Works - 31894-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 015-031894

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szekszárdi Vendéglátó Szakképző Iskola felújítása

Hivatkozási szám: EKR001541092019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szekszárdi Szakképzési Centrum - Vendéglátó Szakké

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45421143 Sötétítő beszerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Megvalósulás helyszíne:

Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskola

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

hrsz.: 4000/2

Kivitelezési feladat:

Elkészítendő a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskola meglévő, nettó 3294,21m2 alapterületű, 3 szintes épületének teljeskörű rekonstrukciója, belső átalakítása és részbeni bővítése, akadálymentesítéssel, udvartér rendezésével, jogerős építési engedély és kiviteli tervek alapján.

A meglévő iskolaépület egy egyszerű tömegképzésű épület, mely két hasábformájú épülettömegből áll. Az egyik tömeg keskenyebb, a másik tömeg szélesebb, magasságuk megegyezik. Az épület szerkezetét tekintve egy falazott rendszerű épület, mely Bohn födémrendszerrel készült. A zárószerkezet egy lapos tetős megoldás, ebből kifolyólag belső csapadékvíz elvezetési rendszer van jelen. A nyílászáró szerkezetek a fal külső síkjától továbbnyújtott acél tartószerkezetre vannak szerelve. A tartószerkezet külső oldalról fémlemezzel van burkolva.

Az épület belső kialakításából adódóan nem tudta teljes mértékben kielégíteni egy szakképző intézménnyel szemben támasztott követelményeket, másrészt az épület talajvizes területre épült, mely idővel beázást okozott az alagsorban. A szintek nagy része használhatatlanná vált egy csőtörést követően, ami a keleti épülettömbben alakult ki, ez a szintek leázásához vezetett. A probléma jelenleg is fennáll, így az épület azon része használhatatlan.

A Megrendelő célja, hogy az épületet felújítsa, és kis mértékben bővítse, a belső terek átalakításával, a földszint és az első emelet egyidejű akadálymentesítésével - korlátlift beépítésével. Az átépítésre kerülő épület belső kiosztása átalakításra kerül, nyílászárókat cserélni kell, az épület külső hőszigetelést, tetőszigetelés cserélendő. Az épület főbejárati részén kibővítés épül. Az épületen belül cukrász tanműhely, tankonyha, tanétterem alakítandó ki. Az épület nem csak építészetileg, de gépészeti és elektromos hálózat terén is felújításra kerül. A gépészeti felújítás az épület teljes fűtés,- és hűtési rendszerét érinti. A tervekben meghatározott helyiségek Fan-Coilos hűtési technológiával lesznek ellátva. További rendszerkiépítésként megjelenik a napelemes rendszer is. A vízellátás az előzőekben említett csőtörés miatt teljes egészében cserélődik. A kiépített, meglévő villamos rendszer - beleértve a gyenge- és az erősáramot szintén átépítésre kerül. A villamos rendszerek igazodnak a tervezett helyiségekben alkalmazandó eszközök elektromos ellátásához, valamint az épületben kialakítandó gyengeáramú hálózat is. Az épület keleti végénél két épület elbontandó, az egyik könnyűszerkezetes, nyeregtetős építmény, ennek héjazata azbesztet tartalmaz. A másik bontandó épület lapostetős, tégla falazatú. Az udvartér rendezésére, új térburkolatok kialakítására is sor kerül. A tantermek nettó alapterülete (kiszolgáló helyiségek, folyosók stb. nélkül): 988,76 m2.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 400
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 005-003921

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szekszárdi Szakképzési Centrum - Vendéglátó Szakké

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
26/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76755457
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +36 74511833
Fax: +36 74511836
Internetcím: http://szpluszcstudio.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 988 890 369.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2021.12.16.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45421143 Sötétítő beszerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megvalósulás helyszíne:

Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskola

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

hrsz.: 4000/2

Kivitelezési feladat:

Elkészítendő a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskola meglévő, nettó 3294,21m2 alapterületű, 3 szintes épületének teljeskörű rekonstrukciója, belső átalakítása és részbeni bővítése, akadálymentesítéssel, udvartér rendezésével, jogerős építési engedély és kiviteli tervek alapján.

A meglévő iskolaépület egy egyszerű tömegképzésű épület, mely két hasábformájú épülettömegből áll. Az egyik tömeg keskenyebb, a másik tömeg szélesebb, magasságuk megegyezik. Az épület szerkezetét tekintve egy falazott rendszerű épület, mely Bohn födémrendszerrel készült. A zárószerkezet egy lapos tetős megoldás, ebből kifolyólag belső csapadékvíz elvezetési rendszer van jelen. A nyílászáró szerkezetek a fal külső síkjától továbbnyújtott acél tartószerkezetre vannak szerelve. A tartószerkezet külső oldalról fémlemezzel van burkolva.

Az épület belső kialakításából adódóan nem tudta teljes mértékben kielégíteni egy szakképző intézménnyel szemben támasztott követelményeket, másrészt az épület talajvizes területre épült, mely idővel beázást okozott az alagsorban. A szintek nagy része használhatatlanná vált egy csőtörést követően, ami a keleti épülettömbben alakult ki, ez a szintek leázásához vezetett. A probléma jelenleg is fennáll, így az épület azon része használhatatlan.

