časti aj ložnej vrstvy

nespevnených krajníc, reprofiláciu priekop a obnovu vodorovného dopravného značenia. Súčasťou projektu

rekonštrukcia pôvodných prechodov pre peších. V nadmerne deformovaných častiach je navrhnutá celková

výmena konštrukcie vozovky vrátane stabilizácie podložia geodoskami.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 208-543286

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 21/02/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 09:30
Read:
Date: 21/02/2022
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: