Supplies - 320124-2018

24/07/2018    S140

Bulgaria-Sofia: Electricity

2018/S 140-320124

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Suhopatni voyski — voenno formirovanie 22450
National registration number: 129010171
Postal address: rayon „Krasno selo“, bul. „Gen. Totleben“ No. 34
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Vasil Todorov
E-mail: dop_sv@abv.bg
Telephone: +359 29223409
Fax: +359 29223413
Internet address(es):
Main address: http://landforce.armf.bg
Address of the buyer profile: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
I.4)Type of the contracting authority
Other type: юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република България
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 083 333.33 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

Територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 010-017750
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3СВ - 4767
Title:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Енекод“ АД
National registration number: 203638768
Postal address: район „Оборище“, бул. „Мария Луйза“ № 2
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: g.nikolov@enekod.com
Telephone: +359 24390403
Fax: +359 24390403
Internet address: http://enekod.com/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 083 333.33 BGN
Total value of the contract/lot: 2 083 333.33 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Информация при производство по обжалване:

Решение № 417/19.4.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията по постъпила жалба с вх. № ВХР -659/23.3.2018 г. от страна на „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу Решение № 3СВ-2203/15.3.2018 г. на командира на Сухопътните войски:

1. оставя без уважение жалбата на „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу Решение № 3СВ-2203/15.3.2018 г. на командира на Сухопътните войски;

2. оставя без уважение искането на „Енерджи Съплай“ ЕООД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.

Решение № 7782/11.4.2018 г. на Върховния административен съд на Република България по постъпила касационна жалба от (фирма) срещу Решение № 417/19.4.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията:

1. оставя в сила Решение № 417/19.4.2018 г. постановено от Комисията за защита на конкуренцията;

2. оставя без уважение искането на фирма за присъждане на разноски по производство;

3. осъжда (фирма) да заплати на Сухопътните войски разноски по делото в размер на 150 BGN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2018