A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 319543-2022

14/06/2022    S113

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 113-319543

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozicz Árpád
E-mail: kozicz.arpad@bfk.hu
Telefon: +36 204419536
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Városliget környezetének közlekedésfejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001386862020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Városliget környezetének közlekedésfejlesztése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát utca 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan.

Ajánlattevő feladata a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom elvezetését szolgáló, egyúttal a Rákosrendező vasútállomást övező barnamezős terület fejlesztését is elősegítő gyűrűs közlekedési kapcsolat és ennek részeként a Szegedi út vonalában a XIII. kerületi Béke teret és a XIV. kerületi Kassai teret összekötő új közúti és villamosvasúti felüljáró, valamint az új gyűrűs szakasz megközelítéséhez szükséges útkapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése. Ajánlattevő feladata továbbá a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom csökkentése érdekében a Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Mexikói út csomópontban létesülő két P+R funkciójú, összesen legalább 1500 férőhellyel rendelkező parkolóházhoz kapcsolódó közlekedési kapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése.

A tervezési folyamat megalapozó vizsgálatok készítésével, forgalmi modellezéssel, koncepcionális tervezéssel indul, mely együttesen kezeli a tervezett beruházásokat és vizsgálja azok várható hatásait. Az ezt követő tanulmánytervezési fázis komplex, a Szegedi úti felüljáró és a P+R parkolóházak megközelítésének tervezésének előkészítésén túl kiterjed a Hősök tere gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedés előkészítésére is, a fejlesztések hatásait ugyanis együttesen szükséges megvizsgálni. A Hősök tere gépjárműmentesítésének továbbtervezése - engedélyezési és kiviteli terv szinten - jelen tervezésnek nem képezi tárgyát, de a forgalmi modellezés, az előzetes vizsgálatok (változatelemzés, döntéselőkészítés) és a tanulmánytervek erre vonatkozóan is elkészítendők.

A Szegedi úti felüljáró tekintetében a tervezési folyamat során kiemelten kezelendő a műtárgy városszerkezeti és közlekedéshálózati illeszkedésének biztosítása érdekében a közlekedési szempontokon túl az urbanisztikai, tájépítészeti szempontok összehangolása, és mindezek mellett a térség kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztéseinek figyelembe vétele - ideértve különösen a váci vasútvonal fejlesztését és az M1 millenniumi földalatti vasút potenciális meghosszabbítását - , a XIII. és XIV. kerület lakóterületeinek és Rákosrendező vasútállomás térségének lehetséges átalakulási-fejlődési irányait. A P+R parkolóházak közlekedési kapcsolatainak tervezése során vizsgálandó a Kacsóh Pongrác úti felüljárórendszer közlekedési szerepe a fejlesztések - kiemelten a Kós Károly sétány lezárásának - figyelembe vételével, a felüljáró műszaki átalakíthatósága, gyalogos kapcsolatok biztosítására aluljáró létesítésének lehetőségével, kerékpáros szempontok érvényesítése, átvezetések megoldása.

A tervezés során városi környezetről lévén szó, kiemelten figyelembe veendők a gyalogos, kerékpáros közlekedők szempontjai, a közösségi közlekedés és erre való módváltás ösztönzése, a térrendezés, lehetőség szerint a zöldfelületek növelése, funkcionalitás, városképbe illeszthetőség.

Tervező feladata a tanulmánytervek elkészítése során Megrendelői döntés szerint kiválasztott változatokra minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek, tendertervek készítése, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes, jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed minden olyan kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is, melyek egyrészről a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzéséhez, másrészről az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükségesek.

Tervező feladata a fentieken túl a projekt tervezéséhez és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalához szükséges egyeztetetések lebonyolítása, részvételiségre irányuló tevékenységekben Megrendelő támogatása, vizualizációs feladatok ellátása.

A Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztések projekt során az alábbi mennyiségi tartalommal kell számolni:

1. komplex tanulmány kidolgozása minden közlekedési szakág vonatkozásában, összközlekedési forgalmi modellezéssel (EFM),

2. 1,8 km új kétvágányú villamospálya,

3. 3 pár új akadálymentes villamosmegállóhely,

4. min. 3500 m közúttervezési feladat,

5. 700 m hosszú új felüljáró műtárgy tervezése, melynek legnagyobb támaszköze 80-100 m, és a felüljáró - a támaszközök összességében - legalább 7, de pontosan az elkészítendő Tanulmányterv által meghatározott számú vágányt áthidal

6. meglévő csomóponti felüljáró műtárgyak áttervezése (Ógyalla utcai felüljáró, Kacsóh Pongrác úti felüljáró)

7. gyalogos és kerékpáros infrastruktúra tervezés a közúti tervezésekkel párhuzamosan

8. térrendezés, zöldfelületi tervezés

Elvégzendő tervezési feladatok:

- Előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció leszállítása és az illetékes Hatóság részére a szükséges példányszámban történő benyújtása, a benyújtás Megrendelő felé történő igazolása. Amennyiben a Hatóság előírja, Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, A környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel,

- Műszaki koncepciót véglegesítő megalapozó vizsgálatok elvégzése, koncepcionális tervezés,

- Tanulmánytervek készítése, döntéselőkészítő tanulmányok, változatelemzés,

- Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata, szükséges adatszolgáltatása és közreműködés a módosításban,

- Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése,

- Kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása,

- Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és tervbemutatójának megtartása, beérkezett észrevétel átvezetése,

- Engedélyezési tervek készítése valamennyi szakág vonatkozásában,

- Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetési Határok tervének elkészítése és jóváhagyatása,

- Bontási és felújítási tervek készítése,

- Megvalósításhoz szükséges összes jogerős engedély, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást, megszerzése valamennyi terv esetén - építési engedély megszerzése,

- Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési dokumentáció elkészítése, elvi engedélyek beszerzése,

- Kiviteli tervek készítése valamennyi szakág vonatkozásában, minden engedély és hozzájárulás megszerzése,

- Megvalósításhoz szükséges, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési tenderdokumentáció elkészítése (3., 4., 5. kötet),

- Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése,

- Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásához háttéranyag előállítása minden tervfázisban (látványtervek, infografikák, egyéb szükséges adatok).

A mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 650
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 098-257326

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Városliget környezetének közlekedésfejlesztése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
30/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.specialterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 728 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2022.05.06.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/06/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát utca 14-26.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan.

Ajánlattevő feladata a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom elvezetését szolgáló, egyúttal a Rákosrendező vasútállomást övező barnamezős terület fejlesztését is elősegítő gyűrűs közlekedési kapcsolat és ennek részeként a Szegedi út vonalában a XIII. kerületi Béke teret és a XIV. kerületi Kassai teret összekötő új közúti és villamosvasúti felüljáró, valamint az új gyűrűs szakasz megközelítéséhez szükséges útkapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése. Ajánlattevő feladata továbbá a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom csökkentése érdekében a Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Mexikói út csomópontban létesülő két P+R funkciójú, összesen legalább 1500 férőhellyel rendelkező parkolóházhoz kapcsolódó közlekedési kapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése.

A tervezési folyamat megalapozó vizsgálatok készítésével, forgalmi modellezéssel, koncepcionális tervezéssel indul, mely együttesen kezeli a tervezett beruházásokat és vizsgálja azok várható hatásait. Az ezt követő tanulmánytervezési fázis komplex, a Szegedi úti felüljáró és a P+R parkolóházak megközelítésének tervezésének előkészítésén túl kiterjed a Hősök tere gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedés előkészítésére is, a fejlesztések hatásait ugyanis együttesen szükséges megvizsgálni. A Hősök tere gépjárműmentesítésének továbbtervezése - engedélyezési és kiviteli terv szinten - jelen tervezésnek nem képezi tárgyát, de a forgalmi modellezés, az előzetes vizsgálatok (változatelemzés, döntéselőkészítés) és a tanulmánytervek erre vonatkozóan is elkészítendők.

