Works - 32070-2022

21/01/2022    S15

Romania-Râmnicu Vâlcea: Roadworks

2022/S 015-032070

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL VALCEA
National registration number: 2540929
Postal address: Strada: Praporgescu, general, nr. 1, Sector: -, Judet: Valcea
Town: Ramnicu Valcea
NUTS code: RO415 Vâlcea
Postal code: 240595
Country: Romania
Contact person: Biroul Achizitii Publice - Laurentia Constantin
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +40 0250732901/173
Fax: +40 0250735617
Internet address(es):
Main address: www.cjvalcea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziția publică de lucrări din cadrul proiectului „Modernizare DJ 703G, Jiblea - Sălătrucel - Berislăvești – Robaia - Limită Județul Argeș”

Reference number: 2540929_2019_PAAPD1095039
II.1.2)Main CPV code
45233140 Roadworks
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
Main site or place of performance:

Drumul judeţean 703G pe care se vor executa lucrarile, pornește din DN7CC, localitatea Jiblea Veche (orașul Călimănești), traversează comunele Sălătrucel și Berislăvești, până la limita cu județul Argeș și se continua în județul Argeș (Regiunea Sud-Muntenia), până la intersecția cu DJ 703H, în localitatea Suici.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Prin contractul de lucrări se vor realiza:

- modernizarea drumului DJ 703G pe o lungime de 12,65 km,

- 4 poduri reabilitate,

- 1 pod modernizat,

- 4 pasarele pentru pietoni si bicicliști,

- 20 de alveole pentru stații de transport în comun,

- 78 de intersecții modernizate,

- 16836 m de piste de biciclete (8418 m de drum județean, pe ambele părți),

- 664 indicatoare rutiere verticale,

- 15,5 km parapet metalic deformabil,

- 37,95 km marcaj rutier la sol,

- 20 de podețe transversale,

- 16.270 mp trotuare pietonale,

- alte relocări (devieri de utilități) dacă este cazul.

Cele 5 poduri de pe DJ 703G care urmează să fie reabilitate sunt amplasate la următoarele poziţii kilometrice: km. 3+295, km. 6+762, km. 7+718, km. 8+476, km. 12+628. Documentele necesare execuției lucrărilor de modernizare a drumului DJ 703G sunt prevăzute în Proiectul tehnic elaborat de S.C. Avensa Consulting S.R.L, pus la dispoziție de autoritatea contractantă. De asemenea, daca va fi cazul,Antreprenorul va executa și lucrări de devieri de utilități, conform proiectului tehnic:

- Lucrări tehnico - edilitare de alimentări cu apă și canalizare;

- Rețele electrice,

- Rețele de telecomunicații,

- Rețele de gaze.

Beneficiarul va acorda plăți in avans, în conformitate cu prevederile legislative în domeniu și în condițiile prevederilor contractuale (Clauza 46 - Plata în avans din Acordul contractual și Condițiile generale). Valoarea fiecărei transe din plățile în avans: 15% din valoarea plăților (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuție aprobat și in vigoare la momentul respectiv. Efectuarea plăţii în avans va fi condiţionată de existenţa unei Garanţii de Bună Execuţie valide, în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie] și de existenţa unei garanţii de returnare a avansului în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. din Conditii generale. Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 24
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanța regională, Prioritatea de investiție 6.1- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Contractul de finanțare nr. ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 069-163222

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 3766/175
Title:

Achiziția publică de lucrări din cadrul proiectului„Modernizare DJ 703G, Jiblea - Sălătrucel - Berislăvești - Robaia - Limita Județ Argeș”

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
09/03/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Civil Speed
National registration number: RO28136089
Postal address: Strada Ostroveni, Nr. 6
Town: Ramnicu Valcea
NUTS code: RO415 Vâlcea
Postal code: 240030
Country: Romania
E-mail: office@civilspeed.ro
Telephone: +40 740820697/0741628921
Fax: +40 350802077
Internet address: www.civilspeed.ro
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 64 123 130.08 RON

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VÂLCEA
Postal address: Strada General Praporgescu, nr 1, jud Valcea
Town: Ramnicu Valcea
Postal code: 240595
Country: Romania
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +40 0250732901
Fax: +40 250735617
Internet address: www.cjvalcea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45233140 Roadworks
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
VII.1.4)Description of the procurement:

Prin contractul de lucrări se vor realiza:

- modernizarea drumului DJ 703G pe o lungime de 12,65 km,

- 4 poduri reabilitate,

- 1 pod modernizat,

- 4 pasarele pentru pietoni si bicicliști,

- 20 de alveole pentru stații de transport în comun,

- 78 de intersecții modernizate,

- 16836 m de piste de biciclete (8418 m de drum județean, pe ambele părți),

- 664 indicatoare rutiere verticale,

- 15,5 km parapet metalic deformabil,

- 37,95 km marcaj rutier la sol,

- 20 de podețe transversale,

- 16.270 mp trotuare pietonale,

- alte relocări (devieri de utilități) dacă este cazul.

Cele 5 poduri de pe DJ 703G care urmează să fie reabilitate sunt amplasate la următoarele poziţii kilometrice: km. 3+295, km. 6+762, km. 7+718, km. 8+476, km. 12+628. Documentele necesare execuției lucrărilor de modernizare a drumului DJ 703G sunt prevăzute în Proiectul tehnic elaborat de S.C. Avensa Consulting S.R.L, pus la dispoziție de autoritatea contractantă. De asemenea, daca va fi cazul,Antreprenorul va executa și lucrări de devieri de utilități, conform proiectului tehnic:

- Lucrări tehnico - edilitare de alimentări cu apă și canalizare;

- Rețele electrice,

- Rețele de telecomunicații,

- Rețele de gaze.

Beneficiarul va acorda plăți in avans, în conformitate cu prevederile legislative în domeniu și în condițiile prevederilor contractuale (Clauza 46 - Plata în avans din Acordul contractual și Condițiile generale). Valoarea fiecărei transe din plățile în avans: 15% din valoarea plăților (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuție aprobat și in vigoare la momentul respectiv. Efectuarea plăţii în avans va fi condiţionată de existenţa unei Garanţii de Bună Execuţie valide, în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie] și de existenţa unei garanţii de returnare a avansului în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. din Conditii generale. Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 24
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 65 959 601.57 RON
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Civil Speed
National registration number: RO28136089
Postal address: Strada Ostroveni, Nr. 6
Town: Ramnicu Valcea
NUTS code: RO415 Vâlcea
Postal code: 240030
Country: Romania
E-mail: office@civilspeed.ro
Telephone: +40 740820697/0741628921
Fax: +40 350802077
Internet address: www.civilspeed.ro
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Modificarea pretului contractului, in temeiul clauzelor 37 Modificări - subclauza 37.2 si 48 Ajustarea preţurilor, subclauzele 48.3 si 48.5 din Acordul contractual - in baza documentelor intocmite (Note justificative, certificate de plată, situații de lucrări) in conformitate cu art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 si art 12 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021. Modificările au fost prevăzute în documentele achizitiei inițiale si au intervenit ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractului - clauze de revizuire.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Modificarea pretului contractului, in temeiul clauzelor 37 Modificări - subclauza 37.2 si 48 Ajustarea preţurilor, subclauzele 48.3 si 48.5 din Acordul contractual - in baza documentelor intocmite (Note justificative, certificate de plată, situații de lucrări) in conformitate cu art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 si art 12 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021. Modificările au fost prevăzute în documentele achizitiei inițiale si au intervenit ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractului - clauze de revizuire.. Majorarea pretului contractului este de:2.86% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 64 123 130.08 RON
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 65 959 601.57 RON