A Megrendelő célja, hogy az épületet felújítsa, és kis mértékben bővítse, a belső terek átalakításával, a földszint és az első emelet egyidejű akadálymentesítésével - korlátlift beépítésével. Az átépítésre kerülő épület belső kiosztása átalakításra kerül, nyílászárókat cserélni kell, az épület külső hőszigetelést, tetőszigetelés cserélendő. Az épület főbejárati részén kibővítés épül. Az épületen belül cukrász tanműhely, tankonyha, tanétterem alakítandó ki. Az épület nem csak építészetileg, de gépészeti és elektromos hálózat terén is felújításra kerül. A gépészeti felújítás az épület teljes fűtés,- és hűtési rendszerét érinti. A tervekben meghatározott helyiségek Fan-Coilos hűtési technológiával lesznek ellátva. További rendszerkiépítésként megjelenik a napelemes rendszer is. A vízellátás az előzőekben említett csőtörés miatt teljes egészében cserélődik. A kiépített, meglévő villamos rendszer - beleértve a gyenge- és az erősáramot szintén átépítésre kerül. A villamos rendszerek igazodnak a tervezett helyiségekben alkalmazandó eszközök elektromos ellátásához, valamint az épületben kialakítandó gyengeáramú hálózat is. Az épület keleti végénél két épület elbontandó, az egyik könnyűszerkezetes, nyeregtetős építmény, ennek héjazata azbesztet tartalmaz. A másik bontandó épület lapostetős, tégla falazatú. Az udvartér rendezésére, új térburkolatok kialakítására is sor kerül. A tantermek nettó alapterülete (kiszolgáló helyiségek, folyosók stb. nélkül): 988,76 m2.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 484
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 988 890 369.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76755457
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +36 74511833
Fax: +36 74511836
Internetcím: http://szpluszcstudio.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltakra tekintettel a Szerződés I.2.2.1. pont l) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„l.) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő): A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a nem végleges használatbavételi engedély kiadása.

a Szerződés hatálybalépését követő 484 . naptári nap kötbérterhes”

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3. sz. mellékleteként csatolt Pénzügyi és Műszaki Ütemterv helyébe a jelen szerződésmódosítás 3. sz. mellékletét képező, Vállalkozó által aktualizált Pénzügyi és Műszaki Ütemterv lép, mely a jelen szerződésmódosításban foglaltak alapján átütemezi a Beruházáshoz tartozó teljesítési mérföldköveket.

3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés I.2.4.2. pontja szerinti mértékű, már szolgáltatott Teljesítési Biztosíték érvényességét a jelen szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a szerződésmódosítás II.1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőig meghosszabbítani.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Beruházás kivitelezése során a Tolna Megyei Szakképzési Centrum, mint a Beruházás előkészítő-építtetője és a Beruházás keretében felújítandó létesítmény vagyonkezelője 2021. május 10-én kelt levelében (1. számú melléklet) jelezte, hogy a Beruházás során kialakítandó tanműhelyek, és a kötelezően telepítendő elektromos-gépjármű töltő energiaigénye meghaladja a 2017-ben készített tervek szerinti igényt.

A közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának időszakához képest bekövetkezett és a technikai fejlődés következtében elérhetőbbé és követendővé vált környezetvédelmi célok szem előtt tartása érdekében Megrendelő szükségszerűnek tartja figyelembe venni a Tolna Megyei Szakképzési Centrum 2021. május 10-én bejelentett igényét, és ezzel elköteleződését az elektromos gépjárművek alkalmazása, és használatának biztosítása mellett. Emiatt pedig a Beruházás megvalósításának befejezése előtt - kisebb költségigénnyel - indokolt kialakítani a környezetet kevéssé terhelő, és a széndioxid kibocsátás csökkentését elősegítő műszaki megoldások igénybevételének lehetőségét.

A fentiekre tekintettel Vállalkozó 000112620986 sz. igénybejelentéssel megkereste az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt-t (a továbbiakban: „EON”), mint elosztói engedélyest a megnövekedett energiaigény biztosításához szükséges műszaki gazdasági feltételek bekérése végett. Az EON által 2021. július 7. napján aláírt hálózat-csatlakozási szerződést a Vállalkozó 2021. július 16. napján vette kézhez, melyre tekintettel a 2021. augusztus 5. napján kelt, 7. számú műszaki tartalom változás bejelentő lapon jelezte a hálózat-csatlakozási szerződéssel összefüggő pótmunka igényét. Az EON a hálózat-csatlakozási szerződésben 2022. április 5-i határidővel vállalt kötelezettséget a nagyobb energiafelhasználást lehetővé tevő műszaki fejlesztések megvalósítására.

A fentebb bemutatott körülményekre tekintettel a Beruházás kivitelezése során pótmunka (továbbiakban: „Pótmunka”) elvégzése vált szükségessé, melyre vonatkozóan a jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező pótmunka megrendelő megállapodást kötötték.

A Pótmunka Vállalkozó általi elvégzése többletidőigénnyel jár, így érinti a Szerződésben, illetve a Pénzügyi és Műszaki ütemtervben meghatározott teljesítési részhatáridőket, illetve a véghatáridőt is, amely alapján a Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel nem jár.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 988 890 369.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 988 890 369.00 HUF