A Szegedi úti felüljáró tekintetében a tervezési folyamat során kiemelten kezelendő a műtárgy városszerkezeti és közlekedéshálózati illeszkedésének biztosítása érdekében a közlekedési szempontokon túl az urbanisztikai, tájépítészeti szempontok összehangolása, és mindezek mellett a térség kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztéseinek figyelembe vétele - ideértve különösen a váci vasútvonal fejlesztését és az M1 millenniumi földalatti vasút potenciális meghosszabbítását - , a XIII. és XIV. kerület lakóterületeinek és Rákosrendező vasútállomás térségének lehetséges átalakulási-fejlődési irányait. A P+R parkolóházak közlekedési kapcsolatainak tervezése során vizsgálandó a Kacsóh Pongrác úti felüljárórendszer közlekedési szerepe a fejlesztések - kiemelten a Kós Károly sétány lezárásának - figyelembe vételével, a felüljáró műszaki átalakíthatósága, gyalogos kapcsolatok biztosítására aluljáró létesítésének lehetőségével, kerékpáros szempontok érvényesítése, átvezetések megoldása.

A tervezés során városi környezetről lévén szó, kiemelten figyelembe veendők a gyalogos, kerékpáros közlekedők szempontjai, a közösségi közlekedés és erre való módváltás ösztönzése, a térrendezés, lehetőség szerint a zöldfelületek növelése, funkcionalitás, városképbe illeszthetőség.

Tervező feladata a tanulmánytervek elkészítése során Megrendelői döntés szerint kiválasztott változatokra minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek, tendertervek készítése, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes, jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed minden olyan kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is, melyek egyrészről a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzéséhez, másrészről az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükségesek.

Tervező feladata a fentieken túl a projekt tervezéséhez és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalához szükséges egyeztetetések lebonyolítása, részvételiségre irányuló tevékenységekben Megrendelő támogatása, vizualizációs feladatok ellátása.

A további adatok, információk a II.2.4. pontban, a mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 650
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 063 881 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.specialterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Műszaki leírás (ML)3.3.2. pontja értelmében a Tanulmánytervek kapcsán a szerződés hatályba lépésétől számított 200. napon vált szükségessé a tanulmánytervi változatok kapcsán a megrendelői döntés a továbbtervezéshez. Az érintett harmadik felekkel - az érintett önkormányzatokkal, kezelőkkel és üzemeltetőkkel - történt egyeztetések elhúzódása és véleményeik elmaradása okán Tervező 2021. december 22-én akadályközlést nyújtott be. A hivatkozott megrendelői döntésre a harmadik felek véleményeinek beérkezését -az akadály elhárulását-követően, 2022. március 1-jén került megküldésre Tervező részére. Tervező jelezte, hogy a megrendelői döntés értelmében pótmunkák elvégzése, és a tervezési ütemterv módosítása szükséges.

A megalapozott, külső érintettek számára is elfogadható döntés következtében, az érintett önkormányzatok véleményeit figyelembe véve a ML-ban foglalt elvégzendő feladatok körének és a tervezési lehatárolásnak a bővítése vált szükségessé az alábbiak szerint:

1.Híd műtárgy nyomvonal, Vasúttörténeti Parkba vezető vágányok kiváltása:

