Works - 31884-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Works for complete or part construction and civil engineering work

2022/S 015-031884

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 245-642866)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
National registration number: 14273221
Postal address: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Country: Romania
Contact person: IOANA-ROXANA MAHU
E-mail: daniel.popescu@cni.ro
Telephone: +40 0213167383/+40 0213167384
Fax: +40 0213167381
Internet address(es):
Main address: www.cni.com.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea, consolidarea şi dotarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele, corpul de clădire C1 - Spital nou , Municipiul Turnu Măgurele , judetul Teleorman„

Reference number: 14273221_2021_PAAPD1319732
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea, consolidarea şi dotarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele, corpul de clădire C1 - Spital nou , Municipiul Turnu Măgurele , judetul Teleorman"

Valoarea estimata este de 87.701.598,93 lei, fara TVA, si este compusa din:

- Cap 1 – Cheltuieli pentru optinerea si amenajarea terenului – 598.283,31 lei;

- Cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectului – 1.906.697,56 lei;

- Cap 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 84.143.830,30 lei,compusa din:

- subcapitolul.4.1 Constructii si instalatii: 40.657.312,39 lei;

- subcapitolul.4.2 Montaj utilaj tehnologic: 855.915,04 lei;

- subcapitolul.4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 7.759.663,54 lei;

- subcapitolul.4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport: 26.650.496,41 lei;

- cap.4.5 Dotari: 8.220.442,92 lei;

- Capitolul 5 – Alte cheltuieli – 1.052.787,76 lei din care Subcapitolul 5.1. Organizare de santier – 1.052.787,76 lei-5.1.1 Lucrari de constructii-842.230,21 lei si cap.5.1.2-Cheltuieli conexe organizarii de santier 210.557,55 lei.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenele limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare,respectiv in a 22 a zi si in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-642866

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 01/02/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 01/02/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 01/02/2023
Read:
Date: 07/02/2023
VII.2)Other additional information: