Works - 31851-2022

21/01/2022    S15

România-Zărnești: Lucrări de întreţinere a drumurilor

2022/S 015-031851

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 203-529064)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)
Număr naţional de înregistrare: 4646897
Adresă: Strada: Mitropolit Ion Metianu, nr. 1
Localitate: Zarnesti
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505800
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru-Lucian Igrisan
E-mail: iustinareit@gmail.com
Telefon: +40 268515777
Fax: +40 268222012
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-zarnesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrari de intretinere/ reparatii strazi din orasul Zarnesti

Număr de referinţă: 4646897/PAAP2021_9
II.1.2)Cod CPV principal
45233141 Lucrări de întreţinere a drumurilor
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acordului cadru îl constituie efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a străzilor de pe raza Orasului Zarnesti, inclusiv executarea diverselor reparaţii curente sau în regim de urgenţă care pot apărea in decursul celor patru ani de derulare a acordului-cadru.

Procedura de achiziţie publică aleasa este licitaţia deschisă pentru încheierea unui Acord cadru de lucrari pentru urmatorii 4 ani, în conformitate cu prevederile art.69 alin(1) din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, valoarea estimată a acordului cadru pentru cei patru ani de activitate se încadrează în prevederile art.7 alin.1 din Lege.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 203-529064

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 06/12/2021
A se citi:
Data: 02/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 06/12/2021
A se citi:
Data: 02/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 06/06/2022
A se citi:
Data: 02/08/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: