Works - 31893-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Construction work

2022/S 015-031893

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
National registration number: EKRSZ_79961170
Postal address: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1036
Country: Hungary
Contact person: Szalma Borbála
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Telephone: +36 706121293
Fax: +36 13988971
Internet address(es):
Main address: http://www.nfsi.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jahn Ferenc Kórház energetikai korszerűsítése

Reference number: EKR001185092019
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

Köves úti épület energetikai korszerűsítése

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45350000 Mechanical installations
45443000 Facade work
45453100 Refurbishment work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1204 Budapest, Köves út 1. HRSZ.: 182640/1

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapest egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1204 Budapest, Köves út 1. Hrsz.: 182640/1 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Homlokzati nyílászárók cseréje 5366 m2

Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Tető hő-és vízszigetelése 4290 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 11 869 m2

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 15
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 038-094103

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Köves úti épület energetikai korszerűsítése

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
15/02/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_55393654
Postal address: Benczúr Gyula Utca 22.
Town: Bonyhád
NUTS code: HU233 Tolna
Postal code: 7150
Country: Hungary
E-mail: stabiltetoiroda@gmail.com
Telephone: +36 706274152
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 322 760 527.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Műszaki tartalom csökkenése („H” épület VII. emelet, nyílászáró csere), ellenérték csökkenése, „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezető személyének változása

Jogcím: Kbt. 141. § (2) bek., (6) bek.

Módosítás aláírásának dátuma: 2022.01.10.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45350000 Mechanical installations
45443000 Facade work
45453100 Refurbishment work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1204 Budapest, Köves út 1. HRSZ.: 182640/1

VII.1.4)Description of the procurement:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapest egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1204 Budapest, Köves út 1. Hrsz.: 182640/1 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Homlokzati nyílászárók cseréje 5084 m2

Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Tető hő-és vízszigetelése 4290 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 11 869 m2

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 15
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 303 514 191.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_55393654
Postal address: Benczúr Gyula Utca 22.
Town: Bonyhád
NUTS code: HU233 Tolna
Postal code: 7150
Country: Hungary
E-mail: stabiltetoiroda@gmail.com
Telephone: +36 706274152
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Műszaki tartalom csökkenése („H” épület VII. emelet, nyílászáró csere), ellenérték csökkenése, „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezető személyének változása

Jogcím: Kbt. 141. § (2) bek., (6) bek.

Módosítás aláírásának dátuma: 2022.01.10.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Műszaki tartalom csökkenése („H” épület VII. emelet, nyílászáró csere), ellenérték csökkenése, „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezető személyének változása

Jogcím: Kbt. 141. § (2) bek., (6) bek.

Módosítás aláírásának dátuma: 2022.01.10.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 322 760 527.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 303 514 191.00 HUF