Szolgáltatások - 320130-2020

08/07/2020    S130

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2020/S 130-320130

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
E-mail: zoltan.sallai@gmail.com
Telefon: +36 703148186
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bkk.hu/
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Preventív ellenőrzés és biztonsági szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000298702020
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. részfeladat: Szolgáltatási keretszerződés „Személy- és vagyonőri tevékenység” tárgyban.

2. részfeladat: Szolgáltatási keretszerződés „Beléptető utaskoordinátori tevékenység” tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 385 675 850.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Személy- és vagyonőri tevékenység

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Részletesen lásd közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlati felhívás VI.4.3) pontjában.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási keretszerződés „Személy- és vagyonőri tevékenység” tárgyban. A nyertes Ajánlattevő (továbbiakban: Szolgáltató) az alább meghatározásra kerülő feladatait a BKK Zrt. (továbbiakban: Megrendelő) ügyköréhez kapcsolódó helyszíneken (például: ügyfélszolgálatokon, Megrendelővel szerződésben álló operátorok által üzemeltetett járatokon és azok megállóhelyein) köteles végezni 8, 12, és 16 órás megrendelés szerinti teljesítéssel.

A szerződés tárgya Személy- és vagyonőri tevékenység nyújtása a szerződés hatálybalépésétől havonta 14 000 óra + 30 % opció (mely opció nélküli megrendelés esetén 94 fő rendszerben tartását igényli), a Megrendelő (Ajánlatkérő) részére az Ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Műszaki leírásban, az ajánlattevő ajánlatában, a Szerződésben, valamint a Szerződés alapján leadott egyedi megrendelésekben foglaltaknak megfelelően.

Személy- és vagyonvédelmi jellegű feladatok:

a) Értékcikk szállítási feladatok

b) Személy- és vagyonvédelmi feladatok, állagmegóvás az utazás során

c) Jegy- és bérletpénztárosok személy-, illetve jegypénztárak vagyonvédelme

d) Személy- és vagyonvédelem az ügyfélközpontokban

e) Fővárosi Integrált Viteldíjbeszedési Elektronikus Rendszer eszközök őrzése és kezelése (pl.: állomási beléptető kapusorok)

f) Jegyértékesítő automaták (TVM) őrzése, állagmegóvás, manipulálási kísérletek megakadályozása

g) Igény esetén az éjszakai viszonylatokon preventív jellegű ellenőrzés az utasbiztonság fokozása érdekében

Preventív ellenőrzési és utaskoordinációs feladatok:

a) Preventív jelleggel utazási jogosultság ellenőrzése

b) Utaskoordinálás,

c) Jogosulatlan utazók kiszűrése

d) Utastájékoztatás,

e) Jegyértékesítés

f) Statisztikai adatgyűjtés

Részletesen lásd a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nyelvvizsgával rendelkező munkavállalók magasabb száma / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés hatálybalépésétől havonta 14 000 óra (alap mennyiség) + 30 % opció.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:

1) Rezsióradíj személy és vagyonvédelmi jellegű feladatok ellátására (HUF/óra) /fordított arányosítás

2) Nyelvvizsgával rendelkező munkavállalók magasabb száma/egyenes arányosítás. Ért.pontszám: 0-100 Folyt.:VI.4.3) pontban.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Beléptető utaskoordinátori tevékenység

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Részletesen lásd közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlati felhívás VI.4.3) pontjában.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási keretszerződés „Beléptető utaskoordinátori tevékenység” tárgyban. A nyertes Ajánlattevő (továbbiakban: Szolgáltató) az alább meghatározásra kerülő feladatait a BKK Zrt. (továbbiakban: Megrendelő) ügyköréhez kapcsolódó helyszíneken (például: Megrendelővel szerződésben álló operátorok által üzemeltetett járatokon és azok megállóhelyein) köteles végezni 8, 12, és 16 órás megrendelés szerinti teljesítéssel.

