Szolgáltatások - 3213-2021

05/01/2021    S2

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 002-003213

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23901537
Postai cím: Somlói út 49–53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tervpályázati Iroda Tervpályázati Iroda
E-mail: tervpalyazat@mcc.hu
Telefon: +36 13720191
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mcc.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364402020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364402020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MCC Somlói úti új főépület - tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR001364402020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány a természetben a 1016 Budapest, Somlói út 49-53. szám alatt található, az ingatlan nyilvántartásban hrsz. 5177/1 alatt nyilvántartott telken kollégiumot, oktatási termeket és rendezvényközpontot, valamint irodákat magában foglaló új főépület fejlesztését határozta el, 11 010 m2 területű telken, cca. 20 370 m2 bruttó szintterülettel.

Ajánlatkérő a tervezési munkákat megelőzően nyílt tervpályázati eljárást indít a tervező kiválasztása céljából. A tervpályázati eljárást követően az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni.

A tervpályázati eljárás, illetőleg a későbbi tervezés célja az előbbiek szerinti többfunkciós épület létrehozása (szállás funkció, oktatási funkció, iroda funkció, közösségi terek, további kiegészítő funkciók (sport, gépjárművek tárolása, gépészeti helyiségek)). A tervezéskor figyelembe kell venni, hogy a telken található két épület elbontásra kerül.

A beruházás keretében az alábbi elemek kerülnek kialakításra, illetőleg bontásra.

Meglévő épületek bontása: a telken lévő 2 db, összesen cca. 19 410 m2-es épületek bontása.

Új építés (cca. bruttó 20 370 m2):

* Szállás funkció

– 200 db szoba kialakítása fürdőszobával

– 15 db 1 fős apartman

– 1 db közösségi konyha, központi elhelyezéssel

– Szinti teasarkok

– Mosókonyha és közös vizesblokk

– Közlekedő területek

– Kiszolgáló helyiségek

– Raktárak

* Oktatás funkció

– 20 db 10 fős terem projekt munkákra

– 8 db 30-40 fős terem

– 1 db 100 fős nagy előadóterem

– 2 db speciális oktató terem

– Vizes blokkok

– Közlekedő területek

– Kiszolgáló helyiségek

* Iroda funkció

– 17 db 20 fős „open office” blokk + 10 fő

– Vizes blokkok

– Közlekedő területek

– Kiszolgáló helyiségek

* Közösségi terek

– Lobby, legalább 500 fő befogadására

– Konferencia tér, mobil falakkal szekcionálható

– Catering, előkészítő, raktár

– Könyvtár

– Ruhatár

– Konyha, fogyasztótér, főzőkonyha, étkező helyiség, büfé, kávézó

– Vizes blokkok

– Közlekedő területek

– Kiszolgáló helyiségek

* További kiegészítő funkciók

– Sportfunkciók (fitnesz, konditerem; tornacsarnok; rekreáció; öltözők, vizesblokkok; közlekedő területek; kiszolgáló helyiségek)

– Parkolás 80 db gépkocsi részére pinceszinten, teremgarázsként kialakítva

– Gépészeti helyiségek a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint

Az épület mérete (cca. 20 370 m2 bruttó szintterület) alulról és felülről is korlátos, legfeljebb a megjelölt mérettől +/- 15 % mértékben térhet el.

A tervezés megvalósítható egyetlen épületben, megfelelő átjárást biztosítva az egyes funkciók között, vagy több épületből álló épületegyüttesben, ahol szintén elvárás a megfelelő átjárhatóság az épületek között.

A beruházásra irányadó és sajátos szabályokat határoz meg a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

A tervpályázaton azon gazdasági szereplő(k) vehetnek részt, aki/akik a feladat ellátásához és megtervezéséhez a pályaművek beérkezési határidejének jelen felhívásban megjelölt időpontjában az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt É szakterületi építészeti tervezési területre vonatkozó jogosultsággal rendelkeznek, vagy korábban É/1 vezető tervezői szakmai címet szereztek vagy ilyen jogosultsággal rendelkező tervezőt vonnak be a teljesítésbe, aki/akik aktív státuszú tagként szerepel(nek) a Magyar Építész Kamara honlapján lévő névjegyzéken (https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. A tervezési koncepció illeszkedése a tervezési program elveihez

