Services - 319937-2020

08/07/2020    S130

Hungary-Budapest: Architectural, engineering and planning services

2020/S 130-319937

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_48222352
Postal address: II. Rákóczi Ferenc út 88–92.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1211
Country: Hungary
Contact person: Kálcsics Ferenc
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Telephone: +36 305635167
Fax: +36 12782107
Internet address(es):
Main address: http://www.csepel.hu
Address of the buyer profile: http://www.csepel.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tervezés keretmegállapodás 1. konzultáció

Reference number: EKR001029992019
II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

1 - Bokros, stb. utcák

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XXI. Kerület Csepel

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

A tervező feladata az egyes útszakaszokra vonatkozó útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek elkészítése, valamint az ezekhez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

1. rész:

Bokros utca (Liliom utca - Fagyöngy utca) 251 m

Bokros utca (Fagyöngy utca - Berek utca) 377 m

Borókás utca (Szent István út - Nyárfás utca) 249 m

Csalitos út (Szent István út - Gyömbér utca) 190 m

Diós utca (Fagyalkás utca - Fenyves utca) 234 m

Etele utca (Gondolás utca - Vitorlás utca) 67 m

Gondolás utca (Damjanich J, utca - Damjanich J, utca) 221 m

Gondolás utca (Damjanich J, utca - Etele utca) 70 m

Horgász utca (Matróz utca - Hollandi út) 134 m

Horgony utca (Horgász utca - Hullám utca) 290 m

Hullám utca (Vitorlás utca - Hollandi út) 91 m

Mázoló utca (Festő utca - Vető utca) 166 m

Túróczi Balázs utca (Tiborc utca - Martinász) 205 m

(a műszaki leírás szerint)

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 220
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 212-520493

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

1 - Bokros, stb. utcák

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
26/09/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_56609295
Postal address: Zsinór utca 38–40.
Town: Budapest
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 1135
Country: Hungary
E-mail: kozbesz@cvmail.hu
Telephone: +36 204188722
Fax: +36 17002486
Internet address: http://www.createvalue.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 35 261 915.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Végszámla: Vízjogi létesítési engedély kiadását követően - a VI.2. pontban rögzített eredeti Díj 20 %-a / nettó 7 052 383 Ft+27 % Áfa, bruttó 8 956 526 Ft, azaz bruttó Nyolcmillió-kilencszázötvenhatezer-ötszázhuszonhat forint/, előleg igénybevétele esetén az azzal csökkentett összeg a Szerződésmódosítását megelőző teljes ellenértékére vonatkozó /nettó 3 526 191 Ft+27 % Áfa, bruttó 4 478 263 Ft, azaz Négymillió-négyszázhetvennyolcezer-kétszázhatvanhárom forint/.

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Szerződés módosításának dátuma: 2020. április 30.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/07/2020

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XXI. Kerület Csepel

VII.1.4)Description of the procurement:

A tervező feladata az egyes útszakaszokra vonatkozó útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek elkészítése, valamint az ezekhez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

1. rész:

Bokros utca (Liliom utca - Fagyöngy utca) 251 m

Bokros utca (Fagyöngy utca - Berek utca) 377 m

Borókás utca (Szent István út - Nyárfás utca) 249 m

Csalitos út (Szent István út - Gyömbér utca) 190 m

Diós utca (Fagyalkás utca - Fenyves utca) 234 m

Etele utca (Gondolás utca - Vitorlás utca) 67 m

Gondolás utca (Damjanich J, utca - Damjanich J, utca) 221 m

Gondolás utca (Damjanich J, utca - Etele utca) 70 m

Horgász utca (Matróz utca - Hollandi út) 134 m

Horgony utca (Horgász utca - Hullám utca) 290 m

Hullám utca (Vitorlás utca - Hollandi út) 91 m

Mázoló utca (Festő utca - Vető utca) 166 m

Túróczi Balázs utca (Tiborc utca - Martinász) 205 m

(a műszaki leírás szerint)

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 265
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 36 037 990.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_56609295
Postal address: Zsinór utca 38–40.
Town: Budapest
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 1135
Country: Hungary
E-mail: kozbesz@cvmail.hu
Telephone: +36 204188722
Fax: +36 17002486
Internet address: http://www.createvalue.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

A fentiek szerinti közmű tervezési feladatok az alábbi helyeken és indokkal merültek fel:

— Bokros utca – gázvezeték kiváltás az üzemeltető előírása alapján,

— Diós utca – Telekom kábel kiváltás a szikkasztóblokkok elhelyezése miatti műszaki szükségesség okán.

3. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják. A módosítás során a Keretmegállapodásban szereplő további feladatok elvégzése szükséges, amelyek tervezési díja mindösszesen nettó 776 075 Ft:

− Bokros utca (Fagyöngy utca – Berek utca szakasz, 377 m hosszan): nettó 414 150 Ft

− Diós utca (Fagyalkás utca – Fenyves utca szakasz, 234 m hosszan): nettó 361 925 Ft

4. A fent idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a jelen szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:

A jelen szerződésmódosítás szerinti munkák illeszkednek a Szerződés jellegéhez, nem változtatják meg annak általános jellegét, a feltüntetett feladatok szükségesek a Szerződés megfelelő teljesítéséhez. A felmerülő feladatok ellenértéke mindösszesen nettó 776 075 Ft, amely az eredeti ellenérték 2,2 %-a.

Jelen szerződésmódosítás a műszaki szükségesség okán felmerülő többlet feladatok mellett a számlázás rendjét is érinti, amely az ellenérték változásával függ össze. A Közbeszerzési Eljárás megindításának szabályait jelen szerződésmódosítás szerinti ellenérték növekedés nem érinti. A módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak is.

A Szerződés módosított rendelkezései:

A/ A Szerződés IV.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés határideje, a részteljesítési határidők:

— Engedélyeztetési eljárások megindítása (beadás kezelői, üzemeltetői hozzájárulásokra): a szerződés hatályba lépésétől számított 70 naptári nap,

— Útépítési engedélyek kiadása, valamint a kiviteli tervek, beleértve a pótmunka tárgyát képező közmű kiváltásra vonatkozó tervdokumentációt is, leszállítása: a szerződés hatályba lépésétől számított 205 naptári nap,

— Vízjogi létesítési engedélyek kiadása: a szerződés hatályba lépésétől számított 265 naptári nap.

A teljesítési határidőbe az egyes tervekre vonatkozó kötelező engedélyeztetési eljárások időtartama nem számít bele.

Tervező előteljesítésre a Ptk. 6:36. § szerint jogosult.

B/ A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A hibátlan, hiánytalan teljesítésének ellenértékét képező Díj teljes összege: 35 261 915 Ft +Áfa, azaz bruttó 44 782 632Ft, azaz bruttó Negyvennégymillió-hétszáznyolcvankétezer-hatszázharminckettő forint. A jelen szerződésmódosítás során felmerülő munkák ellenértéke mindösszesen nettó 776 075Ft + 27% Áfa, bruttó 985 615 Ft, azaz bruttó Kilencszáznyolcvanötezer-hatszáztizenöt forint.

Az ÁFA fizetése a mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint történik.

C/ Felek a Szerződés VI.4. pontját az alábbiak szerint módosítják.

Tervező az alábbiak szerint jogosult részszámla kiállítására:

1. részszámla: Engedélyeztetési eljárások megindítását (beadás kezelői, üzemeltetői hozzájárulásokra) követően – a VI.2. pontban rögzített eredeti Díj 70 %-a /nettó 24 683 340 Ft+ 27 % Áfa, bruttó 31 347 842 Ft, azaz bruttó Harmincegymillió-háromszáznegyvenhétezer-nyolcszáznegyvenkettő forint/;

2. részszámla: Útépítési engedélyek kiadását, valamint a kiviteli tervek leszállítását követően – a VI.2. pontban rögzített eredeti Díj 10 %-a, /nettó 3 526 192 Ft+ 27 % Áfa, bruttó 4 478 264 Ft, azaz bruttó Négymillió-négyszázhetvennyolcezer-kétszázhatvanégy forint/, valamint külön számlán a jelen szerződésmódosítás szerinti feladatok teljes díja /nettó 776 075 Ft+27 % Áfa, bruttó 985 615 Ft, azaz bruttó Kilencszáznyolcvanötezer-hatszáztizenöt forint/;

Folytatás VI.3) pontban.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

1.TervezőMegrendelő felé pótmunka igényt jelentett be a szerződésszerű teljesítés érdekében. A Közbesz.Eljárás során kiadott műszaki leírás nem tartalmazta a teljesítés során szükségessé váló feladatokat teljeskörűen, tekintettel arra, hogy az a Felek számára nem volt előre látható.Megrendelő a pótmunkák ellenértékére csak a 2020. évre elfogadott költségvetését követően tud kötelezettséget vállalni, mely költségvetési rendelete 2020.3.5. napján lépett hatályba. Ezzel Tervező felé a Megrendelő adatszolgáltatása 2020.1.20-ától 2020.3.5-ig nem valósult meg. A KMIV.5. pontja szerint a teljesítési határidőt a kimentett késedelem napjainak számával, azaz további 45 naptári nappal szükséges módosítani. 2.Amódosítás műszaki-szakmai jellegű összefoglalása:Az elkészített tervek e-közmű egyeztetési folyamatában szükségessé váltak közmű kiváltások, melyek terveit a kiviteli tervek elkészítésével egyidejűleg kell elkészíteni, megfelelve az előírásoknak és a műszaki szempontoknak.

Folyt.VII.2.1)

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 35 261 915.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 36 037 990.00 HUF