Supplies - 318741-2020

Submission deadline has been amended by:  371305-2020
08/07/2020    S130

Poland-Warsaw: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2020/S 130-318741

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
Postal address: ul. Marymoncka 34
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-968
Country: Poland
Contact person: samodzielna sekcja zamówień publicznych
E-mail: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl
Telephone: +48 228641875

Internet address(es):

Main address: http://www.awf.edu.pl

Address of the buyer profile: http://www.awf.edu.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.awf.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawę fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa

Reference number: SSZP 371/ 19/ 2020
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, sali symulacji z zakresu ALS i BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych w ramach realizowanego projektu: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa aparatury medycznej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Ssak elektryczny – 2 szt., aparat EKG – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa zaawansowanych fantomów pielęgnacyjnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110 Teaching supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego – 1 szt., zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego – 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa respiratorów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33170000 Anaesthesia and resuscitation
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Respirator – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa defibrylatorów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Defibrylator manualny z funkcją AED – 1 szt., defibrylator – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek szpitalnych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192110 Orthopaedic beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt., łózko ortopedyczne – 1 szt., łóżko specjalistyczne szpitalne z przechyłami bocznymi – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek domowych pacjenta

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192100 Beds for medical use
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Łóżko pacjenta domowe – 1 szt., szafka przyłóżkowa – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa mebli medycznych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Kozetka – 1 szt., stanowisko do iniekcji – 1 szt., wózek transportowy – 1 szt., wózek inwalidzki – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa zestawu do nauki przemieszczania pacjentów

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 4 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa zestawu do profilaktyki przeciwodleżynowej

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 kpl.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 4 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa zestawu do pielęgnacji i higieny pacjentów

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zestaw do pielęgnacji i higieny pacjentów.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.2.14)Additional information

Termin wykonania do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 2 tygodnie (minimalny termin realizacji zamówienia 4 tygodni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy).

Gwarancja co najmniej na 24 miesiące. Można wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

2. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844).

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

1) oświadczenie na formularzu JEDZ;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VIII ppkt 1–4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty wymienione punkcie VIII ppkt 1–4 musi złożyć każdy z podmiotów.

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt V.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. W przypadku podmiotów zagranicznych do dokumentów zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zawarte w projekcie umowy – zał. nr 5 SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/08/2020
Local time: 10:30
Place:

Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://awf.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty" do 10.8.2020 do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert 10.8.2020 do godz. 10.30.

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert".

Information about authorised persons and opening procedure:

Anna Stępniewska, Magdalena Śniegocka, Anna Dmochowska, Aleksandra Bojarska.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w walucie polskiej, w wysokości:

— cz. I – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— cz. II – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

— cz. III – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych),

— cz. IV – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc),

— cz. V – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),

— cz. VI – 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych),

— cz. VII – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),

— cz. VIII – 100,00 PLN (słownie: sto złotych),

— cz. IX – 100,00 PLN (słownie: sto złotych),

— cz. X – 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium będzie można wnieść w jednej lub kilku następujący formach:

1) pieniądzu w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego w BZ WBK S.A14 O/Warszawa 97 1090 1014 0000 0001 0357 5951;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądzu, złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Wniesienie wadium przelewem musi nastąpić w terminie gwarantującym uznanie rachunku AWF przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć oryginale w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".

XIX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XX. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.

XXI. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

XXII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XXIV. Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXV. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXVI. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy:

Zmiany umowy określa art. 144 ust. 1. ustawy Pzp.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, regon, NIP, nr rachunku bankowego);

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;

3) zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji po terminie składania ofert. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587702
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-326
Country: Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587702
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-326
Country: Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587702
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/07/2020