A ML 3.4.3. Tanulmányterv szintű vizsgálatok elemei körében vizsgálandó az új Szegedi úti felüljáró vonalvezetése, a legkedvezőbb ív- és lejtviszonyok elérése a Rákosrendező területének fejlesztési szempontjait és a meglévő lakóterületek érzékenységét egyaránt kellő súllyal figyelembe véve, biztosítva a Rákosrendező vasútáll. tervezett elrendezésű peronjainak gyalogos kiszolgálását, ill. a szerk-i kialakítás, a meglévő felüljáróhoz való csatlakozás lehetősége, val. biztosítandó a közúti feltárás lehetősége Rákosrendező délkeleti oldalán. Tervező és Megrendelő az 1. sz. terv-i részfel. teljesítése során rendszeres kooperációk keretében egyeztetett a tervezendő műszaki tartalomról, így többek között a Szegedi úti műtárgy kialakításáról. Megrendelő a ML-ban a Budapest Főv. XIII. Ker. Önkorm-a véleményezése alapján a tervezett műtárgy közelében felépült lakópark védelmében, attól északi irányba távolabb eső nyomvonal tervezését írta elő, illetve azt, hogy a felüljárónak a Tatai utcai csomópontban el kell érnie a mai utcaszintet. Mind városképi szempontból, mind a villamosüzem szempontjából ideálisabb kialakítás a nyomvonal egyenesítése, azonban ez csak a műtárgy keleti oldali hídfőjének a jelenleg Vasúttörténeti Parkba vezető vasúti vágányok területére történő elhelyezésével oldható meg. Az 1.sz. tervezési részfel-ban elkészült tanulmánytervek véleményezése során mind a Budapest Főv. Önkorm., mind Budapest Főv. XIV. Ker. Zugló Önkorm-a kérte az átvezetés nyomvonalának további egyenesítését. A MÁV Zrt. és a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány azzal a feltétellel fogadta el a területükre vezető vágányok szakaszos elbontását, mint műszaki lehetőséget, ha a folyamatos vasúti közlekedés az átépítés minden fázisában biztosított. Budapest Főváros főépítésze elfogadta az egyenesebb nyomvonalat, így szükségessé válik a Vasúttörténeti Park üzemi vágányai kiváltásának megtervezése.

2.Villamos tervezési munkarészek : A megalapozó vizsgálati munkarészben készült hálózati vizsgálatok kimutatták, hogy a tervezett villamossal az M3 metró elérése jelentős többlet utasszámot eredményez, így érdemes már I. ütemben megadni ezt a kapcsolatot, kiterjesztve a ML. 3.2.3. pontjában foglalt engedélyezési-kiviteli tervfázisra előzetesen meghatározott tervezési területet. A Budapest Főv. XIII. Ker. Önkorm. képviselő-testületi ülés keretében hozott döntése értelmében a villamospálya továbbvezetése a Szegedi úton a Béke téren túl nem támogatott, illetve kiemelt szempont a Béke téri zöldfelületek megtartása. Ezt figyelembe véve a Béke tér környezetében villamos fordítás kiépítésére nincs lehetőség, a Göncz Árpád városközpont elérése és ott villamosfordító kiépítése a meglévő villamoshálózaton szükségszerű. Tervező által készített villamoshálózati elemzések kimutatták, hogy a tervezett villamos- és közúti hálózat üzemképességéhez indokolt a Lehel tér elérése és itt a meglévő végállomás áttervezése. A Lehel tér áttervezése a BKK Zrt. mint közlekedésszervező részéről is kérés.

3.Kiegészítő vizsgálatok, felmérések elvégzése: A Dózsa György útra vonatkozóan a Terv.Szerz. 1.tervezési részfeladatában Tervező feladatát képezte a Dózsa György út forgalomcsillapítása kapcsán döntéselőkészítő tanulmány készítése több változatban, forgalmi modellezéssel alátámasztva. A továbbtervezés során Tervező feladata a Dózsa György út Thököly út és Vágány utca közötti útszakaszra vonatkozó közműtanulmány elkészítése. Az engedélyezési tervfázist megelőzően szükséges a villamoshálózat további tervezése a Béke téren túl (Göncz Árpád városközpontig a meglévő 14-es és 1-es villamosok által járt vonalakon, Lehel tér elérésének tervezése, Róbert Károly körút-Lehel utca csomópontban a villamoskapcsolatok áttervezése). A pótmunkák által bővített tervezési terület még nem felmért részeinek geodéziai felmérése szükséges.

A pótmunkák ellenértéke nettó 335 881 000,- Ft + Áfa Tervezési Díj.

