Works - 31914-2022

21/01/2022    S15

Slovenija-Grosuplje: Gradbena dela na vodnih objektih

2022/S 015-031914

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA GROSUPLJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5880734000
Poštni naslov: Taborska cesta 2
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tanja Rauh, Vložišče
E-naslov: info@grosuplje.si
Telefon: +386 17888750
Telefaks: +386 17888764
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.grosuplje.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Referenčna številka dokumenta: 351-6/2015
II.1.2)Glavna koda CPV
45240000 Gradbena dela na vodnih objektih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45110000 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah
45310000 Elektroinštalacijska dela
45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela
45450000 Druga zaključna gradbena dela
71355000 Geodetske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 19
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2020/S 102-245410

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: 351-6/2015
V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
22/05/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5069149000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 36
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 4 949 540.97 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: OBČINA GROSUPLJE
Poštni naslov: Taborska cesta 2
Kraj: Grosuplje
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/01/2022

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
45240000 Gradbena dela na vodnih objektih
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje Velikega potoka

VII.1.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 25
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 5 088 919.15 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5069149000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 36
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: ne
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

- podaljšanje roka izvedbe del

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

- razglasitev epidemije bolezni COVID-19, torej višja sila

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 5 088 919.15 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 5 088 919.15 EUR