(i) az MCC szellemiségéhez való kapcsolódás

(ii) a térszervezési elvekhez való kapcsolódás

(iii) az oktatási tevékenységhez való építészeti kapcsolódás

2. Az ingatlan megközelítési módjának értékelése

(i) gyalogos és közúti megközelíthetőség

(ii) a tervezett útvonalak illeszkedése a tájépítészeti és kertépítészeti koncepcióba

3. A szomszédos ingatlanokkal való kapcsolat értékelése

4. Az épület építészeti összhatása

(i) az oktatási funkció tömegalakítása (nyitottság)

(ii) a szállás funkció tömegalakítása (intimitás)

(iii) a tervezett homlokzati megjelenés értékelése

(iv) a tetőszint kialakításának értékelése

5. Az épület(együttes) megjelenése, reprezentatív jelleg megítélése

6. Térszervezés

(i) A fő funkciócsoportok közötti kapcsolat értékelése

(ii) Reprezentatív terek elhelyezése

(iii) Panoráma kilátás biztosítása

7. Fenntarthatóság értékelése

8. A kertépítészeti és tájépítészeti megoldások illeszkedése az építészeti koncepcióba

9. A tervezett növényállomány értékelése

A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti (a számozás nem fejez ki értéksorrendet). A tervpályázati dokumentáció az egyes értékelési szempontokhoz kontrollkérdéseket, illetőleg további szempontokat határoz meg.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 16/02/2021
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Díjazására és megvételére összesen bruttó 12 000 000 Ft áll rendelkezésre (díj legnagyobb összege: bruttó 5 000 000 Ft, megvétel legkisebb összege: brutttó 500 000 Ft). További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Az összes pályázóra vonatkozóan nem kerül sor költségtérítés fizetésére, további részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Dr. Szalai Zoltán főigazgató, MCC
Társelnök: Kálmán Ernő DLA építész, MCC
Tag: Szalay Tihamér építész, Magyar Építész Kamara
Tag: Csány Éva építész, I. Kerületi Önkormányzat főépítész
Tag: Csóka Balázs DLA építész
Tag: Sándor János építész
Szakértők (szavazati jog nélkül): Lánczi Péter oktatási szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül): Valentinyi Pál szervezetfejlesztési szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül): Kacsari Norbert üzemeltetési szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül): Jáger-Lőrincz Orsolya épületenergetikai szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül): Kósa Zoltán műszaki szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül): Dr. Daczuk Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, jogi szakértő (Dr. Illényi Péter Tamás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, jogi szakértő helyettese)
Szakértők (szavazati jog nélkül): Sulyok Miklós építész szakértő (MMA levelező tag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A tervpályázati eljárás szempontjából irányadó jogszabályok: Kbt., 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet (TP rendelet), 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)

2. A tervpályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető

3. A benyújtásra kerülő pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait, összhangban a TP rendeletben foglaltakkal

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR kézikönyvben foglaltakra: „Tervpályázati eljárások esetében az EKR biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását követően válik láthatóvá az ajánlatkérő számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik.

Fontos!!! A titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja.”

4. A tervpályázati eljárás során minden kommunikáció az ajánlatkérő és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a irányadó

5. A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a TP rendelet 24. § (8) a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja

6. A tervpályázati eljárás során az EKR rendszeridő irányadó

7. A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni

8. A tervpályázati eljárással összefüggő tervezett (nem kötelező) időpontok:

Ajánlatkérő helyszíni szemlét nem tart, mivel a beruházás helyszínén található épületek elbontásra kerülnek, egyebekben a helyszín bejárható, megtekinthető

* Kérdések feltevésének határideje: 2021.1.15.

* Kérdésekre adott válaszok határideje: 2021.1.22.

* Pályaművek beérkezésének határideje: 2021.2.16., 16.00 óra

* A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2021.3.5., 16.00 óra

* Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2021.4.6-ig

A határidők a TP rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltak alapján került meghatározásra, figyelemmel arra, hogy a beruházás megfelel az ott meghatározott feltételeknek.

9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a TP rendelet 18. § (4)-(5) bekezdései szerinti összeférhetetlenségi okokra és a tervpályázati eljárásból való sajátos kizárási okok TP rendelet 24. § (8)-(9) bekezdésben meghatározott eseteire. További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.

10. Ajánlatkérő által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313). dr. Illényi Péter Tamás (00316), Dr. Illésné Dr. Dudás Gabriella (01139) (elérhetőségi adatok a tervpályázati dokumentációban)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2020