Az akadályközlések időtartamára és a felmerült pótmunkára együttesen tekintettel szükséges a tervezési ütemezés módosítása: a 2. sz.tervezői részfeladat Telj.-i Szakaszban készülő „Végleges, Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési tervek elkészítése és leszállítása és tervbemutató megtartását követően” munkafolyamat tervezési határidejének 60 nappal történő meghosszabbítása szükséges, tov. a határidők az akadályoztatások időtartamával tolódnak, és az ütemezés olyan módosítása történik, amely értelmében a Szerz.módosítást követően elvégzendő feladatrészek teljesítésének időszaka a Szerz.módosítás hatályba lépésétől kezdődően határozza meg a határidőket.

Technikai módosítások: kapcsolattartó személyek változása, Tervező bankszámlaszámának módosítása, és a ML-ban szereplő részletes ütemterv kisebb módosítása az Előzetes környezeti Vizsgálati Dok. és a Környezeti Hatásvizsg. tekintetében.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződésmódosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelést az alábbi tények indokolják:

A tanulmánytervek készítése közben Megrendelő és Tervező több alkalommal tartott egyeztetést az érintett külső felekkel, az érintett kerületi önkormányzatokkal, a Fővárosi Önkormányzattal. Az elkészült tanulmánytervek kapcsán a megalapozott, továbbtervezésre vonatkozó megrendelői döntéshez Megrendelő kérte az érintett önkormányzatok véleményezését, támogatását. Az Önkormányzatok támogatása a továbbtervezés során a tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői hozzájárulások megszerzése és az engedélyezés folyamatában elengedhetetlen. Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata a továbbtervezés kapcsán 2022. februárjában kérte a Szegedi út vonalában tervezett átkötő műtárgy nyomvonalának egyenesebb vonalvezetésének vizsgálatát. Az egyenesebb vonalvezetés megvalósítható, azonban az áthidalt Rákosrendezői területen a Vasúttörténeti Parkba vezető vágányok kiváltásának megtervezésével jár. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata 2022. januárjában jelezte, hogy nem járul hozzá a Béke téren túl a Szegedi út vonalán vezetett villamos infrastruktúra továbbtervezéséhez, illetve a Béke téren a zöldfelület méretének csökkentéséhez. Ezt figyelembe véve a Béke téren villamosfordító tervezésére nincs lehetőség, a hálózati működés érdekében a villamosok fordítása a Béke tértől távolabb, a Göncz Árpád városközpontnál és a Lehel téren adható meg. Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, hogy az érintett önkormányzatok álláspontját figyelembe véve a híd műtárgy megtervezés kapcsán nagyvasúti vágányok áttervezésére lesz szükséges, illetve hogy a tervezett villamos infrastruktúra az előzetes területi lehatároláson belül, a tanulmánytervi vizsgálatok eredményeit és harmadik felek véleményeit figyelembe véve nem zárható le, a feltételeket figyelembe véve a meghosszabbítás nélkül a villamosra vonatkozó tervek nem lennének engedélyeztethetők.

A Dózsa György út forgalomcsillapítása tekintetében jelen szerződésben döntéselőkészítő tanulmányban vizsgálta Tervező három változatra a forgalmi átrendeződéseket. A forgalmi hatásokon túl szükséges felmérni a közművek helyzetét is - amely a Dózsa György út további tervezése kapcsán fontos adat a döntéselőkészítésben -, ezért közműtanulmány elkészítése indokolt jelen szerződés keretében.

A Szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Szerződés a Szerződésmódosítást követően is ugyanazon eredmény tervezési szolgáltatás teljesítésével történő megvalósítására irányul.

A Szerződésmódosítás következtében az ellenérték növekedése az eredeti szerződéses ellenérték 19,44 %-a, azaz nem haladja meg az eredeti ellenszolgáltatás 50 %-át.

A Szerződésmódosítás Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést az alábbi tények indokolják:

A technikai jellegűek módosítások nem érintik a megelőző közbeszerzési eljárásban foglalt feltételeket, nem módosítják a szerződés gazdasági egyensúlyát és nem érintik a szerződés tárgyát.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 728 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 063 881 000.00 HUF