A Szerződés tárgya preventív ellenőrzési és beléptető utaskoordinátori tevékenység nyújtása a szerződés hatálybalépésétől a szerződés

— első negyedévében havi 43 660 óra + 30 % opció,

— második negyedévében 32 100 óra + 30 % opció

— harmadik negyedévében 20 300 óra + 30 % opció,

— negyedik negyedévében 9 550 óra + 30 % opció

(mely opció nélküli megrendelés esetén a teljes szerződéses időszak átlagára tekintettel 178 fő rendszerben tartását igényli)

A Megrendelő (Ajánlatkérő) részére az Ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Műszaki leírásban, ajánlattevő ajánlatában, a Szerződésben, valamint a Szerződés alapján leadott egyedi megrendelésekben foglaltaknak megfelelően.

Feladatok:

a) Preventív jelleggel utazási jogosultság ellenőrzése

b) Utaskoordinálás,

c) Jogosulatlan utazók kiszűrése

d) Utastájékoztatás,

e) Jegyértékesítés

f) Statisztikai adatgyűjtés

g) Megrendelői igény esetén az éjszakai viszonylatokon preventív jellegű ellenőrzés

Részletesen lásd a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nyelvvizsgával rendelkező munkavállalók magasabb száma az 1. negyedévben / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

I. negyedév óraszám 43 660 óra+30 % opció;

II. negyedév óraszám 32 100 óra+30 % opció;

III. negyedév óraszám 20 300 óra+30 % opció;

IV. negyedév óraszám 9 550 óra+30 % opció.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:

1) Feladatellátás rezsióradíja a beléptető utaskoordinátori tevékenységre (HUF/óra) /fordított arányosítás

2) Nyelvvizsgával rendelkező munkavállalók magasabb száma az 1. negyedévben/egyenes arányosítás. Ért.pontszám: 0-100 Folyt.:VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 064-154105
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Személy- és vagyonőri tevékenység

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S-System Service Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_43078381
Postai cím: Kalászi köz 10/C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: bato.veronika@s-system.hu
Telefon: +36 306209857
Fax: +36 14308013
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 500 136 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Személy- és vagyonőri tevékenység részfeladat, preventív ellenőrzési és utaskoordinációs részfeladat

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Beléptető utaskoordinátori tevékenység

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KONA-SEC Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75732462
Postai cím: Dohány utca 46. 5/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
E-mail: info@konasec.hu
Telefon: +36 302436342
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 885 539 850.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Egyes ellenőrzési és beléptető utaskoordinátori tevékenységet ellátó szakemberek biztosítása

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. részfeladat: Személy- és vagyonőri tevékenység

Ajánlattevő neve: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. Adószám: 14883664-2-41

Ajánlattevő neve: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1039 Budapest, Kalászi köz 10/C. Adószám: 13807649-2-41

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. Adószám: 23490103-2-18

Ajánlattevő neve: Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2209 Péteri, Bereki utca 30. Adószám: 11457688-2-13

Ajánlattevő neve: KONA-SEC Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 46. 5/2. Adószám: 14596892-2-43

Ajánlattevő neve: UNIVERZ Biztonsági Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. I. em. Adószám: 25348631-2-43

Ajánlattevő neve: UNIVERZ Biztonsági Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. I. em. Adószám: 13608471-2-43

Ajánlattevő neve: UNIVERZ Holding Zrt.

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. I. em. Adószám: 25150597-2-43

2. részfeladat: Beléptető utaskoordinátori tevékenység

Ajánlattevő neve: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. Adószám: 14883664-2-41

Ajánlattevő neve: Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2209 Péteri, Bereki utca 30. Adószám: 11457688-2-13

Ajánlattevő neve: KONA-SEC Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 46. 5/2. Adószám: 14596892-2-43

Ajánlattevő neve: UNIVERZ Biztonsági Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. I. em. Adószám: 25348631-2-43

Ajánlattevő neve: UNIVERZ Biztonsági Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. I. em. Adószám: 13608471-2-43

Ajánlattevő neve: UNIVERZ Holding Zrt.

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. I. em. Adószám: 25150597-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2020