Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 32087-2019

22/01/2019    S15

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2019/S 015-032087

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közigazgatási Államtitkárság Jogtanácsosi Főosztály Közigazgatási Államtitkárság Jogtanácsosi Főosztály
E-mail: kozbeszerzes.bonyolitas@itm.gov.hu
Telefon: +36 17956535
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EU28+ és időskutatás kiegészítő szolgáltatás 2019.

Hivatkozási szám: EKR000817732018
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés - EU28+ és időskutatás kiegészítő szolgáltatás 2019.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 441 362 209.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Elemzés(ek) benyújtása (AF II.2.4) II. alpont(ok)) és projektmenedzsment (AF II.2.4) III. alpont): AK székhelye, kutatás(ok) elvégzése (AF II.2.4) I. alpont(ok)): a KD-ben meghatározott országok és HU

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: Magyarország Kormánya kormányzati tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28+ és időskutatás kiegészítő szolgáltatás 2019.) vállalkozási szerződés keretében, a következő fő jellemzőkkel.

I. Adatfelvétel és az adatfelvétellel kapcsolatos elvárások

Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel

I.A. Egy alkalommal az EU 28 tagállamában, Ukrajnában és a Nyugat-Balkán országaiban (Szerbia, Montenegro, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Koszovó, Albánia)

I.B. Két alkalommal (két hullámban, egymást követően) 12 közép-európai országban és régióban (Bajorország, Kelet-Németország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária)

I.A. és I.B. kutatások tekintetében elvárások egységesen:

— módszere: CATI

— 1 000 fős minta országonként

— reprezentatív minta a legfontosabb szocio-demográfiai dimenziók szerint az egyes országokban

— célcsoport: felnőtt korú lakosság (18+)

— kérdőív hossza átlagosan 15 perc

— országonkénti nyelvi kérdőív mutációk (az adott országban hivatalos nyelvek mindegyikén)

— az adatfelvétel eredménye (gyakoriság) országonként 1 darab és 1 összesített grafikus MS Power Point és Excel formátumban

I.C. Egy alkalommal eltérő témákban (legfeljebb 12 tématerületen) Magyarország 55 év feletti lakossága körében (Időskutatás) az alábbiak szerint:

Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel

— módszere: CATI

— témánként 2000 fős minta

— reprezentatív minta a legfontosabb szocio-demográfiai dimenziók szerint

— célcsoport: 55 év feletti lakosság (nyugdíjasok és közvetlenül - a jelenlegi törvényi szabályozás szerint 10 évvel - a nyugdíj előtt állók)

— kérdőív hossza átlagosan 15 perc

Kvalitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel

— módszere: fókuszcsoportos interjú (interjú hossza: 90 perc)

— 12 darab csoport (4 budapesti, 8 vidéki csoport), résztvevők száma csoportonként: 8 fő

— célcsoport: 55 év feletti lakosság

II. Adatfeldolgozás, elemzés - az adatfeldolgozással, elemzéssel összefüggő elvárások

II.A. Kvantitatív közvélemény-kutatás elemzés az EU 28 tagállamában + 7 országban az I.A. pont szerinti kutatás alapján

II.B. Kvantitatív közvélemény-kutatás elemzés(ek) két hullámban, 12 közép-európai országban az I.B. pont szerinti kutatás(ok) alapján

II.A. és II.B. elemzések tekintetében elvárások egységesen:

— elemzés nyelve: magyar

— elemzési tevékenység magában foglalja:

O adatfeldolgozás

O az eredmények és összefüggések táblázatos összefoglalása (gyakoriságok és kontingencia-táblák)

O összefoglalás PPT formátumban; országonként egy prezentáció és egy összesített prezentáció, egyenként legalább 20 dia terjedelemben

O írásos összefoglaló MS word formátumban országonként min. 20 oldal

— személyes prezentáció

— a II.A. pont szerinti elemzés legyen összevethető az EU28 korábbi eredményeivel

II.C. Kvantitatív és kvalitatív közvélemény-kutatás elemzés az időskutatáshoz kapcsolódóan

II.C. elemzés tekintetében elvárás:

— elemzés nyelve: magyar

— elemzés tartalmazza a kvantitatív/kvalitatív adatfelvételek eredményinek feldolgozását

— az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában:

O adatfeldolgozás

O az eredmények és összefüggések táblázatos összefoglalása (gyakoriságok és kontingencia-táblák)

O 12 darab írásos összefoglaló MS word formátumban (témánként min. 20 oldal)

O 1 darab írásos összefoglaló MS word formátumban min. 50 oldal

III. Projektmenedzsment tevékenység - a projektmenedzsmenttel összefüggő elvárások

A tevékenység célja a létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése (észrevételek befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, a termékek eljuttatása az AK részére)

