Supplies - 320436-2019

09/07/2019    S130

Poland-Katowice: Railway-track construction materials

2019/S 130-320436

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Telephone: +48 327572911
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Reference number: 701901982
II.1.2)Main CPV code
34946100 Railway-track construction materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 8 211 075.80 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku zadania nr 8, 16, 20

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34946100 Railway-track construction materials
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 8 - łubki płaskie Ł-24, Ł-30, Ł-39, Ł-49

Zadanie nr 16 - łapka ŁP2

Zadanie nr 20 - podkładki żebrowane do szyn N/T PZ49 i PM49

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34946100 Railway-track construction materials
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1 - rozjazdy zwyczajne S-24, rozjazd złożony pojedynczy S-24

Zadanie nr 2 - rozjazdy zwyczajne S-30

Zadanie nr 3 - rozjazdy złożone pojedyncze S-30

Zadanie nr 4 - rozjazdy zwyczajne S-39

Zadanie nr 5 - rozjazdy złożone pojedyncze S-39

Zadanie nr 6 - rozjazdy zwyczajne S-49

Zadanie nr 11 - wkolejnice torowe

Zadanie nr 12 - zapory torowe

Zadanie nr 13 - zwrotniki ręczne

Zadanie nr 17 - łącznik iglic rozjazdowych

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku zadania nr 7, 9, 10

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34946100 Railway-track construction materials
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 7 - wkręty, szyniaki kopalniane, śruby łubkowe, śruby stopowe

Zadanie nr 9 - podkładki płaskie

Zadanie nr 10 - nakładki do szyn

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku zadania nr 18, 19

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
34946100 Railway-track construction materials
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 18 - podkładki płaskie P1S

Zadanie nr 19 - podkładki płaskie P-24-3, P-39, P-30

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 012-025105
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, zadanie nr 8, 16, 20

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/06/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MORIS Sp. z o.o.
Town: Chorzów
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 615 753.80 PLN
Total value of the contract/lot: 626 856.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/06/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Mechaniczny ROZKOP Jaromin Eugeniusz i Wspólnicy Sp. J.
Town: Imielin
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 585 389.40 PLN
Total value of the contract/lot: 6 161 218.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, zadanie nr 7, 9, 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/06/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakłady Wyrobów Metalowych NIELIPIŃSKI
Town: Wrocław
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 909 373.56 PLN
Total value of the contract/lot: 990 552.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, zadanie nr 18, 19

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/06/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PROFI M TEC PSG SILESIA Sp. z o.o. Sp. K.
Town: Jankowice
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 573 458.00 PLN
Total value of the contract/lot: 432 448.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W zakresie zadań nr 14 i 15 postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 i pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, według treści którego Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/07/2019