Részletes követelmények a közbeszerzési dokumentumokban (KD)

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (3) bekezdésén alapul

Az Ajánlatkérő (AK) (korábbi nevén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) jelen eljárás előzményeként uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése” tárgyában (az eljárás ajánlati felhívása TED 2015/S 142-261761 (142. szám, 2015. VII. 25.) nyilvántartási számon jelent meg (továbbiakban: előzmény eljárás)). Az előzmény eljárás felhívásának VI.3.9) pontja a 2011. évi CVIII. törvény (Régi Kbt.) 94. § (3) b) pontjában foglaltaknak megfelelően jelezte, hogy az előzmény eljárás által megvalósított alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Régi Kbt. hivatkozott, ill. a Kbt. 98. § (3) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát

Az előzmény eljárásban az eljárás nyerteseként a Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Századvég Gazdaságkutató Zrt. konzorcium közös ajánlattevők (továbbiakban: NYAT) kerültek megjelölésre

A szerződés szerinti mennyiség meghatározásánál AK az előzmény eljárás műszaki tartalmát akként alakította ki, hogy az ott meghatározott tevékenységek középtávon biztosítsák Magyarország Kormánya tevékenységéhez, ill. a magas szintű állami döntéshozatali folyamatokhoz általánosan/jellemzően szükséges szakpolitikai támogatást - ez az általános szakpolitikai tanácsadás képezi közbeszerzési szempontból az alapprojektet, amelyhez kapcsolódóan a következők szerinti kiegészítő szolgáltatás beszerzésre kerül

Az előzmény eljárásban jelzetteknek megfelelően az AK előre készült arra, hogy a Kormány működésével összefüggésben felmerülhetnek olyan előre pontosan nem definiálható, de mégis tervezhető (előre látható) folyamatok, amelyek további szakpolitikai támogatást tesznek szükségessé, ill. amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi szempontból nem illeszthetőek be az előzmény eljárás szerinti mennyiségi leírásba (azaz az alapprojekt szerinti teljesítésbe)

A kiegészítő szolgáltatások meghatározó mértékében azonosak azokkal a tevékenységekkel, amelyeket a NYAT teljesítenek, így akként lehet tekinteni, hogy azok az előzmény eljárásban megjelölt lehetséges további szolgáltatások tárgyának és azok beszerzésének feltételeinek megfelelnek

Az Európai Unió területére és Magyarországra továbbra is kiemelkedő számban érkeznek az Európai Unión kívüli országokból érkező menekültek, amely jelenség ismerete és folyamatos nyomon követése elengedhetetlen a Kormány döntéshozatalához. Ahhoz, hogy a Kormány ebben a kiemelkedő jelentőségű társadalmi- és politikai kérdésben a megfelelő lépéseket megtehesse, elengedhetetlen szempont valamennyi Európai Uniós tagállam és a környező nem EU tag országok lakossági véleményének a megismerése

Az előrejelzések alapján 2060-ra Magyarország népességének harmada lehet 65 év felett, amely demográfiai folyamat komoly kihívások elé állítja a politikai vezetést. Ezen okokból a magyar időskorúak percepciójának, preferenciáinak és attitűdjeinek mélyebb és részletesebb megértése céljából szükséges a vizsgált csoportot érintő kérdések teljes spektrumát átfogó, komplex kutatás

Az előbbi - kiegészítő - közvélemény-kutatások és az azokból készített elemzések képezik közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet kiegészítő projektet, amely megvalósulása nélkül az alapprojekt maradéktalanul nem tudna érvényesülni, és a Kormány nem kapná meg a szükséges szakpolitikai támogatást a tevékenységéhez

A jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgyát képező további kiegészítő szolgáltatások részben az előzmény eljárás szerinti vizsgálatokat folytatják, részben kiegészítik a korábbi kiegészítő szolgáltatások alapján megrendelt kutatások során született eredményeket

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

EU28+ és időskutatás kiegészítő szolgáltatás 2019.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41928945
Postai cím: Hidegkuti Nándor Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szazadveg-eco@szazadveg.hu
Telefon: +36 302108366
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21004810
Postai cím: Hidegkuti Nándor Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szazadveg@szazadveg.hu
Telefon: +36 306815990
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 441 362 209.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az ajánlattevők adószámát:

18052411-2-41 (Századvég Politikai Iskola Alapítvány)

22628374-2-41 (Századvég Gazdaságkutató Zrt.)

VI.3.2) Az V.2.5) pont kiegészítése: valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás II.2.4.) pont I. és II. alpontja szerinti feladat(ok)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2019